KATALOG / FESTIVAL CATALOG

OKŁADKA KATALOGU / COVER

LEGENDA / LEGEND

ATB TS – Akademia Teatralna, Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego / Theatre Academy, The Jan Wilkowski School Theatre

ATB TSF – Akademia Teatralna, Foyer Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego / Theatre Academy, Foyer of The Jan Wilkowski School Theatre

ATB LIL – Akademia Teatralna, Laboratorium Inspiracji LIBER / Theatre Academy, LIBER Inspiration Laboratory

ATB D – Akademia Teatralna, Dziedziniec / Theatre Academy, Courtyard

ATB 112, 205, 207, 214, 216, 306 – Akademia Teatralna, Sale nr 112, 205, 207, 214, 216, 306 / Theatre Academy, Rooms 112, 205, 207, 214, 216, 306

BTL SG – Białostocki Teatr Lalek, Scena Główna / Bialystok Puppet Theatre, Main Stage

BTL SK – Białostocki Teatr Lalek, Scena Kameralna / Bialystok Puppet Theatre, Studio Stage

ZMIANA KLIMATU – Klub Festiwalowy / Festival Club (ul. Warszawska 6)

W – Warsztaty po spektaklach / Workshops after the performances

 

18 CZERWCA / JUNE 18

Sobota / Saturday

16:00 – JARMO // BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK [Polska / Poland] // BTL SG

18:00 – OLO – SOLO W SOLO / OLO – A SOLO ON A SOLO // TEATRO DE FERRO [Portugalia / Portugal] // BTL SK

19:00 – NASZE MISTO / OUR CITY // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB TS

20:00 – OLO – SOLO W SOLO / OLO – A SOLO ON A SOLO // TEATRO DE FERRO [Portugalia / Portugal] // BTL SK

19 CZERWCA / JUNE 19

Niedziela / Sunday

12:00 – TOUCH ME, TOUCH ME, I WANT TO FEEL YOUR BODY // WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY / WORKSHOPS FOR YOUTH: NATALIA SAKOWICZ [Polska/ Poland] // ATB 306

12:00 – MUZYKA CODZIENNA / EVERYDAY MUSIC // WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY / WORKSHOPS FOR YOUTH: MACIEJ CEMPURA [Polska/ Poland] // ATB 214

16:00 – PĘTLA / NOOSE // MERLIN PUPPET THEATRE [Niemcy / Germany ] // BTL SG

17:30 – HISTORIA KSIĘCIA H. / HISTORY OF PRINCE H. // BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK [Polska / Poland] // BTL SK

19:00 – NASZE MISTO / OUR CITY // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU [Polska / Poland] // ATB TS

20:00 – PĘTLA / NOOSE // MERLIN PUPPET THEATRE [Niemcy / Germany ] // BTL SG

20 CZERWCA / JUNE 20

Poniedziałek / Monday

10:00 – LALKARZ TO POETA MATERII / THE PUPPETEER IS A POET OF MATTER // WARSZTATY MISTRZOWSKIE / MASTER WORKSHOPS: IGOR GANDRA // ATB 112 (grupa zamknięta)

10:00 – WYOBRAŹNIA ZA PARAWANEM / IMAGINATION BEHIND THE SCREEN // WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY / WORKSHOPS FOR YOUTH: BŁAŻEJ PIOTROWSKI [Polska / Poland] // ATB 205

10:00 – COŚ Z NICZEGO / SOMETHING OUT OF NOTHING // WARSZTATY DLA DZIECI / WORKSHOPS FOR CHILDREN: AGATA STASIULEWICZ [Polska / Poland] // ATB 214

16:00 – MI ESTAS LIDIA // PAULA CZARNECKA [Polska / Poland] // BTL SK

20:00 – SYN / THE SON // GRUPA WOLNOŚĆ [Polska / Poland] // BTL SK

21 CZERWCA / JUNE 21

Wtorek / Tuesday

9:00 – HATHA YOGA // MINIWARSZTATY MISTRZOWSKIE / MINI MASTER WORKSHOPS: EWA GAJEWSKA-JASIŃSKA [Polska / Poland] // ATB 112

10:00 – RYBA BIBA / BIBA FISH // TEATR FRAKTAL [Polska / Poland] // ATB TS // warsztaty dla dzieci po spektaklu / workshops for children after the performance

11:30 – TECHNOLOGIA – RZECZY WIDZIALNE / TECHNOLOGY – VISIBLE THINGS // WERNISAŻ I OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE / EXHIBITION OPENING AND CURATOR’S GUIDED TOUR // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 114

12:00 – KTO ROŚNIE W PARKU / WHO GROWS IN THE PARK // KIJOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET TEATRU, FILMU I TELEWIZJI IM. IWANA KARPOWICZA KARPENKO-KARYJEWA / KYIV NATIONAL IVAN KARPOVICH KARPENKO-KARY THEATRE, CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY [Ukraina / Ukraine] // ATB 207

12.30 – A. // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 306

13:00 – HERSTORIE / HERSTORIES // AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE, FILIA WE WROCŁAWIU / THE STANISŁAW WYSPIAŃSKI NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN CRACOW, BRANCH CAMPUS IN WROCLAW [Polska / Poland] // ATB 214

14:00 – TECHNOLOGIA – RZECZY WIDZIALNE / TECHNOLOGY – VISIBLE THINGS // OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE /CURATOR’S GUIDED TOUR OF THE EXHIBITION // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 114

15:00 – ROMANS / ROMANCE // NATALIA SAKOWICZ [Polska / Poland] // BTL SK

16:30 – KAŻDY MA SWOJĄ WŁASNĄ PRAWDĘ / EVERYONE HAS THEIR OWN TRUTH // DIVADLO ALFA [Czechy / Czech Republic) // BTL SG

17:30 – TA WYSPA PŁYNIE! / THIS ISLAND FLOWS! // PARADA / PARADE // BTL – ATB

18:30 – CEREMONIA OTWARCIA / OPENING CEREMONY // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB D

19:00 – NIESPODZIANKA / SURPRISE // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB TS

19:15 – I-330 // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB TS

19:30 – KROPKA / SPECKLE // CHARKOWSKI PAŃSTWOWY INSTYTUT SZTUKI IM. IWANA PETROWICZA KOTLAREWSKIEGO / KHARKIV IVAN PETROVYCH KOTLYAREVSKI NATIONAL UNIVERSITY OF ARTS [Ukraina / Ukraine] // ATB TS

20:00 – STAWIAJĄC CZOŁA PRZECIWNOŚCIOM. WSPÓŁCZESNY UKRAIŃSKI TEATR LALEK I MATERII / AGAINST ALL ODDS. CONTEMPORARY UKRAINIAN PUPPETRY AND MATERIAL PERFORMANCE // SEMIANRIUM / SEMINAR: KAMIL KOPANIA // ATB TS

20:00 – KAŻDY MA SWOJĄ WŁASNĄ PRAWDĘ / EVERYONE HAS THEIR OWN TRUTH // DIVADLO ALFA [Czechy / Czech Republic) // BTL SG

22 CZERWCA / JUNE 22

Środa / Wednesday

9:00 – BEZ NAPIĘĆ / NO TENSIONS // MINIWARSZTATY MISTRZOWSKIE / MINI MASTER WORKSHOPS: ANNA KOŁOSOW-OSTAPCZUK [Polska / Poland] // ATB 112

9:30 – O PIERNIKOWEJ CHATCE / ABOUT THE GINGERBREAD HOUSE // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / THE ACADEMY OF PERFORMING ART [Czechy / Czech Republic] // ATB 215 / warsztaty dla dzieci po spektaklu / workshops for children after the performance

9:30 – MAŁY KAPTUREK, ALBO TO CO SIĘ WYDARZA, WCALE NIE PRZYCHODZI TAK ŁATWO / LITTLE RIDING HOOD OR WHAT GOES AROUND, DOESN’T COME THAT EASY // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / THE ACADEMY OF PERFORMING ART [Czechy / Czech Republic] // ATB 216

11:30 – O PIERNIKOWEJ CHATCE / ABOUT THE GINGERBREAD HOUSE // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / THE ACADEMY OF PERFORMING ART [Czechy / Czech Republic] // ATB 215

11:30 – MAŁY KAPTUREK, ALBO TO CO SIĘ WYDARZA, WCALE NIE PRZYCHODZI TAK ŁATWO / LITTLE RIDING HOOD OR WHAT GOES AROUND, DOESN’T COME THAT EASY // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / THE ACADEMY OF PERFORMING ART [Czechy / Czech Republic] // ATB 216

POKAZ ODWOŁANY / PERFORMANCE CANCELED  12:00 – IMMANENCJA / IMMANENCE // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland ] // ATB 306

12:00 – KTO ROŚNIE W PARKU / WHO GROWS IN THE PARK // KIJOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET TEATRU, FILMU I TELEWIZJI IM. IWANA KARPOWICZA KARPENKO-KARYJEWA / KYIV NATIONAL IVAN KARPOVICH KARPENKO-KARY THEATRE, CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY [Ukraina / Ukraine] // ATB 207

13:00 – O PIERNIKOWEJ CHATCE / ABOUT THE GINGERBREAD HOUSE // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / THE ACADEMY OF PERFORMING ART [Czechy / Czech Republic] // ATB 215 / warsztaty dla dzieci po spektaklu / workshops for children after the performance

14:00 – LED: prelekcje inspirowane wystąpieniami typu TED / lectures inspired by TED speeches // BTL SK

EWA MARIA WOLSKA: CICHY GŁOS LALKI – DIALOGI Z LALKĄ W PROCESIE TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO / QUIET VOICE OF A PUPPET – DIALOGUES WITH A PUPPET IN MY PROCESS OF CREATING ANIMATED FILMS

MAREK ZIMAKIEWICZ: ODRZUĆCIE OGONY I OPUŚĆCIE TO BAGNO / KICK OFF THE TAILS AND LEAVE THIS SWAMP

NATALIA SAKOWICZ: UWAŻNOŚĆ I CZUŁY DOTYK W PRACY Z LALKĄ / MINDFULNESS AND SENSITIVE TOUCH WHILE WORKING WITH PUPPET

JAKUB MATYS: MULTIMEDIALNE MEDIA EKSPRESJI / MULTIMEDIA EXPRESSION MEDIA

16:30 – LALKANIELALKA / PUPPETNOPUPPET // WERNISAŻ / EXHIBITION OPENING: ANDRZEJ DWORAKOWSKI [Polska / Poland] // ATB TSF

17:00 – CISZA, ALBO KIEDY PRANIE SIĘ KOŃCZY / SILENCE, OR: THE QUIET AFTER THE END OF THE WASHING MACHINE // AKADEMIA SZTUK DRAMATYCZNYCH IM. ERNSTA BUSCHA / THE ERNST BUSCH ACADEMY OF DRAMATIC ARTS [Niemcy – Germany] // ATB TS

18:20 – BUDOWANIE NARRACJI POPRZEZ MULTIMEDIA WE WSPÓŁCZESNYM TEATRZE LALEK / NARRATION BUILDING THROUGH MULTIMEDIA IN TODAY’S PUPPET THEATRE // SEMIANRIUM / SEMINAR: MARCIN BARTNIKOWSKI // ATB TS

19:30 – JEZIORO ZŁOTYCH RYB / LAKE OF GOLDEN FISH // BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK I AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / BIAŁYSTOK PUPPET THEATRE AND THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // BTL SK

21:00 – KLINIKA REKREACJI / RECREATION CLINIC // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 216

22:00 – IMPRO ANIMANTS CANDY CRUSH // TURNIEJ IMPROWIZACJI / IMPRO TOURNAMEN: PAULA CZARNECKA, MARIA ŻYNEL // ZMIANA KLIMATU

23 CZERWCA / JUNE 23

Czwartek / Thursday

9:00 – ROZCIĄGAJĄCA TABATA / STRETCHING TABATA // MINIWARSZTATY MISTRZOWSKIE / MINI MASTER WORKSHOPS: ZIEMOWIT BOGUSŁAWSKI [Polska / Poland] // ATB 112

10:00 – WSPANIAŁA PIELGRZYMKA WŁOSÓW I BRODY / THE GREAT PILGRIMAGE OF HAIR AND BEARD // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / ACADEMY OF PERFORMING ARTS [Słowacja / Slovakia] // ATB 214

11:30 – STUTTCASE 1, STUTTCASE 2 // PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA MUZYKI I SZTUK SCENICZNYCH W STUTTGARDZIE / STATE UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN STUTTGART [Niemcy / Germany] // ATB 216

12:00 – KTO ROŚNIE W PARKU / WHO GROWS IN THE PARK // KIJOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET TEATRU, FILMU I TELEWIZJI IM. IWANA KARPOWICZA KARPENKO-KARYJEWA / KYIV NATIONAL IVAN KARPOVICH KARPENKO-KARY THEATRE, CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY [Ukraina / Ukraine] // ATB 207

13:00 – HISTORIA UKRAINY / HISTORY OF UKRAINE // AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE, FILIA WE WROCŁAWIU / THE STANISŁAW WYSPIAŃSKI NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN CRACOW, BRANCH CAMPUS IN WROCLAW [Polska / Poland] // ATB 306

14:00 – VIRGINIA WOLF // BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK [Polska / Poland] // BTL SK

16:30 – TURLAJFLIPS / ROLLING FLIPS // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 214

17:00 – ARCHIPELAG INDYWIDUALNOŚCI. SOLOWE TEATRY PERFORMERÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH Z MATERIĄ / THE ARCHIPELAGO OF INDIVIDUALITIES. SOLO THEATRES OF PERFORMERS INTERACTING WITH MATTER // PROMOCJA KSIĄŻKI / PROMOTION OF THE BOOK: MARZENNA WIŚNIEWSKA [Polska / Poland] // ATB LIL

17:30 – TECHNOLOGIA – RZECZY WIDZIALNE / TECHNOLOGY – VISIBLE THINGS // OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE /CURATOR’S GUIDED TOUR OF THE EXHIBITION // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 114

18:00 – WYKLUCZEŃCY / EXCLUDERS // ANALOG COLLECTIVE [Polska / Poland] // ATB TS

20:00 – CHAPLIN // BÁBKOVÉ DIVADLO V KOŠICIACH [Słowacja / Slovakia] // BTL SK

21:15 – POŁĄCZENIE / CONNECTION // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 216

22:00 – IMPRO ANIMANTS STRANGER THINGS // TURNIEJ IMPROWIZACJI / IMPRO TOURNAMENT: PAULA CZARNECKA, MARIA ŻYNEL [Polska / Poland] // ZMIANA KLIMATU

24 CZERWCA / JUNE 24

Piątek / Friday

9:00 – HATHA YOGA // MINIWARSZTATY MISTRZOWSKIE / MINI MASTER WORKSHOPS: EWA GAJEWSKA-JASIŃSKA [Polska / Poland] // ATB 112

9:30 – HAI BÀ TRƯNG – OPOWIEŚĆ O WOLNOŚCI / HAI BÀ TRƯNG – A STORY ABOUT FREEDOM // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 216 // Warsztaty po spektaklach / Workshops after the performance

9:30 – MIŚ, KTÓREGO NIE BYŁO / TEDDY BEAR THAT WAS NOT THERE // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska – Poland] // ATB 306// Warsztaty po spektaklach / Workshops after the performance

10:00 – NA POCZĄTKU BYŁO… / AT THE BEGINNING, THERE WAS… // AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE, FILIA WE WROCŁAWIU / THE STANISŁAW WYSPIAŃSKI NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN CRACOW, BRANCH CAMPUS IN WROCLAW [Polska / Poland] // ATB TS

10:30 – TECHNOLOGIA – RZECZY WIDZIALNE / TECHNOLOGY – VISIBLE THINGS // OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE /CURATOR’S GUIDED TOUR OF THE EXHIBITION // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 114

11:00 – NA POCZĄTKU BYŁO… / AT THE BEGINNING, THERE WAS… // AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE, FILIA WE WROCŁAWIU / THE STANISŁAW WYSPIAŃSKI NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN CRACOW, BRANCH CAMPUS IN WROCLAW [Polska / Poland] // ATB TS

11:30 – HAI BÀ TRƯNG – OPOWIEŚĆ O WOLNOŚCI / HAI BÀ TRƯNG – A STORY ABOUT FREEDOM // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 216

11:30 – MIŚ, KTÓREGO NIE BYŁO / TEDDY BEAR THAT WAS NOT THERE // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska – Poland] // ATB 306

12:00 – KTO ROŚNIE W PARKU / WHO GROWS IN THE PARK // KIJOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET TEATRU, FILMU I TELEWIZJI IM. IWANA KARPOWICZA KARPENKO-KARYJEWA / KYIV NATIONAL IVAN KARPOVICH KARPENKO-KARY THEATRE, CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY [Ukraina / Ukraine] // ATB 207

13:00 – PRZETRWAĆ: ZAMROŻENIE NA WIECZNOŚĆ / STAYIN’ALIVE: A FREEZE FOR ETERNITY // AKADEMIA SZTUK DRAMATYCZNYCH IM. ERNSTA BUSCHA / THE ERNST BUSCH ACADEMY OF DRAMATIC ARTS [Niemcy – Germany] // ATB 214

13:45 – PRZESŁUCHANIE / AUDITION // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 306

14:15 – WYBÓR CZESŁAWY / CZESŁAWA’S CHOICE // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 216

17:00 – SEN O PRALESIE / THE DREAM OF PRIMEVAL FOREST // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / ACADEMY OF PERFORMING ARTS [Słowacja / Slovakia] // ATB TS

18:00 – SEN O CIELE / DREAM ABOUT BODY // SEMIANRIUM / SEMINAR: KATARZYNA KASIA [Polska / Poland] // ATB TS

19:00 – GRANICE / BORDERS // CAT SMITS COMPANY [Holandia / Netherlands] // BTL SG

20:30 – CISZA / SILENCE // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 306

21:30 – KREDOWE KOŁO / THE CHALK CIRCLE // FREE SZFE I AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / AND THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Węgry – Hungary] // ATB 216

22:30 – STUTTCASE 1, STUTTCASE 2 // PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA MUZYKI I SZTUK SCENICZNYCH W STUTTGARDZIE / STATE UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN STUTTGART [Niemcy / Germany] // ATB 214

25 CZERWCA / JUNE 25

Sobota / Saturday

9:30 – WŁOSY MAMY / MOTHER’S HAIR // TEATR LALEK BANIALUKA IM. JERZEGO ZITRZMANA I AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / AND THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // BTL SK

10:30 – TEMATY WYBIERANE SERCEM I PORUSZAJĄCE SERCA. O TABU W TEATRZE FORMY / TEMATY WYBIERANE SERCEM I PORUSZAJĄCE SERCA. O TABU W TEATRZE FORMY // SEMIANRIUM / SEMINAR: JUSTYNA CZARNOTA [Polska / Poland] // BTL SG

12:00 – TO TUTAJ? / IS IT HERE? // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 214

13:00 – STAND UP // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 216

15:00 – POKÓJ WASZEMU DOMOWI / PEACE TO YOUR HOME // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB TS

16:00 – CEREMONIA ZAMKNIĘCIA / CLOSING CEREMONY // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB TS

17:00 – GRANICE / BORDERS // CAT SMITS COMPANY [Holandia / Netherlands] // BTL SG

19:30 – CASANOVA // BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK [Polska / Poland] // BTL SK