KATALOG / FESTIVAL CATALOG

OKŁADKA KATALOGU / COVER

LEGENDA / LEGEND

ATB TS – Akademia Teatralna, Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego / Theatre Academy, The Jan Wilkowski School Theatre

ATB TSF – Akademia Teatralna, Foyer Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego / Theatre Academy, Foyer of The Jan Wilkowski School Theatre

ATB LIL – Akademia Teatralna, Laboratorium Inspiracji LIBER / Theatre Academy, LIBER Inspiration Laboratory

ATB D – Akademia Teatralna, Dziedziniec / Theatre Academy, Courtyard

ATB 112, 205, 207, 214, 216, 306 – Akademia Teatralna, Sale nr 112, 205, 207, 214, 216, 306 / Theatre Academy, Rooms 112, 205, 207, 214, 216, 306

BTL SG – Białostocki Teatr Lalek, Scena Główna / Bialystok Puppet Theatre, Main Stage

BTL SK – Białostocki Teatr Lalek, Scena Kameralna / Bialystok Puppet Theatre, Studio Stage

ZMIANA KLIMATU – Klub Festiwalowy / Festival Club (ul. Warszawska 6)

W – Warsztaty po spektaklach / Workshops after the performances

 

18 CZERWCA / JUNE 18

Sobota / Saturday

16:00 – JARMO // BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK [Polska / Poland] // BTL SG

18:00 – OLO – SOLO W SOLO / OLO – A SOLO ON A SOLO // TEATRO DE FERRO [Portugalia / Portugal] // BTL SK

19:00 – NASZE MISTO / OUR CITY // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB TS

20:00 – OLO – SOLO W SOLO / OLO – A SOLO ON A SOLO // TEATRO DE FERRO [Portugalia / Portugal] // BTL SK

19 CZERWCA / JUNE 19

Niedziela / Sunday

12:00 – TOUCH ME, TOUCH ME, I WANT TO FEEL YOUR BODY // WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY / WORKSHOPS FOR YOUTH: NATALIA SAKOWICZ [Polska/ Poland] // ATB 306

12:00 – MUZYKA CODZIENNA / EVERYDAY MUSIC // WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY / WORKSHOPS FOR YOUTH: MACIEJ CEMPURA [Polska/ Poland] // ATB 214

16:00 – PĘTLA / NOOSE // MERLIN PUPPET THEATRE [Niemcy / Germany ] // BTL SG

17:30 – HISTORIA KSIĘCIA H. / HISTORY OF PRINCE H. // BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK [Polska / Poland] // BTL SK

19:00 – NASZE MISTO / OUR CITY // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU [Polska / Poland] // ATB TS

20:00 – PĘTLA / NOOSE // MERLIN PUPPET THEATRE [Niemcy / Germany ] // BTL SG

20 CZERWCA / JUNE 20

Poniedziałek / Monday

10:00 – LALKARZ TO POETA MATERII / THE PUPPETEER IS A POET OF MATTER // WARSZTATY MISTRZOWSKIE / MASTER WORKSHOPS: IGOR GANDRA // ATB 112 (grupa zamknięta)

10:00 – WYOBRAŹNIA ZA PARAWANEM / IMAGINATION BEHIND THE SCREEN // WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY / WORKSHOPS FOR YOUTH: BŁAŻEJ PIOTROWSKI [Polska / Poland] // ATB 205

10:00 – COŚ Z NICZEGO / SOMETHING OUT OF NOTHING // WARSZTATY DLA DZIECI / WORKSHOPS FOR CHILDREN: AGATA STASIULEWICZ [Polska / Poland] // ATB 214

16:00 – MI ESTAS LIDIA // PAULA CZARNECKA [Polska / Poland] // BTL SK

20:00 – SYN / THE SON // GRUPA WOLNOŚĆ [Polska / Poland] // BTL SK

21 CZERWCA / JUNE 21

Wtorek / Tuesday

9:00 – HATHA YOGA // MINIWARSZTATY MISTRZOWSKIE / MINI MASTER WORKSHOPS: EWA GAJEWSKA-JASIŃSKA [Polska / Poland] // ATB 112

10:00 – RYBA BIBA / BIBA FISH // TEATR FRAKTAL [Polska / Poland] // ATB TS // warsztaty dla dzieci po spektaklu / workshops for children after the performance

11:30 – TECHNOLOGIA – RZECZY WIDZIALNE / TECHNOLOGY – VISIBLE THINGS // WERNISAŻ I OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE / EXHIBITION OPENING AND CURATOR’S GUIDED TOUR // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 114

12:00 – KTO ROŚNIE W PARKU / WHO GROWS IN THE PARK // KIJOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET TEATRU, FILMU I TELEWIZJI IM. IWANA KARPOWICZA KARPENKO-KARYJEWA / KYIV NATIONAL IVAN KARPOVICH KARPENKO-KARY THEATRE, CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY [Ukraina / Ukraine] // ATB 207

12.30 – A. // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 306

13:00 – HERSTORIE / HERSTORIES // AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE, FILIA WE WROCŁAWIU / THE STANISŁAW WYSPIAŃSKI NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN CRACOW, BRANCH CAMPUS IN WROCLAW [Polska / Poland] // ATB 214

14:00 – TECHNOLOGIA – RZECZY WIDZIALNE / TECHNOLOGY – VISIBLE THINGS // OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE /CURATOR’S GUIDED TOUR OF THE EXHIBITION // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 114

15:00 – ROMANS / ROMANCE // NATALIA SAKOWICZ [Polska / Poland] // BTL SK

16:30 – KAŻDY MA SWOJĄ WŁASNĄ PRAWDĘ / EVERYONE HAS THEIR OWN TRUTH // DIVADLO ALFA [Czechy / Czech Republic) // BTL SG

17:30 – TA WYSPA PŁYNIE! / THIS ISLAND FLOWS! // PARADA / PARADE // BTL – ATB

18:30 – CEREMONIA OTWARCIA / OPENING CEREMONY // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB D

19:00 – NIESPODZIANKA / SURPRISE // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB TS

19:15 – I-330 // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB TS

19:30 – KROPKA / SPECKLE // CHARKOWSKI PAŃSTWOWY INSTYTUT SZTUKI IM. IWANA PETROWICZA KOTLAREWSKIEGO / KHARKIV IVAN PETROVYCH KOTLYAREVSKI NATIONAL UNIVERSITY OF ARTS [Ukraina / Ukraine] // ATB TS

20:00 – STAWIAJĄC CZOŁA PRZECIWNOŚCIOM. WSPÓŁCZESNY UKRAIŃSKI TEATR LALEK I MATERII / AGAINST ALL ODDS. CONTEMPORARY UKRAINIAN PUPPETRY AND MATERIAL PERFORMANCE // SEMIANRIUM / SEMINAR: KAMIL KOPANIA // ATB TS

20:00 – KAŻDY MA SWOJĄ WŁASNĄ PRAWDĘ / EVERYONE HAS THEIR OWN TRUTH // DIVADLO ALFA [Czechy / Czech Republic) // BTL SG

22 CZERWCA / JUNE 22

Środa / Wednesday

9:00 – BEZ NAPIĘĆ / NO TENSIONS // MINIWARSZTATY MISTRZOWSKIE / MINI MASTER WORKSHOPS: ANNA KOŁOSOW-OSTAPCZUK [Polska / Poland] // ATB 112

9:30 – O PIERNIKOWEJ CHATCE / ABOUT THE GINGERBREAD HOUSE // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / THE ACADEMY OF PERFORMING ART [Czechy / Czech Republic] // ATB 215 / warsztaty dla dzieci po spektaklu / workshops for children after the performance

9:30 – MAŁY KAPTUREK, ALBO TO CO SIĘ WYDARZA, WCALE NIE PRZYCHODZI TAK ŁATWO / LITTLE RIDING HOOD OR WHAT GOES AROUND, DOESN’T COME THAT EASY // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / THE ACADEMY OF PERFORMING ART [Czechy / Czech Republic] // ATB 216

11:30 – O PIERNIKOWEJ CHATCE / ABOUT THE GINGERBREAD HOUSE // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / THE ACADEMY OF PERFORMING ART [Czechy / Czech Republic] // ATB 215

11:30 – MAŁY KAPTUREK, ALBO TO CO SIĘ WYDARZA, WCALE NIE PRZYCHODZI TAK ŁATWO / LITTLE RIDING HOOD OR WHAT GOES AROUND, DOESN’T COME THAT EASY // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / THE ACADEMY OF PERFORMING ART [Czechy / Czech Republic] // ATB 216

POKAZ ODWOŁANY / PERFORMANCE CANCELED  12:00 – IMMANENCJA / IMMANENCE // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland ] // ATB 306

12:00 – KTO ROŚNIE W PARKU / WHO GROWS IN THE PARK // KIJOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET TEATRU, FILMU I TELEWIZJI IM. IWANA KARPOWICZA KARPENKO-KARYJEWA / KYIV NATIONAL IVAN KARPOVICH KARPENKO-KARY THEATRE, CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY [Ukraina / Ukraine] // ATB 207

13:00 – O PIERNIKOWEJ CHATCE / ABOUT THE GINGERBREAD HOUSE // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / THE ACADEMY OF PERFORMING ART [Czechy / Czech Republic] // ATB 215 / warsztaty dla dzieci po spektaklu / workshops for children after the performance

14:00 – LED: prelekcje inspirowane wystąpieniami typu TED / lectures inspired by TED speeches // BTL SK

EWA MARIA WOLSKA: CICHY GŁOS LALKI – DIALOGI Z LALKĄ W PROCESIE TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO / QUIET VOICE OF A PUPPET – DIALOGUES WITH A PUPPET IN MY PROCESS OF CREATING ANIMATED FILMS

MAREK ZIMAKIEWICZ: ODRZUĆCIE OGONY I OPUŚĆCIE TO BAGNO / KICK OFF THE TAILS AND LEAVE THIS SWAMP

NATALIA SAKOWICZ: UWAŻNOŚĆ I CZUŁY DOTYK W PRACY Z LALKĄ / MINDFULNESS AND SENSITIVE TOUCH WHILE WORKING WITH PUPPET

JAKUB MATYS: MULTIMEDIALNE MEDIA EKSPRESJI / MULTIMEDIA EXPRESSION MEDIA

16:30 – LALKANIELALKA / PUPPETNOPUPPET // WERNISAŻ / EXHIBITION OPENING: ANDRZEJ DWORAKOWSKI [Polska / Poland] // ATB TSF

17:00 – CISZA, ALBO KIEDY PRANIE SIĘ KOŃCZY / SILENCE, OR: THE QUIET AFTER THE END OF THE WASHING MACHINE // AKADEMIA SZTUK DRAMATYCZNYCH IM. ERNSTA BUSCHA / THE ERNST BUSCH ACADEMY OF DRAMATIC ARTS [Niemcy – Germany] // ATB TS

18:20 – BUDOWANIE NARRACJI POPRZEZ MULTIMEDIA WE WSPÓŁCZESNYM TEATRZE LALEK / NARRATION BUILDING THROUGH MULTIMEDIA IN TODAY’S PUPPET THEATRE // SEMIANRIUM / SEMINAR: MARCIN BARTNIKOWSKI // ATB TS

19:30 – JEZIORO ZŁOTYCH RYB / LAKE OF GOLDEN FISH // BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK I AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / BIAŁYSTOK PUPPET THEATRE AND THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // BTL SK

21:00 – KLINIKA REKREACJI / RECREATION CLINIC // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 216

22:00 – IMPRO ANIMANTS CANDY CRUSH // TURNIEJ IMPROWIZACJI / IMPRO TOURNAMEN: PAULA CZARNECKA, MARIA ŻYNEL // ZMIANA KLIMATU

23 CZERWCA / JUNE 23

Czwartek / Thursday

9:00 – ROZCIĄGAJĄCA TABATA / STRETCHING TABATA // MINIWARSZTATY MISTRZOWSKIE / MINI MASTER WORKSHOPS: ZIEMOWIT BOGUSŁAWSKI [Polska / Poland] // ATB 112

10:00 – WSPANIAŁA PIELGRZYMKA WŁOSÓW I BRODY / THE GREAT PILGRIMAGE OF HAIR AND BEARD // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / ACADEMY OF PERFORMING ARTS [Słowacja / Slovakia] // ATB 214

11:30 – STUTTCASE 1, STUTTCASE 2 // PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA MUZYKI I SZTUK SCENICZNYCH W STUTTGARDZIE / STATE UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN STUTTGART [Niemcy / Germany] // ATB 216

12:00 – KTO ROŚNIE W PARKU / WHO GROWS IN THE PARK // KIJOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET TEATRU, FILMU I TELEWIZJI IM. IWANA KARPOWICZA KARPENKO-KARYJEWA / KYIV NATIONAL IVAN KARPOVICH KARPENKO-KARY THEATRE, CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY [Ukraina / Ukraine] // ATB 207

13:00 – HISTORIA UKRAINY / HISTORY OF UKRAINE // AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE, FILIA WE WROCŁAWIU / THE STANISŁAW WYSPIAŃSKI NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN CRACOW, BRANCH CAMPUS IN WROCLAW [Polska / Poland] // ATB 306

14:00 – VIRGINIA WOLF // BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK [Polska / Poland] // BTL SK

16:30 – TURLAJFLIPS / ROLLING FLIPS // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 214

17:00 – ARCHIPELAG INDYWIDUALNOŚCI. SOLOWE TEATRY PERFORMERÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH Z MATERIĄ / THE ARCHIPELAGO OF INDIVIDUALITIES. SOLO THEATRES OF PERFORMERS INTERACTING WITH MATTER // PROMOCJA KSIĄŻKI / PROMOTION OF THE BOOK: MARZENNA WIŚNIEWSKA [Polska / Poland] // ATB LIL

17:30 – TECHNOLOGIA – RZECZY WIDZIALNE / TECHNOLOGY – VISIBLE THINGS // OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE /CURATOR’S GUIDED TOUR OF THE EXHIBITION // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 114

18:00 – WYKLUCZEŃCY / EXCLUDERS // ANALOG COLLECTIVE [Polska / Poland] // ATB TS

20:00 – CHAPLIN // BÁBKOVÉ DIVADLO V KOŠICIACH [Słowacja / Slovakia] // BTL SK

21:15 – POŁĄCZENIE / CONNECTION // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 216

22:00 – IMPRO ANIMANTS STRANGER THINGS // TURNIEJ IMPROWIZACJI / IMPRO TOURNAMENT: PAULA CZARNECKA, MARIA ŻYNEL [Polska / Poland] // ZMIANA KLIMATU

24 CZERWCA / JUNE 24

Piątek / Friday

9:00 – HATHA YOGA // MINIWARSZTATY MISTRZOWSKIE / MINI MASTER WORKSHOPS: EWA GAJEWSKA-JASIŃSKA [Polska / Poland] // ATB 112

9:30 – HAI BÀ TRƯNG – OPOWIEŚĆ O WOLNOŚCI / HAI BÀ TRƯNG – A STORY ABOUT FREEDOM // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 216 // Warsztaty po spektaklach / Workshops after the performance

9:30 – MIŚ, KTÓREGO NIE BYŁO / TEDDY BEAR THAT WAS NOT THERE // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska – Poland] // ATB 306// Warsztaty po spektaklach / Workshops after the performance

10:00 – NA POCZĄTKU BYŁO… / AT THE BEGINNING, THERE WAS… // AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE, FILIA WE WROCŁAWIU / THE STANISŁAW WYSPIAŃSKI NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN CRACOW, BRANCH CAMPUS IN WROCLAW [Polska / Poland] // ATB TS

10:30 – TECHNOLOGIA – RZECZY WIDZIALNE / TECHNOLOGY – VISIBLE THINGS // OPROWADZANIE KURATORSKIE PO WYSTAWIE /CURATOR’S GUIDED TOUR OF THE EXHIBITION // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 114

11:00 – NA POCZĄTKU BYŁO… / AT THE BEGINNING, THERE WAS… // AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE, FILIA WE WROCŁAWIU / THE STANISŁAW WYSPIAŃSKI NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN CRACOW, BRANCH CAMPUS IN WROCLAW [Polska / Poland] // ATB TS

11:30 – HAI BÀ TRƯNG – OPOWIEŚĆ O WOLNOŚCI / HAI BÀ TRƯNG – A STORY ABOUT FREEDOM // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 216

11:30 – MIŚ, KTÓREGO NIE BYŁO / TEDDY BEAR THAT WAS NOT THERE // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska – Poland] // ATB 306

12:00 – KTO ROŚNIE W PARKU / WHO GROWS IN THE PARK // KIJOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET TEATRU, FILMU I TELEWIZJI IM. IWANA KARPOWICZA KARPENKO-KARYJEWA / KYIV NATIONAL IVAN KARPOVICH KARPENKO-KARY THEATRE, CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY [Ukraina / Ukraine] // ATB 207

13:00 – PRZETRWAĆ: ZAMROŻENIE NA WIECZNOŚĆ / STAYIN’ALIVE: A FREEZE FOR ETERNITY // AKADEMIA SZTUK DRAMATYCZNYCH IM. ERNSTA BUSCHA / THE ERNST BUSCH ACADEMY OF DRAMATIC ARTS [Niemcy – Germany] // ATB 214

13:45 – PRZESŁUCHANIE / AUDITION // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 306

14:15 – WYBÓR CZESŁAWY / CZESŁAWA’S CHOICE // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 216

17:00 – SEN O PRALESIE / THE DREAM OF PRIMEVAL FOREST // AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / ACADEMY OF PERFORMING ARTS [Słowacja / Slovakia] // ATB TS

18:00 – SEN O CIELE / DREAM ABOUT BODY // SEMIANRIUM / SEMINAR: KATARZYNA KASIA [Polska / Poland] // ATB TS

19:00 – GRANICE / BORDERS // CAT SMITS COMPANY [Holandia / Netherlands] // BTL SG

20:30 – CISZA / SILENCE // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 306

21:30 – KREDOWE KOŁO / THE CHALK CIRCLE // FREE SZFE I AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / AND THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Węgry – Hungary] // ATB 216

22:30 – STUTTCASE 1, STUTTCASE 2 // PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA MUZYKI I SZTUK SCENICZNYCH W STUTTGARDZIE / STATE UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN STUTTGART [Niemcy / Germany] // ATB 214

25 CZERWCA / JUNE 25

Sobota / Saturday

9:30 – WŁOSY MAMY / MOTHER’S HAIR // TEATR LALEK BANIALUKA IM. JERZEGO ZITRZMANA I AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / AND THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // BTL SK

10:30 – TEMATY WYBIERANE SERCEM I PORUSZAJĄCE SERCA. O TABU W TEATRZE FORMY / TEMATY WYBIERANE SERCEM I PORUSZAJĄCE SERCA. O TABU W TEATRZE FORMY // SEMIANRIUM / SEMINAR: JUSTYNA CZARNOTA [Polska / Poland] // BTL SG

12:00 – TO TUTAJ? / IS IT HERE? // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 214

13:00 – STAND UP // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB 216

15:00 – POKÓJ WASZEMU DOMOWI / PEACE TO YOUR HOME // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB TS

16:00 – CEREMONIA ZAMKNIĘCIA / CLOSING CEREMONY // AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE, FILIA W BIAŁYMSTOKU / THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART IN WARSAW, BRANCH CAMPUS IN BIALYSTOK [Polska / Poland] // ATB TS

17:00 – GRANICE / BORDERS // CAT SMITS COMPANY [Holandia / Netherlands] // BTL SG

19:30 – CASANOVA // BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK [Polska / Poland] // BTL SK

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.