BIBLIOTEKA

Biblioteka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku jest jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Wraz z warszawską Biblioteką Główną stanowi jednolity system biblioteczno-informacyjny uczelni. Biblioteka gromadzi i udostępnia między innymi teksty literackie oraz publikacje z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz innych nauk humanistycznych. Dużą część zbiorów stanowią maszynopisy sztuk teatralnych, w tym przeznaczonych dla teatrów lalkowych.

Czytelnia działająca przy bibliotece jest dostępna nie tylko dla studentów i pracowników, ale także dla osób spoza Akademii.

Godziny pracy biblioteki Filii w Białymstoku:
8:00 – 18:00 (poniedziałek–czwartek)
8:00 – 16:00 (piątek)

Katalog biblioteki Akademii Teatralnej w Warszawie i biblioteki Filii w Białymstoku
www.warszawa-at.sowa.pl

Biblioteka działa w oparciu o:
Regulamin organizacyjny,
Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego,
Regulamin udostępniania zbiorów,
Regulamin działania Rady Bibliotecznej.

Kontakt:
e-mail: biblioteka@atb.edu.pl
tel.: 85 743 54 53 w. 40