BIBLIOTEKA

Biblioteka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku jest jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Wraz z warszawską Biblioteką Główną stanowi jednolity system biblioteczno-informacyjny uczelni. Biblioteka gromadzi i udostępnia między innymi teksty literackie oraz publikacje z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz innych nauk humanistycznych. Dużą część zbiorów stanowią maszynopisy sztuk teatralnych, w tym przeznaczonych dla teatrów lalkowych. Czytelnia działająca przy bibliotece jest dostępna nie tylko dla studentów i pracowników, ale także dla osób spoza Akademii.

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI w terminie 29.05 – 30.09.2020

Zgodnie z Komunikatem Rektora Akademii Teatralnej z dnia 24 kwietnia 2020 roku dotyczącym zasad dostępności do zasobów bibliotecznych Akademii Teatralnej oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2020 i Zarządzeniem nr 27/2020, w Bibliotece Akademii Teatralnej będą odbywały się dyżury pracowników wg ustalonych zasad podanych w Komunikacie Rektora AT z dn. 28.04.2020 r.

Godziny pracy biblioteki Fili w Białymstoku do 30 września: 9:00 – 15:00

W razie niejasności oraz pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 85 743 53 98 wew. 40
lub mailowego: biblioteka@atb.edu.pl

UWAGA! Na sierpień zaplanowano prace porządkowe. W razie chęci skorzystania z zasobów bibliotecznych w tym czasie prosimy o uprzedni kontakt.

Katalog biblioteki Akademii Teatralnej w Warszawie i biblioteki Filii w Białymstoku
www.warszawa-at.sowa.pl

Biblioteka działa w oparciu o:
Regulamin organizacyjny,
Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego,
Regulamin udostępniania zbiorów,
Regulamin działania Rady Bibliotecznej.

Kontakt:
e-mail: biblioteka@atb.edu.pl
tel.: 85 743 54 53 w. 40