BIBLIOTEKA

Biblioteka Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku jest biblioteką wydziału zamiejscowego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

Jest jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych.

Wraz z Biblioteką Główną stanowi jednolity system biblioteczno-informacyjny uczelni. Jest ogólnodostępna dla studentów i pracowników oraz osób spoza Akademii.

Biblioteka działa w oparciu o :

Regulamin organizacyjny,
Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego,
Regulamin udostępniania zbiorów,
Regulamin działania Rady Bibliotecznej.

Biblioteka gromadzi i udostępnia między innymi teksty literackie oraz publikacje z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz innych nauk humanistycznych. Dużą część zbiorów stanowią maszynopisy sztuk teatralnych, w tym przeznaczonych dla teatrów lalkowych.

 

Katalog biblioteki Akademii Teatralnej w Warszawie i biblioteki Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
www.warszawa-at.sowa.pl

 

Kontakt:

e-mail: biblioteka@atb.edu.pl

tel.: (85) 743 53 54 w.40