BIBLIOTEKA

Biblioteka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku jest jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Wraz z warszawską Biblioteką Główną stanowi jednolity system biblioteczno-informacyjny uczelni.

W zbiorach biblioteki znajdują się teksty literackie, a także publikacje naukowe z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz innych nauk humanistycznych. Dużą część zbiorów stanowią maszynopisy sztuk teatralnych, wśród których można znaleźć wiele unikatowych scenariuszy przeznaczonych dla teatrów lalkowych.

Czytelnia działająca przy bibliotece jest dostępna dla studentów i pracowników uczelni oraz osób spoza Akademii Teatralnej.

KATALOG BIBLIOTEKI
Katalog biblioteki Akademii Teatralnej w Warszawie i biblioteki Filii w Białymstoku
www.warszawa-at.sowa.pl

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:  
od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 17.00
 
W razie zaistniałej potrzeby prosimy o kontakt na adres: biblioteka.fb@e-at.edu.pl

KONTAKT:
Joanna.Stepaniuk(at)e-at.edu.pl
Iwona.Mocarska(at)e-at.edu.pl
Elzbieta.Gorynska(at)e-at.edu.pl

biblioteka.fb(at)e-at.edu.pl

tel.: +48 85 743 54 53 w. 40

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.