BIBLIOTEKA

Biblioteka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku jest jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Wraz z warszawską Biblioteką Główną stanowi jednolity system biblioteczno-informacyjny uczelni.

W zbiorach biblioteki znajdują się teksty literackie, a także publikacje naukowe z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz innych nauk humanistycznych. Dużą część zbiorów stanowią maszynopisy sztuk teatralnych, wśród których można znaleźć wiele unikatowych scenariuszy przeznaczonych dla teatrów lalkowych.

Czytelnia działająca przy bibliotece jest dostępna dla studentów i pracowników uczelni oraz osób spoza Akademii Teatralnej.

KATALOG BIBLIOTEKI
Katalog biblioteki Akademii Teatralnej w Warszawie i biblioteki Filii w Białymstoku
www.warszawa-at.sowa.pl

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI 
Biblioteka Filii w Białymstoku do 9 grudnia będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00.

UWAGA!
29 i 30 listopada (wtorek i środa) biblioteka będzie zamknięta dla użytkowników.

KONTAKT:
Joanna.Stepaniuk(at)e-at.edu.pl
Iwona.Mocarska(at)e-at.edu.pl
Elzbieta.Gorynska(at)e-at.edu.pl

biblioteka.fb(at)e-at.edu.pl

tel.: +48 85 743 54 53 w. 40