BIBLIOTEKA

Biblioteka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku jest jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Wraz z warszawską Biblioteką Główną stanowi jednolity system biblioteczno-informacyjny uczelni.

W zbiorach biblioteki znajdują się teksty literackie, a także publikacje naukowe z zakresu teatrologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz innych nauk humanistycznych. Dużą część zbiorów stanowią maszynopisy sztuk teatralnych, wśród których można znaleźć wiele unikatowych scenariuszy przeznaczonych dla teatrów lalkowych.

Czytelnia działająca przy bibliotece jest dostępna dla studentów i pracowników uczelni oraz osób spoza Akademii Teatralnej.

KATALOG BIBLIOTEKI
Katalog biblioteki Akademii Teatralnej w Warszawie i biblioteki Filii w Białymstoku
www.warszawa-at.sowa.pl

WAŻNE!
Na terenie biblioteki obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk. 

UWAGA!
W związku z zagrożeniem epidemicznym korzystanie z biblioteki odbywa się według zasad, określonych w Komunikacie Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 roku  icon-arrow-right  TREŚĆ KOMUNIKATU (pdf)

Czytelnicy, którzy chcą skorzystać z zasobów biblioteki, proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu uzgodnienia terminu wizyty. Zwroty wypożyczonych książek oraz odbiór zamówionych materiałów będą dokonywane na Portierni (do odwołania).

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI
W przerwie międzysemestralnej (do 10 września) biblioteka jest czynna od pon. do pt. w godz. 8:00-15:00 (wizyty uzgodnione telefonicznie)

KONTAKT:
e-mail:

Joanna.Stepaniuk(at)e-at.edu.pl
Iwona.Mocarska(at)e-at.edu.pl
biblioteka.fb(at)e-at.edu.pl

tel.: +48 85 743 54 53 w. 40