WŁADZE

JM Rektor
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
prof. dr hab. Wojciech Malajkat

Prorektor ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej
prof. dr hab. Wiesław Czołpiński

Dziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej
dr hab. Artur Dwulit

Prodziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej
dr Katarzyna Siergiej

Prodziekan ds. kierunku reżyserii Wydziału Sztuki Lalkarskiej
dr hab. Jacek Malinowski

Zastępca Kanclerza
Małgorzata Dąbrowicz