WŁADZE

 

 

 

 

JM Rektor
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
prof. dr hab. Wojciech Malajkat

 

 

 

 

 

 

Prorektor ds. Filii w Białymstoku
prof. dr hab. Wiesław Czołpiński

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej
dr hab. Artur Dwulit

 

 

 

 

 

 

 

Prodziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej
dr Katarzyna Siergiej

 

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds. kierunku reżyserii Wydziału Sztuki Lalkarskiej
dr hab. Jacek Malinowski

 

 

 

Zastępca Kanclerza
Małgorzata Dąbrowicz