WŁADZE

JM Rektor

Akademii Teatralnej w Warszawie

prof. dr hab.  Wojciech Malajkat

 

Prorektor ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej

prof. dr hab. Wiesław Czołpiński

 

Dziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej

dr hab. Artur Dwulit

 

Prodziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej

dr Katarzyna Siergiej

 

Prodziekan ds. kierunku reżyserii Wydziału Sztuki Lalkarskiej

dr hab. Jacek Malinowski

Zastępca Kanclerza

inż Dorota Sztromajer