KONTAKT

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Filia w Białymstoku
ul. H. Sienkiewicza 14
15-092 Białystok

tel. centrala: +48 85 7435398

sekretariat: +48 85 7435453, sekretariat@atb.edu.pl
dziekanat: +48 85 7435086, dziekanat@atb.edu.pl
sprawy międzynarodowe: international@atb.edu.pl
kontakt z mediami, promocja: komunikacja@atb.edu.pl

prorektor prof. dr hab. Wiesław Czołpiński: prorektor@atb.edu.pl
dziekan dr hab. Artur Dwulit: dziekan@atb.edu.pl
prodziekan dr Katarzyna Siergiej: prodziekan@atb.edu.pl
prodziekan ds kierunku reżyserii dr hab. Jacek Malinowski: prodziekan.rez@atb.edu.pl
zastępca kanclerza Małgorzata Dąbrowicz: kanclerz@atb.edu.pl
zastępca kwestora Ewa Malowaniec: kwestura@atb.edu.pl 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie: www.at.edu.pl