KONTAKT

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Filia w Białymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 14
15-092 Białystok

tel. centrala: +48 85 743 53 98

sekretariat: +48 85 7435453, sekretariat@atb.edu.pl
Biuro Obsługi Toku Studiów (dziekanat) : +48 85 743 50 86, dziekanat@atb.edu.pl
sprawy międzynarodowe: international@atb.edu.pl
kontakt z mediami, promocja: magdalena.wieremiejuk@e-at.edu.pl

Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego, rezerwacje: +48 85 743 54 53

Prorektor ds. Filii w Białymstoku prof. dr hab. Marta Rau: prorektorfb@atb.edu.pl
Prorektor ds. kształcenia i studentów oraz badań naukowych i ewaluacji działalności naukowej w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne prof. dr hab. Wiesław Czołpiński: prorektor@atb.edu.pl
Dziekan ds. kierunków Filii w Białymstoku dr hab. Artur Dwulit: dziekan@atb.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków Filii w Białymstoku dr Łucja Grzeszczyk: pelnomocnik@atb.edu.pl
Zastępca Kanclerza Małgorzata Dąbrowicz: kanclerz@atb.edu.pl
Zastępca Kwestora Ewa Malowaniec: kwestura@atb.edu.pl 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie: www.at.edu.pl