KONTAKT

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

ul. H. Sienkiewicza 14
15-092 Białystok

tel. centrala: +48 85 7435398, +48 85 7435453
fax: +48 85 7435 353
sekretariat: +48 85 7435187, sekretariat@atb.edu.pl
dziekanat: +48 85 7435086, dziekanat@atb.edu.pl
sprawy międzynarodowe: international@atb.edu.pl
promocja, kontakt z mediami e-mail: komunikacja@atb.edu.pl

prorektor prof. dr hab. Wiesław Czołpiński: prorektor@atb.edu.pl
dziekan dr hab. Artur Dwulit: dziekan@atb.edu.pl
prodziekan dr Katarzyna Siergiej: prodziekan@atb.edu.pl
prodziekan ds kierunku reżyserii dr hab. Jacek Malinowski: prodziekan.rez@atb.edu.pl
wicekanclerz Małgorzata Dąbrowicz: kanclerz@atb.edu.pl

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie: www.at.edu.pl

poprzednie strony Wydziału Sztuki Lalkarskiej:

http://stara.atb.edu.pl
stara.atb.edu.pl/2010
stara.atb.edu.pl/2005
stara.atb.edu.pl/2000
Materiały zdjęciowe – Archiwum Szkoły