KONTAKT

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Filia w Białymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 14
15-092 Białystok

tel. centrala: +48 85 743 54 53 lub +48 85 743 53 98
sekretariat: +48 85 743 54 53, sekretariat.fb@e-at.edu.pl
Biuro Obsługi Toku Studiów (dziekanat) : +48 85 743 50 86, bots.fb@e-at.edu.pl
Biuro Współpracy Międzynarodowej / International Cooperation Office: anna.lach@e-at.edu.pl
koordynatorka ds. dostępności: + 48 789 248 379, dostepnosc@e-at.edu.pl 
PROGRAM ERASMUS+ : paulina.matusiak@e-at.edu.pl
kontakt z mediami, promocja: magdalena.wieremiejuk@e-at.edu.pl

Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego, rezerwacje: +48 85 743 54 53 (centrala)

Prorektorka ds. Filii w Białymstoku prof. dr hab. Marta Rau: marta.rau@e-at.edu.pl
Prorektor ds. kształcenia i studentów oraz badań naukowych i ewaluacji działalności naukowej w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne prof. dr hab. Wiesław Czołpiński: wieslaw.czolpinski@e-at.edu.pl
Dziekan ds. kierunków Filii w Białymstoku dr hab. Artur Dwulit: artur.dwulit@e-at.edu.pl
Pełnomocniczka Dziekana ds. kierunków Filii w Białymstoku dr Łucja Grzeszczyk: lucja.grzeszczyk@e-at.edu.pl
Zastępczyni Kanclerz Małgorzata Dąbrowicz: malgorzata.dabrowicz@e-at.edu.pl
Zastępczyni Kwestor Ewa Malowaniec: ewa.malowaniec@e-at.edu.pl 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie: www.at.edu.pl

Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Idź do BIP