KONTAKT

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

ul. H. Sienkiewicza 14
15-092 Białystok

tel. centrala (85) 7435 398 i (85) 7435 453
fax (85) 7435 353
sekretariat (85) 7435 187; e-mail: sekretariat@atb.edu.pl
dziekanat (85) 7435 086; e-mail: dziekanat@atb.edu.pl
sprawy międzynarodowe e-mail: international@atb.edu.pl
promocja, kontakt z mediami e-mail: komunikacja@atb.edu.pl

prorektor prof. dr hab. Wiesław Czołpiński e-mail: prorektor@atb.edu.pl
dziekan dr hab. Artur Dwulit e-mail: dziekan@atb.edu.pl
prodziekan dr Katarzyna Siergiej e-mail: prodziekan@atb.edu.pl
prodziekan ds kierunku reżyserii dr hab. Jacek Malinowski: prodziekan.rez@atb.edu.pl
wicekanclerz Małgorzata Dąbrowicz: kanclerz@atb.edu.pl

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie: www.at.edu.pl

poprzednie strony Wydziału Sztuki Lalkarskiej:

http://stara.atb.edu.pl
stara.atb.edu.pl/2010
stara.atb.edu.pl/2005
stara.atb.edu.pl/2000
Materiały zdjęciowe – Archiwum Szkoły