PROGRAM STUDIÓW

Studia na Wydziale Sztuki Lalkarskiej prowadzone są w systemie studiów jednolitych magisterskich na dwóch kierunkach nauczania: aktorskim i reżyserii teatru lalek.
Program studiów na kierunku aktorskim obejmuje szereg przedmiotów praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu aktora lalkarza. I tak w skład zajęć praktycznych wchodzą elementarne zadania aktorskie z przedmiotem, zadania aktorskie w klasycznych technikach lalkowych, zadania aktorskie z użyciem niekonwencjonalnych środków wyrazu, zadania aktorskie w planie maskowym, zadania aktorskie żywoplanowe, interpretacja prozy i wiersza, piosenka aktorska. Program kształcenia poszerzony jest o grupę dodatkowych przedmiotów praktycznych i teoretycznych takich jak: budowa lalek, technika mowy, emisja głosu, śpiew zespołowy, impostacja, rytmika, plastyka ruchu, taniec, historia sztuki, historia teatru lalek historia teatru i dramatu polskiego na tle powszechnego, teoria teatru lalek, teoria współczesnego teatru, dramaturgia teatru lalek. Studia na kierunku aktorskim trwają 9 semestrów. Po zagraniu dwóch przedstawień dyplomowych i obronie pracy magisterskiej absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki.
Kierunek reżyserii teatru lalek posiada specyficzną strukturę kształcenia. Przez pierwsze dwa lata studiów studenci tego kierunku uczestniczą w podobnym programie nauczania co studenci kierunku aktorskiego poszerzonym o historię sztuki, proseminarium reżyserskie, historię muzyki, kompozycję przestrzeni scenicznej. Celem tak ułożonego planu jest uświadomienie przyszłym reżyserom specyfiki teatru ożywionej formy. Od trzeciego roku studiów studenci realizują program typowy dla tego kierunku pogłębiając wiedzę w zakresie reżyserskiej analizy tekstu literackiego, współpracy z kompozytorem, współpracy ze scenografem, kompozycji przestrzeni scenicznej, techniki pracy z aktorem, historii sztuki, historii muzyki, historii teatru, psychologii, filozofii. Część praktyczna obejmuje pracę z aktorem, małą formę teatralną, warsztat /reżyserię przedstawienia pod okiem profesora/ oraz przedstawienie dyplomowe /samodzielna realizacja spektaklu/. Studia na kierunku reżyserii teatru lalek trwają 10 semestrów. Po napisaniu pracy magisterskiej i jej obronie absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki.

SYLABUSY KIERUNKU AKTORSKIEGO

1. Zadania aktorskie z przedmiotem – I rok akt

2. Podstawy sztuki animacji – I rok

3. Gra aktora jawajka – II rok akt. dr hab. Jan Plewako

4. Kukla aktorstwo 2017-2018

5. Gra aktora pacynka – Paula Czarnecka

6. Gra aktora marionetka – I rok akt

6. Laboratorium cienia I rok I semestr aktorstwo

7. Gra aktora lalką stolikowa – II rok akt. Karol Smaczny

8. Teatr ozywionej formy Agnieszka Makowska

9. Zadania aktorskie – II rok akt

10. Elementarne zadania aktorskie – I rok akt

12. Interpretacja prozy – I rok

13. Interpretacja wiersza – II rok akt

13. Interpretacja prozy – II rok akt

14. Gra aktora w masce

15. Sceny dialogowe – III rok akt – I gr

15. Sceny dialogowe – III rok akt

16. Praca z mikrofonem 2017

17. Piosenka aktorska – IV rok akt

18. Fonetyka – I rok akt

19. Technika mowy – I, II, III rok akt

20. Emisja glosu z interpretacja piosenki – III rok

20. Emisja głosu – rok I

20. Emisja głosu z interpretacja piosenki – II rok

21. Impostacja glosu – II rok akt,

21. Impostacja glosu – I rok

21. Impostacja glosu – III rok akt

22. Spiew zespolowy – II rok

22. Spiew zespolowy – III rok akt

22. Spiew zespolowy z elementami ksztalcenia sluchu – I rok

23. Rytmika – I rok akt

24. Plastyka ruchu – I rok

25. Taniec – II rok akt

26. Swiadomosc ciala – III rok

27. Budowa lalek – II, III rok akt

28. Historia sztuki – I rok akt

29. Historia teatru lalek – II, III rok akt

30. Wspolczesny teart lalek akt

31. Dramaturgia teatru lalek – II rok akt

32. Teoria teatru lalek – III rok akt

33. Historia teatru i dramatu polskiego na tle powszechnego – I rok akt

33. Historia teatru i dramatu polskiego na tle powszechnego – II rok akt

34. Teorie wspolczesnego teatru – III rok – akt

35. J. angielski – I rok akt

35. J. angielski – II rok akt

36. Wych fizyczne – I rok akt

36. Wych fizyczne – II rok akt

37. Plywanie – I rok akt

38a. Seminarium magisterskie – akt

38b. Seminarium magisterskie aktorstwo

38c. Seminarium magisterskie akt

38d. Seminarium magisterskie – akt

39. Spektakle dyplomowe – IV rok akt

40. Historia literatury – I rok

41. Filozoficzne wizje swiata i czlowieka – I rok akt

42. Taniec klasyczny – II rok akt

42a. Taniec klasyczny – rok III

43. Improwizacje – III rok akt

44. Pozyskiwanie srodkow na działalnosc kulturalna – III rok akt

45. Arteterapia dla zagrozonych wykluczeniem społl – III rok akt

46. Laboratorium cienia ww – III rok

47. Sztuka w miescie – III rok akt

48. Indywidualne cwiczenia wokalne – III rok akt

49. Teatr lalek na swiecie – I rok akt