PROGRAM STUDIÓW

Studia na Wydziale Sztuki Lalkarskiej prowadzone są w systemie studiów jednolitych magisterskich na dwóch kierunkach nauczania: aktorskim i reżyserii teatru lalek.
Program studiów na kierunku aktorskim obejmuje szereg przedmiotów praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu aktora lalkarza. I tak w skład zajęć praktycznych wchodzą elementarne zadania aktorskie z przedmiotem, zadania aktorskie w klasycznych technikach lalkowych, zadania aktorskie z użyciem niekonwencjonalnych środków wyrazu, zadania aktorskie w planie maskowym, zadania aktorskie żywoplanowe, interpretacja prozy i wiersza, piosenka aktorska. Program kształcenia poszerzony jest o grupę dodatkowych przedmiotów praktycznych i teoretycznych takich jak: budowa lalek, technika mowy, emisja głosu, śpiew zespołowy, impostacja, rytmika, plastyka ruchu, taniec, historia sztuki, historia teatru lalek historia teatru i dramatu polskiego na tle powszechnego, teoria teatru lalek, teoria współczesnego teatru, dramaturgia teatru lalek. Studia na kierunku aktorskim trwają 9 semestrów. Po zagraniu dwóch przedstawień dyplomowych i obronie pracy magisterskiej absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki.
Kierunek reżyserii teatru lalek posiada specyficzną strukturę kształcenia. Przez pierwsze dwa lata studiów studenci tego kierunku uczestniczą w podobnym programie nauczania co studenci kierunku aktorskiego poszerzonym o historię sztuki, proseminarium reżyserskie, historię muzyki, kompozycję przestrzeni scenicznej. Celem tak ułożonego planu jest uświadomienie przyszłym reżyserom specyfiki teatru ożywionej formy. Od trzeciego roku studiów studenci realizują program typowy dla tego kierunku pogłębiając wiedzę w zakresie reżyserskiej analizy tekstu literackiego, współpracy z kompozytorem, współpracy ze scenografem, kompozycji przestrzeni scenicznej, techniki pracy z aktorem, historii sztuki, historii muzyki, historii teatru, psychologii, filozofii. Część praktyczna obejmuje pracę z aktorem, małą formę teatralną, warsztat /reżyserię przedstawienia pod okiem profesora/ oraz przedstawienie dyplomowe /samodzielna realizacja spektaklu/. Studia na kierunku reżyserii teatru lalek trwają 10 semestrów. Po napisaniu pracy magisterskiej i jej obronie absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki.

SYLABUSY KIERUNKU AKTORSKIEGO

1. Zadania aktorskie z przedmiotem – I rok

2. Podstawy sztuki animacji – I rok

3. Gra aktora jawajka – II rok

4. Gra aktora kukłą – II rok

5. Gra aktora pacynka – II rok

6. Gra aktora marionetka – I rok

6. Laboratorium cienia – I rok

7. Gra aktora lalką stolikowa – II rok

8. Teatr ożywionej formy – III rok

9. Zadania aktorskie – II rok

10. Elementarne zadania aktorskie – I rok

12. Interpretacja prozy – I rok

13. Interpretacja wiersza – II rok

13. Interpretacja prozy – II rok

14. Gra aktora w masce – III rok

15. Sceny dialogowe – III rok

15. Sceny dialogowe – III rok

16. Praca z mikrofonem – III rok

17. Piosenka aktorska – IV rok

18. Fonetyka – I rok

19. Technika mowy – I, II, III rok

20. Emisja glosu z interpretacja piosenki – III rok

20. Emisja głosu – rok I

20. Emisja głosu z interpretacja piosenki – II rok

21. Impostacja glosu – II rok

21. Impostacja glosu – I rok

21. Impostacja glosu – III rok

22. Spiew zespolowy – II rok

22. Spiew zespolowy – III rok

22. Spiew zespolowy z elementami ksztalcenia sluchu – I rok

23. Rytmika – I rok

24. Plastyka ruchu – I rok

25. Taniec – II rok

26. Swiadomosc ciala – III rok

27. Budowa lalek – II, III rok

28. Historia sztuki – I rok

29. Historia teatru lalek – II, III rok

30. Współczesny teart lalek – III rok

31. Dramaturgia teatru lalek – II rok

32. Teoria teatru lalek – III rok

33. Historia teatru i dramatu polskiego na tle powszechnego – I rok

33. Historia teatru i dramatu polskiego na tle powszechnego – II rok

34. Teorie wspolczesnego teatru – III rok

35. J. angielski – I rok

35. J. angielski – II rok

36. Wych fizyczne – I rok

36. Wych fizyczne – II rok

37. Plywanie – I rok

38a. Seminarium magisterskie – IV, V rok

38b. Seminarium magisterskie – IV, V rok

38c. Seminarium magisterskie – IV, V rok

38d. Seminarium magisterskie – IV,V rok

39. Spektakle dyplomowe – IV rok

40. Historia literatury – I rok

41. Filozoficzne wizje swiata i czlowieka – I rok

42. Taniec klasyczny – II rok

42a. Taniec klasyczny – rok III

43. Improwizacje – III rok

44. Pozyskiwanie środków na działalność kulturalna ww – III rok

45. Arteterapia dla zagrożonych wykluczeniem społecznym ww – III rok

46. Laboratorium cienia ww – III rok

47. Sztuka w miescie ww – III rok

48. Indywidualne ćwiczenia wokalne ww – III rok

49. Teatr lalek na świecie – I rok

 

SYLABUSY KIERUNKU REŻYSERII

2. Podstawy animacji – I rok

3. Gra aktora jawajka ww – II rok

4. Gra aktora pacynka ww – II rok

5. Gra aktora kukla ww – II rok

6. Gra aktora marionetka – I rok

7. Laboratorium cienia – I rok

8. Gra aktora lalka stolikowa ww – II rok

9. Zadania aktorskie ww – II rok

10. Elementarne zadania aktorskie – I rok

11. Interpretacja wiersza ww – II rok

12. Interpretacja prozy ww – II rok

13. Interpretacja wiersza – I rok

14. Interpretacja prozy – I rok

15. Proseminarium rezyserskie – I rok

15. Proseminarium rezyserskie – II rok

15a. Proseminarium rezyserskie – II rok

16. Seminarium rezyserskie – III rok

16. Seminarium rezyserskie – III, IV rok

16. Seminarium rezyserskie – IV rok

17. Technika pracy z aktorem – sceny lalkowe – II rok

17a. Technika pracy z aktorem – sceny lalkowe – III rok

18. Technika pracy z aktorem – II rok

18a. Technika pracy z aktorem – III rok

19. Dramaturgia – cwiczenia – I, III rok

20. Fonetyka – I rok

21. Technika mowy – I, II rok

22. Budowa lalek z elementami projektowania – II rok

23. Rezyserska analiza tekstow dramatycznych – III rok

24. Kompozycja przestrzeni scenicznej – I, II rok

25. Wspolpraca ze scenografem – III, IV rok

26. Wspolpraca z kompozytorem – III, IV rok

27. Historia teatru lalek – II, III rok

28. Dramaturgia teatru lalek – II rok

28a. Dramaturgia teatru lalek – III rok

29. Historia teatru i dramatu polskiego na tle powszechnego – I rok

29a. Historia teatru i dramatu polskiego na tle powszechnego – II rok

30. Wspolczesny teatr lalek – III rok

31. Teorie wspolczesnego teatru – III rok

32. Filozoficzne wizje swiata i czlowieka – I rok

33. Wybrane zagadnienia z etyki i estetyki – III rok

34. Heurystyka – III rok

35. Historia i teoria muzyki – I, II rok

36. Strategie dramaturgiczne w teatrze XXw. – III rok

37. Historia sztuki – I rok

38. Historia sztuki – III rok

39. Teoria teatru lalek – III rok

40. Teatr lalek na swiecie – I rok

41. Historia literatury – I rok

42. Lalki przed kamera – III rok

43 J. angielski – II rok

43. J. angielski – I rok

44. Wychowanie fizyczne – I rok

45. Plywanie – I rok

46. Mala forma teatralna – IV rok

47. Seminarium magisterskie – IV, V

47a. Seminarium magisterskie – IV, V

47b. Seminarium magisterskie – IV, V

47c. Seminarium magisterskie – IV, V

48. Spiew zespolowy ww – II rok

48. Spiew zespolowy z elementami ksztalcenia sluchu ww – I rok

49. Impostacja glosu ww – I rok

50. Plastyka ruchu ww – I rok

51. Rytmika ww – I rok

52. Impostacja glosu ww – II rok

53. Taniec ww – II rok

54. Pozyskiwanie srodkow na dzialalnosc kulturalna ww – III rok

55. Spektakl warsztatowy – V rok

56. Spektakl dyplomowy – V