REKRUTACJA

II NABÓR: EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK TECHNOLOGIA TEATRU LALEK/ ROK AKADEMICKI 2019/2020 

EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK: AKTORSTWO/ ROK AKADEMICKI 2019/2020

EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK: REŻYSERIA/ ROK AKADEMICKI 2019/2020

EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK: TECHNOLOGIA TEATRU LALEK/ ROK AKADEMICKI 2019/2020

KONSULTACJE

UWAGA: Tylko do 4 lipca, do godz. 11:00 kandydaci na kierunek aktorski mają możliwość zamiany terminu egzaminu i tylko pod warunkiem, że dokonają zamiany z innym kandydatem oraz poinformują o tym fakcie Dziekanat (tel. 85 743 50 86)