PROGRAM ERASMUS+ 2021-2027

Komisja Europejska przyznała Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zobowiązuje się do respektowania i wdrażania postanowień karty ECHE.

O programie – komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (Do pobrania PDF, 162 kB) 

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) 2021-2027 (Do pobrania PDF, 505 kB)
icon-caret-right Przewodnik po Karcie Erasmusa (Charter Annotated Guideline) (Do pobrania PDF, 868 kB)

Deklaracja Polityki Erasmus+ 2021-2027
Erasmus Policy Statement 2021-2027 (Do pobrania Docx, 2,13 mB)

Kodeks Etyki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Do pobrania PDF, 125 kB)
Code of Ethics of The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw (Do pobrania PDF, 36,1 kB)

Relacje uczestników programu Erasmus+

 
icon-caret-right KA-131 – Osoby wyjeżdżające w ramach programu Erasmus+/ Outgoing mobilities within Erasmus+
icon-caret-right KA 131 – Osoby przyjeżdżające w ramach programu Erasmus+/ Incoming mobilities within Erasmus+
icon-caret-right KA-171 – Mobilities with Partner Countries within Erasmus+

Kontakt 
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Koordynator Programu Erasmus+ w Akademii Teatralnej
Katarzyna Renes
e-mail: katarzyna.renes(at)e-at.edu.pl
tel. +48 22 635 96 22 w. 165

Monika Przespolewska
e-mail: monika.przespolewska(at)e-at.edu.pl
tel. +48 22 635 96 22 w. 165
pokój 107, główny budynek, I piętro

Akademia Teatralna w Warszawie, Filia w Białystoku

Paulina Matusiak
e-mail: paulina.matusiak(at)e-at.edu.pl
tel. +48 85 743 50 86
pokój 101
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

_____________________

Projekt sfinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Unia Europejska ani Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą za nie odpowiedzialności./

The project funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National  Agency for Erasmus Programme. Neither the European Union nor National Agency for Erasmus Plus Programme can be held responsible for them.

_____________________

Zobacz archiwum Programu Erasmus+ w latach 2014-2020

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.