PROGRAM ERASMUS+ 2021-2027

Komisja Europejska przyznała Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zobowiązuje się do respektowania i wdrażania postanowień karty ECHE.

O programie – komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) 2021-2027
icon-caret-right Przewodnik po Karcie Erasmusa (Charter Annotated Guideline)

Deklaracja Polityki Erasmus+ 2021-2027
Erasmus Policy Statement 2021-2027

Kodeks Etyki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Code of Ethics of The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw

Relacje uczestników programu Erasmus+

Fact Sheet – National Academy of Dramatic Art in Warsaw

 

icon-caret-right KA-131 – Osoby wyjeżdżające w ramach programu Erasmus+/ Outgoing mobilities within Erasmus+
icon-caret-right KA 131 – Osoby przyjeżdżające w ramach programu Erasmus+/ Incoming mobilities within Erasmus+

 

Kontakt 
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Koordynator Programu Erasmus+ w Akademii Teatralnej
Katarzyna Renes
e-mail: katarzyna.renes(at)e-at.edu.pl
tel. +48 22 635 96 22 w. 165

Monika Przespolewska
e-mail: monika.przespolewska(at)e-at.edu.pl
tel. +48 22 635 96 22 w. 165
pokój 107, główny budynek, I piętro

Akademia Teatralna w Warszawie, Filia w Białystoku

Paulina Matusiak
e-mail: paulina.matusiak(at)e-at.edu.pl
tel. +48 85 743 50 86
pokój 101
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00