Erasmus+ 2021-2027

Miło nam poinformować, iż Komisja Europejska przyznała Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE).

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Karta uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ (np. wyjazdy stypendialne studentów i pracowników, udział w projektach edukacyjnych).

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zobowiązuje się do respektowania i wdrażania postanowień karty ECHE.

O PROGRAMIE – KOMUNIKAT NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+

KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (ECHE) 2021-2027

PRZEWODNIK PO KARCIE ERASMUSA (Charter Annotated Guideline)

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS+ 2021-2027

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027

CODE OF ETHICS OF THE ALEKSANDER ZELWEROWICZ NATIONAL ACADEMY OF DRAMATIC ART 

ORGANIZATION OF THE ACADEMIC YEAR

COURSE CATALOGUE 2021-2022

Course catalogue 21/22 – Puppet acting
Course catalogue 21/22 – Puppet directing
Course catalogue 21/22 – Puppet theatre technology
Description of the courses 2021/2022

ERASMUS STUDENT CHARTER

ACADEMIC PLANNER APP – ERASMUS+ STUDENTS 2021/2022 

A STUDENT’S GUIDE IN POLAND (guidebook prepared thanks to the collaboration of the ESN Poland, Students’ Parliament of the Republic of Poland (PSRP) and the Foundation for the Development of the Education System (FRSE))

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Koordynator Programu Erasmus+ w Akademii Teatralnej
Katarzyna Renes
e-mail: katarzyna.renes(at)e-at.edu.pl
tel. +48 22 635 96 22 w. 165

Monika Przespolewska
e-mail: monika.przespolewska(at)e-at.edu.pl
tel. +48 22 635 96 22 w. 165
pokój 107, główny budynek, I piętro

Akademia Teatralna w Warszawie, Filia w Białystoku

Paulina Matusiak
e-mail: paulina.matusiak(at)e-at.edu.pl
tel. +48 85 743 50 86
pokój 101
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00