PROGRAM ERASMUS+ 2021-2027

Komisja Europejska przyznała Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zobowiązuje się do respektowania i wdrażania postanowień karty ECHE.

O programie – komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) 2021-2027
icon-caret-right Przewodnik po Karcie Erasmusa (Charter Annotated Guideline)

Deklaracja Polityki Erasmus+ 2021-2027
Erasmus Policy Statement 2021-2027

Kodeks Etyki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Code of Ethics of The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw

Relacje uczestników programu Erasmus+

Fact Sheet – National Academy of Dramatic Art in Warsaw

 

icon-caret-right KA-131 – Osoby wyjeżdżające w ramach programu Erasmus+/ Outgoing mobilities within Erasmus+
icon-caret-right KA 131 – Osoby przyjeżdżające w ramach programu Erasmus+/ Incoming mobilities within Erasmus+

 

Kontakt 
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Koordynator Programu Erasmus+ w Akademii Teatralnej
Katarzyna Renes
e-mail: katarzyna.renes(at)e-at.edu.pl
tel. +48 22 635 96 22 w. 165

Monika Przespolewska
e-mail: monika.przespolewska(at)e-at.edu.pl
tel. +48 22 635 96 22 w. 165
pokój 107, główny budynek, I piętro

Akademia Teatralna w Warszawie, Filia w Białystoku

Paulina Matusiak
e-mail: paulina.matusiak(at)e-at.edu.pl
tel. +48 85 743 50 86
pokój 101
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

_____________________

Projekt sfinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Unia Europejska ani Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą za nie odpowiedzialności./

The project funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National  Agency for Erasmus Programme. Neither the European Union nor National Agency for Erasmus Plus Programme can be held responsible for them.