RELACJE UCZESTNIKÓW PROGRAMU ERASMUS

 

2021-2027

PRZYJAZDY STUDENTÓW:

Emma KováčováVysoká Škola Múzických Umení v Bratislave (VSMU)/ Słowacja / 2021-22

Marie Bernardova/ Vysoká Škola Múzických Umení v Bratislave (VSMU)/ Słowacja / 2023-24

WYJAZDY STUDENTÓW:

Zuzanna Praczuk / Royal Conservatoire of Scotland/ Wielka Brytania / 2023-24

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

 
dr Martyna Stepan-Dworakowska / Vysoká Škola Múzických Umení V Bratislave / 2022-23

PRZYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

prof. Oleksandr Iniutochkin / Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts / Ukraina (KA-131) / 2022-23

Projekt sfinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Unia Europejska ani Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą za nie odpowiedzialności./

The project funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National  Agency for Erasmus Programme. Neither the European Union nor National Agency for Erasmus Plus Programme can be held responsible for them.

 

2014-2020

PRZYJAZDY STUDENTÓW:

Rūdolfs Apse / Latvijas Kulturas Akademija / Łotwa / 2017-18

Péter Varsányi / Színház és Filmművészeti Egyetem / Węgry / 2016-17

Adriana Tironi Garcia / Escuela Superior de Arte Dramatico Castilla y Leon / Hiszpania / 2019-20

Nikita PertsevKharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts / Ukraina (KA-107) / 2019-20

WYJAZDY STUDENTÓW:

Olimpia Bogusz / Josip Juraj Strossmayer University Osijek UNIOS / Chorwacja / 2016-17

Iza Zachowicz / Janáčkova Akademie Múzických Umění v Brně / Słowacja / 2016-17

Ania Pawelska / Freie Universitaet / Niemcy / 2016-17

Damian Krajczyk / Escuela Superior de Arte Dramático de Castilia Y León Valladolid / Hiszpania / 2017-18

Małgorzata Apse / Latvijas Kultūras Akadēmija / Łotwa / 2019-20

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

dr Karol Smaczny / Institut International de la Marionnette Charleville – Mézières / Francja / 2017-18

prof. dr hab. Marta Rau / Staatliche Hochschule Für Musik und Darstellende Kunst / Niemcy / 2018-19

dr Karol Suszczyński / Vysoka Škola Múzických Umení v Bratislavie / Słowacja / 2018-19

dr Karol Suszczyński / Vilniaus dailės akademija / Litwa / 2019-20

PRZYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

 
Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Informacje zamieszczone na stronie, komunikaty i materiały odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.

/ Project financed by the European Commission under the Erasmus+ program. The information on the website, messages and materials reflect only the views of their authors and the European Commission and the National Agency for Erasmus Plus Programme are not responsible for their substantive content.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.