RELACJE ERASMUSÓW: NIKITA PERSTEV

Zapraszamy do przeczytania relacji Nikity Persteva, który studiował w naszej akademii w ramach programu Erasmus+

Mobilność w ramach programu Erasmus+ KA-107 (mobilność z krajami partnerskimi) – semestr letni, rok akademicki 2019/2020

Cóż, to już koniec moich studiów w Polsce. Jest rzeczą oczywistą, że bardzo się cieszę, że mi się to przydarzyło.
Erasmus+ dał mi możliwość studiowania przez sześć miesięcy w Akademii Teatralnej w Warszawie, Filii w Białystoku. Mogę powiedzieć, że był to ciekawy czas, mimo że zastała mnie tam pandemia. Nie wróciłem rozczarowany, gdyż otrzymałem dużo dobrych emocji, zyskałem wielu znajomych. Uczestniczyłem w kilku ciekawych projektach, które wprawdzie nie zostały zrealizowane, ale się rozpoczęły. Z pomocą nauczycieli Akademii pracowałem nad nowymi dyscyplinami sztuki, takimi jak lalki przed kamerą i teatr wizualny.

Jeśli chodzi o nauczycieli, to zawsze byli pomocni w wyjaśnianiu zawiłych terminów teatralnych i robili to w niezwykle zrozumiały sposób, mimo że nie rozumiałam niektórych słów zarówno po polsku, jak i po angielsku. Nauczyciele inspirowali mnie do pracy. Myślę, że to jest najważniejsze.

Studenci, którzy nie pozwolili mi się nudzić, pomagali mi w przygotowaniu kilku projektów i innych prac. Zachęcali i dopingowali mnie do nauki języka polskiego. Dużym plusem był kurs języka polskiego. Podczas studiów mogłem bez problemu czytać książki w języku polskim, komunikować się ze studentami i nauczycielami. Bardzo się cieszę, że mogę porozumiewać się z ludźmi nie tylko po angielsku i ukraińsku.

Serdecznie dziękuję Pani Paulinie Matusiak za jej wyrozumiałość, opiekę i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Polecam wszystkim studentom, aby w miarę możliwości skorzystali z międzynarodowej mobilności akademickiej. Będzie to impuls do podjęcia nowej pracy i kontaktu z doświadczonymi osobami w zawodzie.

Fot. screenshot z jednej z etiud zaliczeniowych

____________________

Польща, м. Білосток, 2020 – Театральна академія імені О. Зельверовича

Що ж, от і закінчилося моє перебування на навчанні в Польщі.  Дуже радий, що це трапилося саме зі мною.

Еразмус+ дав мені змогу пів року навчатися в Театральній академії імені Олександра Зельверовіча в м. Білостоці. Можу сказати, що це був цікаво проведений час, незважаючи на те, що мене спіткав коронавірусний карантин.

Я не повернувся розчарованим, бо отримав багато гарних емоцій, багато знайомств. У мене з’явилися цікаві проекти, які, хоч поки що не втілилися в життя, але початок їм закладено. Саме за допомогою викладачів академії я попрацював із новими видами мистецтва, наприклад, ляльки перед камерою та візуальним театром. Щодо викладачів, то вони розтлумачували будь-яке незрозуміле питання, пояснювали що до чого, тому що я не завжди розумів терміни польською або англійською. Викладачі надихали на працю. Я гадаю, що це основне.

Дякую студентам, які не давали мені нудьгувати, допомагали у створенні проектів та інших робіт, саме вони стимулювали мене до вивчення польської.

Великий плюс, що були курси з польської мови. Протягом студіювання я міг спокійно читати книги польською, спілкуватися зі студентами та викладачами. Дуже тішуся з того, що міг спілкуватися з людьми не тільки англійською та українською.

Щиро дякую пані Пауліні Матусяк за її увагу, турботу та допомогу з вирішенням проблем.

Я раджу всім студентам, якщо є така змога, скористатися програмою міжнародної академічної мобільності, оскільки це буде  поштовхом до нових робіт та контактів із досвідченими людьми вашої професії.

Студент театрального факультету ХНУМ – Перцев Нікіта

_____________________

Well, this is the end of my studies in Poland. I am very glad that it happened to me.

Erasmus + gave me the opportunity to study for six months at the Theater Academy in Warsaw, Branch in Białystok. I can say that it was an interesting time, even though I was caught by a pandemic. I did not come back disappointed because I received a lot of good emotions, I gained many friends. I participated in some interesting projects which, although not yet implemented, have started. With the help of the Academy’s teachers, I worked on new art disciplines such as puppets in front of the camera and visual theater.
As for the teachers, they were always helpful in explaining convoluted theatrical terms and did so in an extremely understandable way, even though I did not understand some words in both Polish and English. The teachers inspired me to work. I think this is the most important thing.

Students who did not let me get bored helped me prepare some projects and other works. They encouraged and supported me to learn Polish. The Polish language course was a big advantage. During my studies, I could easily read books in Polish, communicate with students and teachers. I am very happy that I can communicate with people not only in English and Ukrainian.

I would like to thank Ms. Paulina Matusiak for her understanding, care and help in solving problems.
I recommend all students to take advantage of international academic mobility whenever possible. It will be an impulse to start a new projects  and contact with experienced people in the profession.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.