RELACJE ERASMUSÓW: NIKITA PERSTEV

Zapraszamy do przeczytania relacji Nikity Persteva, który studiował w naszej akademii w ramach programu Erasmus+

Mobilność w ramach programu Erasmus+ KA-107 (mobilność z krajami partnerskimi) – semestr letni, rok akademicki 2019/2020

Cóż, to już koniec moich studiów w Polsce. Jest rzeczą oczywistą, że bardzo się cieszę, że mi się to przydarzyło.
Erasmus+ dał mi możliwość studiowania przez sześć miesięcy w Akademii Teatralnej w Warszawie, Filii w Białystoku. Mogę powiedzieć, że był to ciekawy czas, mimo że zastała mnie tam pandemia. Nie wróciłem rozczarowany, gdyż otrzymałem dużo dobrych emocji, zyskałem wielu znajomych. Uczestniczyłem w kilku ciekawych projektach, które wprawdzie nie zostały zrealizowane, ale się rozpoczęły. Z pomocą nauczycieli Akademii pracowałem nad nowymi dyscyplinami sztuki, takimi jak lalki przed kamerą i teatr wizualny.

Jeśli chodzi o nauczycieli, to zawsze byli pomocni w wyjaśnianiu zawiłych terminów teatralnych i robili to w niezwykle zrozumiały sposób, mimo że nie rozumiałam niektórych słów zarówno po polsku, jak i po angielsku. Nauczyciele inspirowali mnie do pracy. Myślę, że to jest najważniejsze.

Studenci, którzy nie pozwolili mi się nudzić, pomagali mi w przygotowaniu kilku projektów i innych prac. Zachęcali i dopingowali mnie do nauki języka polskiego. Dużym plusem był kurs języka polskiego. Podczas studiów mogłem bez problemu czytać książki w języku polskim, komunikować się ze studentami i nauczycielami. Bardzo się cieszę, że mogę porozumiewać się z ludźmi nie tylko po angielsku i ukraińsku.

Serdecznie dziękuję Pani Paulinie Matusiak za jej wyrozumiałość, opiekę i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Polecam wszystkim studentom, aby w miarę możliwości skorzystali z międzynarodowej mobilności akademickiej. Będzie to impuls do podjęcia nowej pracy i kontaktu z doświadczonymi osobami w zawodzie.

Fot. screenshot z jednej z etiud zaliczeniowych