PRACA SZUKA CZŁOWIEKA!

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku poszukuje kandydatów na stanowisko:

BIBLIOTEKARZ (treść ogłoszenia)

Przewidywana data podjęcia pracy: luty/marzec 2019 r. Miejsce wykonywania obowiązków zawodowych: Białystok. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: biblioteka@atb.edu.pl do dnia 17 stycznia 2020 roku do godz. 16.00.

NOWA PUBLIKACJA AKADEMII JUŻ DOSTĘPNA!

Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii, teorii i praktyce. Vademecum – przedstawiamy drugą w 2019 roku publikację naukową naszej uczelni. Tym razem skupiamy się na jednym z najważniejszych twórców teatralnych pierwszej połowy XX wieku, aktorze, pedagogu i reżyserze – Michaile Czechowie. Powstanie monografii poprzedziło międzynarodowe sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa — dziedzictwo i inspiracje”, które odbyło się w naszej szkole w dniach 26-27.10.2019 (czytaj więcej o sympozjum).

Wydawnictwo – efekt pracy badaczy, naukowców, teoretyków i praktyków teatru z pięciu krajów Europy: Polski, Litwy, Łotwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii – zrodziło się z potrzeby uzupełnienia luki w polskiej literaturze naukowej o nowe i nieznane jeszcze wątki dotyczące biografii i twórczości tego wybitnego Rosjanina. Nie ma bowiem wątpliwości, że Czechow wciąż jest obecny w polskim teatrze, że różni artyści – aktorzy, reżyserzy – świadomie lub zupełnie bezwiednie korzystają z proponowanych przez niego ćwiczeń, w końcu, że otwartość metody na inne gatunki teatralne, doprowadziła do jej rozprzestrzenienia się chociażby na sztukę teatru lalkowego.

W recenzji wydawniczej dr hab. Beata Guczalska, prof. Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, pisze:

„To zadziwiające, że postać Michaiła Czechowa stała się znana w polskim środowisku teatralnym dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, najpierw za sprawą publikacji w «Dialogu» i «Teatrze» (teksty Mariusza Orskiego, fragmenty książek Czechowa), a na dobrą sprawę po opublikowaniu przekładu O technice aktora w roku 1995. Ale po boomie na Czechowa z lat dziewięćdziesiątych zainteresowanie jakby przygasło.

[…] Inicjatywa edytorska białostockiej filii Akademii Teatralnej jest wprost nie do przecenienia – zwłaszcza, że nie jest to typowe wydawnictwo pokonferencyjne, zawierające zbiór przypadkowych tekstów, lecz pozycja głęboko i strategicznie przemyślana.

[…] Jestem pewna, że Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii teorii i praktyce. Vademecum zasługuje na status podręcznika akademickiego, którym bez wątpienia stanie się w praktyce, nie tylko na poziomie kategorii wydawniczej. Pozostaje wyrazić uznanie dla wydawcy i redaktorów za niezwykle cenną i świetnie zrealizowaną inicjatywę”.

Redaktorem naukowym wydania jest dr Karol Suszczyński. Zapraszamy do lektury!

Darmowy e-book (czytaj on-line)

Kliknij, aby pobrać e-book

Wydawca
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku

Partnerzy
Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA
Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy
Białostocki Teatr Lalek
Łotewski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI)
Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI)
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Filmoteka Narodowa — Instytut Audiowizualny (FINA)

Mecenat
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa dziedzictwo i inspiracje” – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Patronat
Honorowy patronat podsekretarza stanu w MKiDN Wandy Zwinogrodzkiej
Honorowy Patronat Prezydent Miasta Białegostoku

Patronat medialny/opieka medialna
Pamiętnik Teatralny
Teatr
Scena
AICT Polska (sekcja polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych)
Teatralny.pl
e-teatr.pl
Teatr Lalek
TVP Oddział Białystok
Radio Białystok
Bialystokonline.pl

HOUSTON! MAMY PROBLEM…

[…] bywa również tak, że temat sam znajduje twórcę. Że nagle, w środku szarego dnia, łapie go myśl: „przecież o tym trzeba zrobić spektakl!” – i już nie puszcza. […]

Zapraszamy 14 grudnia (sobota) o godz. 10:00 do Teatru Szkolnego na pokaz spektaklu Magdaleny Bochan-Jachimek „Mamy problem. Monodram macierzyński” organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka we współpracy z Naszą Akademią w ramach Wertep Expo.

Darmowe wejściówki można rezerwować pod adresem e-mail: biuro@wertepexpo.eu

Rezerwacje studentów oraz pracowników Akademii przyjmuje Biuro Promocji AT, pokój 109.

występuje: Magdalena Bochan-Jachimek

reżyseria: Jakub Ehrlich
tekst: Szymon Jachimek
scenografia: Monika Ossowska
muzyka: Hubert Świątek
trąbka: Dawid Lipka
światła: Marzena Chojnowska

 

Bywa tak, że artysta szuka tematu. Chce zrobić spektakl, by rzucić się potem w wir seksu i grubej mamony (jak to zwykle w teatrze niezależnym) – ale niestety, nie wie o czym. Lecz bywa również tak, że temat sam znajduje twórcę. Że nagle, w środku szarego dnia, łapie go myśl: „przecież o tym trzeba zrobić spektakl!” – i już nie puszcza.

„Mamy problem” to przykład tej drugiej motywacji. Pojawiła się gdzieś między zmianą pieluchy a smarowaniem ząbkujących dziąseł i jest z nami do dziś. Spektakl dedykujemy wszystkim mamom, które czasem czują, że nie dają rady. Czyli wszystkim mamom.

Magdalena Bochan-Jachimek – aktorka, improwizatorka, instruktorka teatralna, producentka. A także magister inżynier ochrony środowiska. Współczesna kobieta renesansu i spiritus movens całego przedsię- wzięcia: odtwórczyni głównej roli (jedynej, to i głównej), a zarazem producentka spektaklu. Prowadzi warsztaty teatralne “W Kaczych Butach”, autorską imprezę Teatrzyk Bezwstydny, a bywa, że i Konferencję Rybną. Szydełkuje, maluje, czasem zrobi stolik. A, i wydała podręcznik do zajęć teatralnych. Jak miała 4 lata, to mieliła kawę wkładając widelec do kontaktu.

Wertep Expo to organizowany po raz pierwszy na Podlasiu teatralny showcase. Wydarzenie ma służyć kontaktowaniu polskich teatrów pozainstytucjonalnych z promotorami, kuratorami, dyrektorami ośrodków kultury i festiwali teatralnych oraz reprezentacją festiwali europejskich. Pełny program Wertep Expo i więcej informacji o samym wydarzeniu czytaj TU

POMOCNICY MIKOŁAJA ZNÓW W AKCJI!

Możemy to już nazwać przedświąteczną tradycją – udział naszych studentów w wizycie tego prawdziwego, bo sprowadzonego aż z fińskiego Rovaniemi – Świętego Mikołaja. Sympatyczny starszy pan z długą brodą już od siedmiu lat nawiedza Białystok w pierwszą niedzielę grudnia, a grupa naszych studentów zamienia się w tym czasie w elfice i elfy i pomaga Świętemu w tworzeniu gwiazdkowej atmosfery.

Studenci II roku pod opieką artystyczną Jacka Dojlidki i z pomocą Marleny Perkowskiej, studentki reżyserii – pokazali 1 grudnia w Operze i Filharmonii Podlaskiej – gdzie Mikołaj spotkał się z dziećmi o specjalnych potrzebach – przedstawienie jasełkowe „Święty Mikołaj istnieje i mamy na to dowody” inspirowane tekstem Marty Guśniowskiej. Natomiast spotkanie zimowego gościa z mieszkańcami miasta okrasili kolędami śpiewanym na scenie ustawionej na Rynku Kościuszki.

Święty Mikołaj z Rovaniemi przyjechał do Białegostoku na zaproszenie Konsula Honorowego Republiki Finlandii, Andrzeja Parafiniuka.

Fot. Wojciech Wojtkielewicz (pierwsze zdjęcie w galerii) i Michał Heller (pozostałe)

SUKCES NA FMR!

Białostoccy i warszawscy studenci Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza wrócili z tegorocznego Forum Młodej Reżyserii obsypani nagrodami. Szczególnie cieszy nas laur dla Marka Idzikowskiego, reprezentującego naszą lalkarską uczelnię.

Werdykt jury 9. Forum Młodej Reżyserii:

Jury w składzie: Anna Augustynowicz (dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie), Jakub Krofta (dyrektor artystyczny Wrocławskiego Teatru Lalek), Cezary Niedziółka (zastępca dyrektora, kierownik literacki Teatru Wybrzeże w Gdańsku) postanowiło przyznać:

Nagrodę główną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 000,00 zł p. Markowi Idzikowskiemu za spektakl „Odmęt” z Kierunku Reżyseria  (specjalność reżyseria teatru lalek) Filii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku.

Jury postanowiło dokonać podziału nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w wysokości 10 000 zł w sposób następujący:
– nagroda w wysokości 2 000 zł p. Zofii Gustowskiej z Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie za spektakl „Beatrix Cenci”,
– dwie nagrody równorzędne po 4 000 zł: p. Sławomirowi Narlochowi z Kierunku Reżyseria Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie za spektakl „Oratorium o mleku” oraz p. Marcinowi Zbyszyńskiemu z Kierunku Reżyseria Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie za spektakl „Powierzchnie gładkie” zrealizowany w Stowarzyszeniu Potem-o-tem.

Po raz pierwszy w ramach Forum Młodej Reżyserii przyznana zostaje Nagroda Rektora AST prof. dr hab. Doroty Segdy, ufundowana przez Fundację Sceny im. St. Wyspiańskiego, za wyróżniającą się osobowość aktorską. Jury postanowiło przyznać tę nagrodę w wysokości 1500 zł p. Weronice Krystek, studentce III r. Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

TR Warszawa przyznał Nagrodę Debiut TR, którą otrzymał Wiktor Bagiński, student IV roku Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie: „Nagrodę przyznajemy za formułowanie oryginalnego języka teatralnego, świadome podejmowanie artystycznego ryzyka i odwagę w poruszaniu istotnych problemów współczesnej rzeczywistości. Nagrodą jest zaproszenie do realizacji spektaklu w TR Warszawa w sezonie 2020/2021.”

TR Warszawa w tym roku przyznał również wyróżnienie Markowi Idzikowskiemu, studentowi IV roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie, Filia w Białymstoku – za umiejętność kreowania teatralnych światów, wyczucie dramaturgii i minimalizm środków wyrazu. Wyróżnienie jest jednocześnie zaproszeniem do prezentacji spektaklu „Odmęt” w TR Warszawa w 2020 roku.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

WIĘCEJ o SPEKTAKLU Marka Idzikowskiego: „ODMĘT”

WIĘCEJ O: FORUM MŁODEJ REŻYSERII

ZAPISANE W PAMIĘCI

Wraz z Muzeum Pamięci Sybiru zapraszamy na coroczne Zaduszki Sybirackie, które odbędą się 6 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w naszym Teatrze Szkolnym (ul. Sienkiewicza 14).

Spektakl „Zapisane w pamięci, zapisane w sercu…”, przygotowany przez zespół teatralny „Zakręceni” ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, przywoła wspomnienia losów Polaków skazanych na rozłąkę i deportację. Podczas wieczoru przypomnimy sylwetki Sybiraków i Sybiraczek: Wiktora Godlewskiego, Barbary Skargi, Zofii Sądel, Eugeniusza Simsona, Henryka Aleksiejczuka, Mariana Malinowskiego, Zofii Lenkowskiej.

Wstęp wolny.

Organizator: Muzeum Pamięci Sybiru 
Partnerzy: Związek Sybiraków Oddział w Białymstoku, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku,  Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka J. Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Grajewie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie.

AKADEMICKIE BIURO KARIER

Drogie Studentki, Drodzy Studenci wszystkich kierunków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie!

Od 22 października 2019 na naszej uczelni działa Akademickie Biuro Karier (ABK), kierowane przez panią Monikę Czajkowską. W ramach zadań biura odbywają się warsztaty i spotkania, prowadzone zarówno przez doradcę ABK, jak i przez zaproszonych gości. Na konsultacje indywidualne umawiamy drogą mailową: monika.czajkowska@e-at.edu.pl 

ABK jest miejscem, które pomaga świadomie wejść na rynek pracy, dlatego też do standardowych spraw podejmowanych podczas spotkań należą m.in. pomoc przy tworzeniu portfolio lub CV, omówienie ścieżki zawodowej, przygotowanie do castingu, wsparcie przy nagraniu self-tapów. Dokładny przebieg spotkania możecie ustalić indywidualnie, w zależności od Waszych potrzeb.

O wszystkich działaniach ABK będziemy informować drogą mailową oraz za pośrednictwem dedykowanej tablicy ogłoszeń.

Zapraszamy!

AKADEMICKIE BIURO KARIER OGŁOSZENIE

Działalność Akademickiego Biura Karier jest realizowana w ramach projektu: „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni, Ścieżka I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju).

Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

MICHAIŁ CZECHOW – SYMPOZJUM

26–27 października 2019 roku zapraszamy do naszej Akademii na Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa – dziedzictwo i inspiracje”.

Wydarzenie zostało pomyślane jako spotkanie badaczy i praktyków. Z jednej strony będzie wiec możliwość wysłuchania referatów, z drugiej zaś przyjrzenia się pracy warsztatowej opartej na technice aktorskiej Czechowa, jednego z reformatorów teatru XX wieku. Podczas Sympozjum zaprezentujemy także wydawnictwo poświęcone artyście, uwzględniające perspektywę teatru lalek. Publikacja będzie dostępna online pod koniec 2019 roku, m.in. na naszej stronie.

Komitet naukowy sympozjum: Joanna Majewska, Bernarda Anna Bielenia, Karol Suszczyński

Wstęp wolny, bez rejestracji. Liczba miejsc ograniczona

Organizator
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku

Partnerzy
Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA
Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy
Białostocki Teatr Lalek
Łotewski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI)
Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI)
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Filmoteka Narodowa — Instytut Audiowizualny (FINA)

Mecenat
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa dziedzictwo i inspiracje” – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Patronat
Honorowy patronat podsekretarza stanu w MKiDN Wandy Zwinogrodzkiej
Honorowy Patronat Prezydent Miasta Białegostoku

Patronat medialny/opieka medialna
Pamiętnik Teatralny
Teatr
Scena
AICT Polska (sekcja polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych)
Teatralny.pl
e-teatr.pl
Teatr Lalek
TVP Oddział Białystok
Radio Białystok
Bialystokonline.pl

WIĘCEJ informacji: SYMPOZJUM (m.in. program, streszczenia wystąpień) 

 

 

MARIONETKA DŁUGONICIOWA

Jesteśmy we Wrocławiu. Pod okiem Pani Anny Guzik doskonalimy umiejętność animacji marionetki długoniciowej. Ten typ lalki, choć bardzo atrakcyjny, jest sporadycznie stosowany w Polskich teatrach. Technika wymaga odpowiedniego poruszania się po specjalnej konstrukcji, co wiąże się z ograniczeniami, a nici potrafią się nieźle splatać. Mistrzowie marionetki potrafią jednak zdziałać z nią cuda i zachwycić publiczność. Ćwiczymy więc wytrwale!

7–11 października 2019. Warsztaty dubbingu (prowadzenie: Krzysztof Grębski) i marionetki dłogoniciowej (prowadzenie: Anna Guzik) dla studentów III roku, w ramach współpracy w obszarze wymiany doświadczeń naukowo-artystycznych oraz metod kształcenia lalkarzy między Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filią w Białymstoku a Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie Filią we Wrocławiu.