POŻEGNANIE Z AKADEMIĄ

We wrześniu pożegnaliśmy aż czworo naszych wieloletnich pracowników odchodzących na zasłużoną emeryturę: panią Zosię z biura promocji i sprzedaży, panią Małgorzatę oraz panią Helenę z pracowni plastycznej (pani Małgorzata przez wiele lat zarządzała pracownią) oraz pana Czesława z działu technicznego.

Jako społeczność pracowników i studentów Akademii z serca dziękujemy za wiele lat obecności i zaangażowanie w pracę na rzecz Filii. Państwa praca służyła kilku pokoleniom młodych lalkarzy, którzy mogli się od Państwa uczyć profesjonalizmu, staranności i sumienności w wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Korzystając ze słów prorektor Marty Rau, życzymy Emerytom wytchnienia, ale nie stagnacji; odpoczynku, ale nie pustki; nowej, satysfakcjonującej aktywności, rozwijania pasji, cieszenia się obecnością rodziny i bliskich, a także wypełnienia dni radością z wolnego czasu.

Drodzy Państwo, mury naszej Akademii zawsze pozostaną dla Was otwarte i z ogromną przyjemnością będziemy tu Państwa witać.

Zdjęcie przewodnie autorstwa Marty Siergiej

 

 

ATB DLA RYCERZA MIKOŁAJA – AKTUALNOŚCI

Nasza uczelnia włączyła się w pomoc małemu Mikołajowi, który choruje na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Jedyną szansą na uratowanie życia i sprawności dziecka jest nowoczesna terapia genowa, której koszt to niewyobrażalna suma 9 mln. zł.

Wrażliwość to podstawowe narzędzie pracy każdego człowieka teatru, to jednocześnie miecz, który otwiera serca widzów i tarcza, która chroni przed zobojętnieniem – dlatego jako wrażliwa społeczność akademicka chcemy choć w niewielki sposób pomóc rodzicom małego Rycerza Mikołaja osiągnąć niemożliwe – zebrać fundusze potrzebne na leczenie.

Małego Mikołaja można wspomóc datkiem biorąc udział w licytacji lub dołączając do społeczności działającej na rzecz malucha.

Wojciech Malajkat dla Rycerza Mikołaja

🐉 Rektor Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza Filia w Białymstoku Wojciech Malajkat zaprasza wszystkich ludzi wielkiego ❤️ ❤️ ❤️ do wsparcia małego Mikołaja z Białegostoku – Rycerz Mikołaj – chorującego na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). 🐉 Tylko lek warty 9 mln. zł może uratować zdrowie i życie dzielnego chłopca, a czasu na podanie go jest bardzo niewiele… 🐉 Pomóżmy wspólnie, wpłacając choć symboliczną kwotę – 9 mln zł to niewyobrażalna suma, a jednak zbiórka posuwa się do przodu i do pierwszego miliona brakuje już tylko (sic!) niecałych 89 tys. zł! 🐉Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/mikolaj-sma🐉Można też wylicytować piękne, również teatralne, fanty w grupie Licytacje Rycerza Mikołaja oraz dołączyć do Rycerze Mikołaja – grupa wsparcia🐉 Razem pokonajmy SMokA!

Opublikowany przez Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza Filia w Białymstoku Poniedziałek, 14 września 2020

Prorektor Marta Rau apeluje o pomoc małemu Mikołajowi z Białegostoku!

🐉Stwórzmy razem armię i pomóżmy choremu 19-miesięcznemu Mikołajowi z Białegostoku pokonać SMokA – zachęca prorektor ds. Filii, Marta Rau. 🐉Rycerz Mikołaj choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Jest bardzo niewiele czasu, by zebrać ogromną sumę pieniędzy na lek ratujący życie. 🐉Wspomóżmy rodziców Mikołaja w tej nierównej walce z czasem! Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/mikolaj-sma🐉Zapraszamy również do dołączenia do grupy Licytacje Rycerza Mikołaja🐉Pomożecie? 🤗

Opublikowany przez Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza Filia w Białymstoku Poniedziałek, 21 września 2020

***

Poniżej zamieszczamy spis przedmiotów wystawionych przez nas na licytację wraz z odnośnikami do aukcji w kolejności od najnowszego do najstarszego.

Ikona Matki Bożej Eleusa, czyli Miłościwa (“Igorska”)

Zobacz post z licytacją 

ZAKOŃCZONA Skomponowanie i wykonanie muzyki do tekstu (Marcin Nagnajewicz) oraz nagranie piosenki na profesjonalnym sprzęcie (Mirosław Bobowik)

Zobacz post z licytacją 

 

ZAKOŃCZONA Julia Skuratova, Batalion, projekt lalki do przedstawienia „Czerwona księga” Nijolė Indriūnaitė, reż. Ewa Piotrowska, 2019, Wileński Teatr „Lėlė”

Zobacz post z licytacją

ZAKOŃCZONA Julia Skuratova, Projekt lalki do przedstawienia „Czerwona księga” Nijolė Indriūnaitė, reż. Ewa Piotrowska, 2019, Wileński Teatr „Lėlė”

Zobacz post z licytacją 

ZAKOŃCZONA Stanisław Żywolewski, Anioł, ruchoma rzeźbiona lalka pochodząca ze spektaklu “Pastorałka” Teatru 3/4 Zusno w reż. Krzysztofa Raua, 1993. Lalka przekazana przez prof. Krzysztofa Raua. 

Zobacz post z licytacją 

ZAKOŃCZONA Stanisław Żywolewski, Śmierć, rzeźbiona lalka pochodząca ze spektaklu “Pastorałka” Teatru 3/4 Zusno w reż. Krzysztofa Raua, 1993. Lalka przekazana przez prof. Krzysztofa Raua. 

Zobacz post z licytacją 

ZAKOŃCZONA Wiesław Jurkowski, Przydrożni z Knyszyna, drzeworyt kolorowany, 2011

Zobacz post z licytacją 

ZAKOŃCZONA Oryginalny plakat teatralny ze spektaklu “Pastorałka” Leona Schillera (1993) w reż. Krzysztofa Raua Teatru 3/4 Zusno podarowany przez prof. Martę Rau

ZAKOŃCZONA Fotografia Michała Hellera, będąca artystyczną interpretacją siedziby naszej uczelni przy ulicy Sienkiewicza 14 w Białymstoku, podarowana przez p. Zofię Krzyżaniak

Praca autorstwa prof. Jarosława Perszki, one butterfly, z cyklu odlewów butterflies.

ZAKOŃCZONA Haftowany obraz autorstwa wieloletniej kwestor Filii w Białymstoku, p. Janiny Onoszko. Obraz przedstawia dwa konie prowadzone przez mężczyznę z zimowym pejzażem w tle.

Haftowany obraz autorstwa wieloletniej kwestor Filii w Białymstoku, p. Janiny Onoszko. Obraz przedstawia bukiet polnych kwiatów
ZAKOŃCZONA Haftowany obraz autorstwa wieloletniej kwestor Filii w Białymstoku, p. Janiny Onoszko. Obraz przedstawia Świętego Mikołaja z workiem prezentów zarzuconym na ramię.
Haftowany obraz autorstwa wieloletniej kwestor Filii w Białymstoku, p. Janiny Onoszko. Obraz przedstawia pejzaż górski ze strumieniem.
ZAKOŃCZONA Haftowany obraz autorstwa wieloletniej kwestor Filii w Białymstoku, p. Janiny Onoszko. Obraz przedstawia Świętego Mikołaja siedzącego na oknie.
ZAKOŃCZONA Haftowany obraz autorstwa wieloletniej kwestor Filii w Białymstoku, p. Janiny Onoszko. Obraz przedstawia wóz z sianem ciągnięty przez trzy konie.

Zobacz post z licytacją 

ZAKOŃCZONA Voucher na warsztaty baristyczne dla dwóch osób podarowany przez White Bear Coffee 

Zobacz post z licytacją 

 

ZAKOŃCZONA Obraz prof. Andrzeja Dworakowskiego, do którego autor dołączy kolekcjonerski czarny album „Miejsce”

Zobacz post z licytacją obrazu

 

 

#FREESZFE

For English please scroll down

Oświadczenie w sprawie zaniepokojenia sytuacją związaną z faktycznym pozbawieniem akademickiej niezależności Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie

W imieniu wspólnoty polskich szkół filmowych oraz akademii teatralnych pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją związaną z faktycznym pozbawieniem akademickiej niezależności Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie. Podstawą idei uniwersyteckiej jest autonomia, samorządność oraz apolityczność. Wierzymy,  że są one gwarantem wolności twórczej, intelektualnej i badawczej.  Ingerencja w suwerenność uniwersytecką stoi w całkowitej sprzeczności z tymi wartościami. Tym samym wyrażamy solidarność ze społecznością Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie w jej staraniach o zachowanie dotychczasowego statusu tego miejsca.

Apelujemy do wszystkich decydentów, by nie zrywali z tradycją, wedle której nadrzędnym celem działalności akademickiej jest służenie społeczeństwu, a służba ta możliwa jest jedynie poprzez edukację wolną i niezależną od partykularnych interesów politycznych.

#freeSZFE

Prof. PWSFTviT  dr hab. Milenia Fiedler – Rektor
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz – Dziekan
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Dorota Segda – Rektor
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Prof. dr hab. Wojciech Malajkat – Rektor
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

***

W lipcu 2020 roku węgierski parlament przegłosował projekt ustawy, który fundamentalnie zmienia strukturę i model pracy Uniwersytetu Sztuk Teatralnych i Filmowych w Budapeszcie. Projekt został przygotowany bez żadnych ustaleń z władzami uczelni i został przegłosowany pomimo silnych protestów ze strony studentów, wydziałów i władz uczelni. Ustawa nie gwarantuje jej autonomii. Nowe ustalenia odbierają możliwości podejmowania decyzji przez Senat Uniwersytetu, w którego skład wchodzą demokratycznie wybrani wykładowcy, studenci i delegaci związkowi.

Senat nie może decydować o kształcie budżetu, przyjmować planu rozwoju instytucji, wybierać rektora Uczelni i nie ma już prawa samodzielnie powoływać dziekanów ani opiekunów roku. Funkcje te przejęła powołana przez rząd fundacja, której członkowie zostali wyznaczeni przez państwowych decydentów, i w której składzie nie znalazł się żaden student lub wykładowca uczelni.

31 sierpnia 2020 na znak protestu i braku woli prawdziwego dialogu Senat podał się do dymisji, a wykładowcy złożyli rezygnacje.

1 września 2020 roku z obawy przed utratą suwerenności i wolności słowa studenci ogłosili strajk i zabarykadowali się na terenie 155-letniego Uniwersytetu, aby nie dopuścić przedstawicieli nowych władz do budynku.

***

ENG

On behalf of the community of Polish film schools and theatre academies, we would like to express our deep concern about the situation related to the actual deprivation of academic independence at the University of Theatre and Film Arts in Budapest. The basis of the university idea is autonomy, self-governance and apoliticality. We believe that these tenets are a guarantee of creative, intellectual and research freedom. Interference with university sovereignty is in complete contradiction to these values. Thus, we express our solidarity with the community of the University of Theatre and Film Arts in Budapest in their efforts to preserve the current status quo of this place.

We appeal to all decision-makers not to break with the tradition according to which the overriding goal of academic activity is to serve society, and this service is possible only through education that is independent of particular political interests.

#freeSZFE

Rector, Prof. Milenia Fiedler, Ph.D.
The Polish National Film, Television and Theatre School in Lodz

Dean, Prof. Krystyna Doktorowicz
Krzysztof Kieślowski Film School, Silesian University in Katowice

Rector, Prof. Dorota Segda
National Academy of Theatre Arts in Krakow

Rector, Prof. Wojciech Malajkat
The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw

***

In July 2020, the Hungarian parliament passed a bill that fundamentally changes the structure and working model of the University of Theatre and Film Arts in Budapest. The bill had been prepared without any consultation with the university authorities and was voted through despite strong protests from students, faculties and university authorities. The bill does not guarantee the university’s autonomy. The new arrangements take away the decision-making power of the University Senate, which is composed of democratically elected lecturers, students and union delegates.

The Senate cannot decide on the shape of the budget, nor adopt the institution’s development plan or choose the University’s rector, and no longer have the right to independently appoint deans or supervising tutors. These functions have been taken over by a government-established foundation, whose members were appointed by state decision-makers, and which did not include any students or university lecturers.

On August 31, 2020, in the absence of any real dialogue, the Senate and the lecturers resigned in protest.

On September 1, 2020, fearing the loss of sovereignty and freedom of speech, students announced a strike and barricaded themselves inside the premises of the hundred and fifty five-year-old university to prevent representatives of the new authorities from entering the building.

***

Grafika: Apollo Mozi

Czytaj Free University petition

Czytaj artykuł o sytuacji SzFE w BBC News

***

PIERWSZA LICYTACJA DLA RYCERZA MIKOŁAJA

Nasza uczelnia włącza się w pomoc małemu Mikołajowi, który choruje na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Jedyną szansą na uratowanie życia i sprawności dziecka jest nowoczesna terapia genowa, której koszt to niewyobrażalna suma 9 mln. zł.

Wrażliwość to podstawowe narzędzie pracy każdego człowieka teatru, to jednocześnie miecz, który otwiera serca widzów i tarcza, która chroni przed zobojętnieniem – dlatego jako wrażliwa społeczność akademicka chcemy choć w niewielki sposób pomóc rodzicom małego Rycerza Mikołaja osiągnąć niemożliwe – zebrać fundusze potrzebne na leczenie.

W ramach działań na rzecz chorego Mikusia wystawiliśmy 10 września na licytację oryginalną lalkę teatralną, a dokładnie kukłę, pochodzącą z prywatnych zbiorów Prorektor Marty Rau. Zobacz licytację na Facebooku. 

Lalka projektu Joanny Braun grała w przedstawieniu „Kopciuszek, czyli magia koła” w reż. Krzysztofa Raua wystawionym po raz pierwszy w 1999 roku w Teatrze Banialuka w Bielsku Białej.

Licytacja zakończy się 12.09.2020, o godz. 20:00

Uczelnia planuje wystawić na licytację również prace innych wykładowców, m.in. prof. Jarosława Perszki, prof. Andrzeja Dworakowskiego, czy dr Martyny Štěpán-Dworakowskiej. Studenci i pracownicy będą natomiast kwestować na rzecz chłopca podczas dwóch imprez biegowych – 3 listopada (półmaraton) i 11 listopada (bieg niepodległości).

Małego Mikołaja można wspomóc datkiem biorąc udział w licytacji lub dołączając do społeczności działającej na rzecz malucha.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE FUKSÓWKI

Oświadczenie Prorektor ds. Filii w Białymstoku, prof. dr hab. Marty Rau w sprawie tzw. fuksówki i dyskusji wywołanej na Facebooku postem Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. 

 

***

Białystok, 6.09.2020

Oświadczenie

 

W związku z trwającą w mediach społecznościowych dyskusją na temat tzw. fuksówki w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku z całą stanowczością oświadczam, że fuksówka została całkowicie zakazana w uczelni decyzją Rektora prof. dr. hab. Wojciecha Malajkata w poprzednim roku akademickim, natomiast od 2008 roku miała charakter wyłącznie integracyjny, służący życzliwemu wprowadzeniu studentów pierwszego roku do społeczności szkolnej. Dlatego z radością przyjęłam fakt, iż kilka dni temu Rektor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, prof. dr hab. Dorota Segda, wydała podobny zakaz.

Chcę również podkreślić, że w 2019 roku wprowadzony został w Akademii Teatralnej kodeks etyki negujący jakąkolwiek przemoc fizyczną i psychiczną oraz przejawy nierównego traktowania zarówno wobec studentów, jak i pracowników.

Post na temat fuksówki w Białymstoku, umieszczony przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych na profilu facebookowym organizacji w dniu 4 września, nie został poprzedzony informacją, iż jest to materiał archiwalny i dotyczy wydarzeń z 2007 roku, czyli sprzed 13 lat, co wprowadziło odbiorców w błąd. Odebrali oni bowiem tekst jako aktualny i dotyczący bieżących wydarzeń. Ogromna liczna negatywnych, a nierzadko obraźliwych komentarzy na temat uczelni opublikowanych pod postem, godzi w dobre imię naszej szkoły oraz stawia pod znakiem zapytania rzetelność Ośrodka. Trudno bowiem nie odnieść wrażenia, że organizacja celowo pominęła informację o archiwalnych charakterze tekstu, dopuszczając się tym samym manipulacji informacyjnej. Nadużycie ze strony Ośrodka i budowanie kłamliwego obrazu naszej szkoły potwierdzają liczne głosy studentów Filii zamieszczone pod postem.

Stanowczo sprzeciwiam się działaniom manipulującym opinią publiczną. Podkreślam, iż mimo kilkukrotnych próśb uczelni o usunięcie postu lub umieszczenie informacji o tym, że jest to sprawa sprzed ponad dekady, nie spotkaliśmy się z żadnym odzewem ze strony Ośrodka.

Bez rzetelnego przedstawienia faktów trudno mówić o wiarygodności Ośrodka, którego działalności do tej pory przyglądałam się z szacunkiem i uwagą. Szkoda, ponieważ skala realnych problemów dotyczących rasizmu i ksenofobii jest ogromna. Zajmowanie się w tym momencie sprawą sprzed 13 lat, mając jednocześnie świadomość, że post wywoła lawinę nienawistnych komentarzy wobec uczelni, która już dawno „uderzyła się w piersi” i zadbała o to, by studenci nie spotykali się z tego rodzaju nadużyciami, określam jako nieuczciwe i wysoce niepokojące.

Prof. dr hab. Marta Rau
Prorektor ds. Filii w Białymstoku
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 

Zobacz oświadczenie w pliku PDF 

PRACA W PRACOWNI PLASTYCZNEJ

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku poszukuje dwóch kandydatów_ek na stanowisko:

REFERENT TECHNICZNY W PRACOWNI PLASTYCZNEJ (treść ogłoszenia)

Do zadań nowych pracowników będzie należeć m.in. wykonywanie opraw plastycznych prac studenckich i przedstawień dyplomowych, a także wykonywanie scenografii, kostiumów i rekwizytów.

Wymagania to m.in. wykształcenie na poziomie minimum średnim, preferowane studia z zakresu sztuk plastycznych; praktyczna znajomość procesów technologicznych związanych z budową masek i lalek; posiadanie podstawowej wiedzy technicznej w czytaniu projektów; posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu rzeźby w różnorodnych materiałach; podstawowe umiejętności krawieckie; portofolio dokumentujące artystyczną pracę własną osoby ubiegającej się o zatrudnienie w wersji cyfrowej.

Zatrudnienie w wymiarze 1/1 etatu, regularne godziny pracy 8:00-16:00, okres zatrudnienia: czas określony, miejsce wykonywania obowiązków zawodowych: Białystok. Przewidujemy zatrudnienie w październiku 2020 r.

Rekrutujemy do 17 września. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z portfolio drogą elektroniczną na adres: kancelerz@atb.edu.pl do dnia 17 września 2020 roku do godziny 16.00.

 

PRZYSTANEK AKADEMIA TEATRALNA

Niezmiernie nam miło, że przystanek autobusowy znajdujący się dokładnie naprzeciwko budynku naszej uczelni zyskał nową nazwę: SIENKIEWICZA / AKADEMIA TEATRALNA.

Z pomysłem zmiany nazwy przystanku zwrócił się w połowie lipca do władz miasta radny Koalicji Obywatelskiej i aktor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki, Marek Tyszkiewicz. Pana Marka o podjęcie takiej inicjatywy poprosiły nasze władze, a prezydent Tadeusz Truskolaski poparł pomysł.

Na przystanku zatrzymują się autobusy linii 3, 16, 19 i 104. Dzięki nowemu oznaczeniu, nawet zaspani studenci jadący porannym autobusem na zajęcia, trafią bezbłędnie na uczelnię, a pewnie niejeden mieszkaniec miasta korzystający z komunikacji miejskiej będzie zdziwiona, że w tej pięknej kamienicy po drugiej stronie drogi na co dzień urzędują studenci lalkarstwa.

Do zobaczenia na przystanku SIENKIEWICZA / AKADEMIA TEATRALNA!

OGŁOSZENIE – EGZAMINY NA AKTORSTWO

OGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA AKTORSKIE

Drodzy Kandydaci, prosimy o zadbanie o jakość plików egzaminacyjnych umieszczanych przez Was w spersonalizowanych folderach, czyli m.in. nagrań z Waszymi interpretacjami utworów literackich i piosenek.

Dostaliśmy informację od komisji egzaminacyjnej, że pojawiają się problemy z otwarciem niektórych nagrań, w innych zaś dźwięk nie synchronizuje z obrazem. Jeśli pliki umieszczone w folderze mają zerową wielkość, prosimy o ich usunięcie z katalogu, a następnie o ponowne ich wgranie. Warto sprawdzić, czy materiał jest prawidłowo przygotowany – po kliknięciu w jego nazwę, powinna rozpocząć się projekcja on-line. Jeżeli film się nie odtwarza, należy postąpić jak wyżej.

Dlatego sprawdźcie jeszcze raz dokładnie swoje filmy pod względem technicznym. Wymagania co do ich jakości znajdziecie TU:

PONIEWAŻ ISTNIEJE RYZYKO, ŻE MAILE Z UCZELNI WPADNĄ PAŃSTWU DO SPAMU, PROSIMY RÓWNIEŻ O REGULARNE SPRAWDZANIE TEGO FOLDERU W SWOJEJ SKRZYNCE MAILOWEJ.

Powodzenia!

Fot. Marta Siergiej

CHCESZ BYĆ AKTOREM_KĄ? ŚPIESZ SIĘ!

Te studia to dramat, który zapamiętasz na zawsze.
_______

Tym i kilkoma innymi przewrotnymi hasłami zachęcaliśmy młodych ludzi do studiowania w naszej uczelni. Celowaliśmy w ich poczucie humoru i dystans, których i nam nie brakuje, a które w zawodzie aktora, również lalkowego, zwyczajnie się przydają.

23 sierpnia – w niedzielę – zamykamy Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) na kierunek Aktorstwo teatru lalek. Przed kandydatami_kami więc ostatnie dni na podjęcie ważnej, życiowej decyzji. To też ostatnia chwila, by o naszej szkole szepnąć słówko krewnym i znajomym, do czego Was serdecznie zachęcamy!

Jeśli Ktoś nas jeszcze nie zna, a chciałby odrobinę poznać i zobaczyć, czym się zajmujemy – zapraszamy na nasz kanał w serwisie YouTube. Można tam znaleźć m.in. ostatni studencki spektakl “Pandemiję” (reż. A. Biziuk), etiudy egzaminacyjne studentów, czy wideospacer po szkole.

Wszystkie informacje o rekrutacji na kierunek aktorski znajdziecie w tym przewodniku.

Przypominamy również, że do 30 sierpnia można się zgłaszać na dwa pozostałe kierunki: reżyserię i technologię teatru lalek.

Trzymamy kciuki za wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy po rejestracji czekają na egzaminy! Powodzenia!

Obejrzyj spot promocyjny DIY stworzony przez studenta reżyserii, Marka Idzikowskiego 

Zdjęcia budynku uczelni i studentów przy pracy Marta Siergiej masieoko

POZNAJCIE TECHNOLOGIĘ TEATRU LALEK

🔴 Nie rób scen. Rób scenografię. 🔴
_______
Tragedia? Komedia? Te studia to sztuka.

A Ty ją zaprojektujesz.

Jeśli zawsze chciałeś_aś zostać scenografem_ką…
Marzysz o pracy w teatralnych pracowniach plastycznych i projektowaniu własnych lalek…
Jeśli pociąga Cię teatr ożywionej formy…
Jeśli studia w Białymstoku nigdy wcześniej nie przyszły Ci do głowy… lub od zawsze myślałeś_aś o studiach w stolicy Podlasia…

Zapraszamy Cię do rozpoczęcia życiowej przygody pod nazwą Technologia teatru lalek w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza Filii w Białymstoku! Technologia teatru lalek jako jedyny kierunek w Polsce kształci specjalistów w dziedzinie projektowania i konstruowania lalek oraz scenografii do spektakli teatru ożywionej formy. Program składa się głównie z zajęć praktycznych: rysunku, technik malarskich, rzeźby i modelowania, budowy lalek, podstaw współpracy z reżyserem, projektowania scenografii oraz podstaw techniki animacji lalek. Nasze wykładowczynie i wykładowcy to m.in. Julija Skuratova, Martyna Štěpán-Dworakowska, Jarosław Perszko, Andrzej Dworakowski, Wiesław Jurkowski. Bezpłatne sześciosemestralne studia stacjonarne kończą się uzyskaniem tytułu licencjata (studia I stopnia).

Kameralna atmosfera – na roku studiują maksymalnie 4 osoby – i indywidualne podejście do studentów, sprzyjają rozwijaniu artystycznych pasji, eksperymentowaniu i zdobywaniu zawodowych kompetencji. Już na drugim roku masz szansę projektować i realizować kostiumy oraz scenografię do etiud studentów aktorstwa i reżyserii. Jako absolwent_tka tego kierunku możesz aplikować do pracowni plastycznych teatrów (wszystkich typów, nie tylko teatrów lalek). Zdobyte w trakcie studiów umiejętności, połączone z szeroką wiedzą na temat historii teatru i historii sztuki, umożliwią Ci również szukanie zatrudnienia w zawodach pozateatralnych: w animacji kultury, edukacji kulturalnej. Jeśli będziesz chciał_a kontynuować edukację na poziomie magisterskim – Ttl świetnie Cię do tego przygotuje.

Kilkuetapowe egzaminy wstępne on-line na Technologię teatru lalek odbędą się w terminie: 08.09.2020 – 11.09.2020. Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych jest poprawna rejestracja w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) do 30.08.2020 oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i tzw. teczki.

Wszystkie szczegółowe informacje dot. rejestracji i przebiegu egzaminów wstępnych znajdziesz w naszym przewodniku: KLIK

Zobacz pracownię technologów: KLIK

Zwiedź naszą uczelnię: KLIK

***

Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.