PIĘĆ BALKONÓW NAPRAWIONYCH

Zakończył się I etap prac przy fasadzie frontowej naszego budynku! Pięć balkonów zostało poddanych renowacji: czyszczeniu, konserwacji stalowych elementów, malowaniu. Podczas prac odsłonięto też oryginalne elementy zdobnicze, widoczne wyraźnie na spodniej części balkonów, co było sporym zaskoczeniem. Zostały one zabezpieczone, a w przyszłości planowane są dalsze badania i prace konserwacyjne.

Do końca roku wymienione będą jeszcze cztery witryny drewniane wraz z drzwiami, będące charakterystycznym elementem fasady. Remont realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Miasta Białegostoku, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych.

Celem podjętych prac . jest w pierwszej kolejności zabezpieczenie oryginalnej, historycznej materii przed zniszczeniem, renowacja i konserwacja elementów uszkodzonych w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych i środowiskowych. Przeprowadzone prace nie tylko wpłyną na estetykę budynku – jednej z nielicznych zachowanych kamienic tego typu w Białymstoku, ale też poprawią bezpieczeństwo mieszkańców oraz studentów i wykładowców Akademii Teatralnej w Białymstoku. Potrzeba realizacji takiego przedsięwzięcia wynika bowiem zarówno ze specyficznych funkcji, jakie pełni kamienica przy ul. Sienkiewicza 14 – jako siedziba uczelni wyższej oraz teatru, ale też z uwagi na jej wartość jako zabytku – dla historii i tożsamości miasta, dla jego walorów turystycznych, promocyjnych, wizerunkowych.

PLETA: POOR RICH EUROPE

No way to say goodbye – etiudę pod takim tytułem nasza studentka Anna Złomańczuk (V rok) przygotowała w ramach międzynarodowego projektu Poor Rich Europe. Współtworzą go młodzi artyści z ośmiu krajów europejskich, studenci uczelni teatralnych współpracujących w ramach platformy PLETA (Platform European Theatre Academies). Premiera spektaklu odbyła się 18 października w Theater im Kunstquartier w Salzburgu.

PLETA jest platformą współpracy pomiędzy ośmioma europejskimi uczelniami artystycznymi. Jej celem jest śledzenie najnowszych zmian w dziedzinie sztuk performatywnych oraz edukacja teatralna, która ma na celu przede wszystkim wykorzystanie potencjału poszczególnych krajów. Partnerzy w PLETA poprzez koprodukcje chcą odkrywać nowe sposoby wyrazu, dawać młodym profesjonalistom szerszą orientację europejską w ich działaniach teatralnych, w praktyce artystycznej. Obecne działania realizowane są w ramach II edycji PLETA i są finansowane ze środków UE w ramach programu Kreatywna Europa.

Jednym z efektów tego partnerstwa jest projekt Poor Rich Europe. Studenci z europejskich wyższych szkół artystycznych przygotowali wspólnie spektakl oparty na ich własnych badaniach, doświadczeniach w różnych środowiskach społecznych w Europie, biorąc na warsztat temat wartości, które są/miały być fundamentem zjednoczonej Europy. Reżyserem całego ponad trzyipółgodzinnego spektaklu jest Volker Lösch, zaś głównym środkiem wyrazu – chóralna, zbiorowa ekspresja. On stworzył ramę spektaklu, wewnątrz której poszczególni studenci i studentki zaprezentowali własne etiudy, odnoszące się do głównego tematu Poor Rich Europe.

ZOBACZ trailer projektu.

Akademię Teatralną reprezentowało pięcioro studentów, w tym Anna Złomańczuk z WSL. Jej praca dotyczyła emigracji, a jej głównym elementem był monolog lalki-Polski, zachęcającej mieszkających za granicą Polaków do powrotu do kraju. Sama etiuda opierała się jednak na motywie walki, zmagań, ucieczki i powrotu, odnosiła się do różnych migracyjnych strategii radzenia sobie z tym „wezwaniem do powrotu” (tekst: Anna Złomańczuk, reżyseria: Pamela Leończyk, wykonanie lalki: Anna Złomańczuk, występują: Anna Złomańczuk, Kasia Obidzińska).

Kolejny pokaz spektaklu zaplanowany jest na 10 listopada w Thalia Theater w Hamburgu.

Fot. Manuela Seethaler

 

 

KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I IGOR KAZAKOV

Klasyczna baśń ze zbioru braci Grimm będzie kanwą najnowszego spektaklu dyplomowego, przygotowywanego przez studentów IV roku. Reżyserem przestawienia jest Igor Kazakov, na co dzień reżyser i dyrektor artystyczny Teatru Lalek w Mohylewie na Białorusi, w Białymstoku znany m.in. za sprawą spektaklu „Bajka o rybaku i rybce”, który wyreżyserował w Białostockim Teatrze Lalek pod koniec 2017 r. Premiery „Królewny Śnieżki” spodziewamy się pod koniec listopada 2018 r., a o szczegółach będziemy informować niebawem.

OGŁOSZENIE O PRACĘ NA WSL

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza Filia w Białymstoku Wydział Sztuki Lalkarskiej zatrudni na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisko: specjalista ds. rozliczeń finansowych/kasjer. Przewidywana data podjęcia pracy: luty 2019 r. Miejsce wykonywania obowiązków zawodowych: Białystok. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV zgodnie z wytycznymi podanymi w ogłoszeniu oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: kanclerz@atb.edu.pl do dnia 25 listopada 2018 roku do godz. 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 7435398.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

DYPLOM ANI PAWELSKIEJ W TĘCZY

Na dobre rozgościł się na scenie słupskiego Teatru Lalki TĘCZA w Słupsku sympatyczny kościotrup Ignatek – główny bohater spektaklu „Ignatek szuka przyjaciela”, który jest dyplomem naszej studentki (premiera: 21 kwietnia 2018 r.). O czym jest spektakl? O poszukiwaniu. Przyjaciół, ale i siebie samych. Ignatek pomoże nam zrozumieć, że różne nie znaczy gorsze, a także, że wady nie przeszkadzają kochać innych ludzi. Kto ma ochotę przekonać się o tym na żywo i na własne oczy, może wybrać się do Słupska w listopadzie na spotkanie z Ignatkiem (repertuar teatru).

ROK Z ERASMUSEM: PODSUMOWANIE

Dobiegł końca roczny pobyt w Białymstoku Rūdolfsa Apse, studenta Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa). Jego studia na Wydziale Sztuki Lalkarskiej AT w roku akademickim 2017/2018 były możliwe dzięki wymianie w ramach programu ERASMUS+. Podsumowując swój pobyt, zwraca on uwagę na różnorodność doświadczeń związanych ze studiami w Białymstoku oraz na wysoki poziom kształcenia artystycznego: – Byłem przekonany, że Akademia Teatralna w Białymstoku jest najlepsza w swojej dziedzinie, a wy raz za razem udowadnialiście, że tak jest w istocie. (…) Dziękuję tutejszym profesorom za stworzenie tak wspaniałego środowiska dla rozwoju przyszłych artystów; za to, że jesteście otwarci, a wciąż wymagający; że jesteście bezbłędni w swoim profesjonalizmie, a jednocześnie wciąż ludzcy… Dziękuję, że daliście mi szansę, aby zabrać część waszej wiedzy z powrotem do domu! 

Artystycznym ukoronowaniem pobytu Rūdolfsa Apse na naszym Wydziale był m.in. spektakl „Cienie w południe”, zrealizowany wspólnie ze studentką WSL Małgorzatą Prętką (oboje na zdjęciu, fot. Tobiasz Czołpiński) i zaprezentowany m.in. na 9. Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA w Białymstoku.

 

 

KAROLINA MARTIN Z NAGRODĄ

Kolejny festiwal monodramu przynosi nagrodę dla naszej studentki Karoliny Martin (V rok). Tym razem jej TRZY ĆWIERCI DO ŚMIERCI zostały docenione na VI Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora MONOfest w Łodzi, za: „szczerość, piękną plastykę i szlachetną obecność na scenie”. Gratulujemy! Przestawienie będzie można zobaczyć niebawem w Warszawie w Teatrze Collegium Nobilium w dniach 23-24 listopada.

O TEATRZE I EDUKACJI W CHINACH

Przedstawiciele uczelni artystycznych z Polski, Rosji, Ukrainy, Korei, Japonii, Bułgarii, Wielskiej Brytanii i Gruzji spotkali się w Chinach (Pekin) na trzecim już spotkaniu World Theatre Education Alliance. Organizacja, której członkiem od 2016 r. jest nasza Akademia, podsumowała dotychczasową działalność oraz sformułowała plany na przyszłość. AT reprezentowała delegacja w składzie: prorektor prof. dr hab Wiesław Czołpiński oraz Anna Lach z WSL.

Organizacja została powołana jesienią 2015 r., rok później obyło się pierwsza międzynarodowa konferencja z udziałem przedstawicieli 13 szkół z całego świata. W jej trakcie przyjęto deklarację o utworzeniu WTEA oraz główne zasady działania. WTEA jest niezależną międzynarodową organizacją akademicką, pod auspicjami UNESCO, która ma na celu poprawę warunków kształcenia artystycznego oraz wymiany wśród szkół teatralnych na całym świecie, promowanie dialogu między różnymi kulturami, zachowanie różnorodności kulturowej oraz stymulowanie rozwoju edukacji teatralnej. 

W trakcie spotkania w październiku 2018 r. grono szkół tworzących WTEA powiększyło się o uczelnię z Grecji: Athens Conservatoire Drama School. Wybrano też nowego Sekretarza Generalnego, którym został prof. Hao Rong z Central Academy of Drama z Pekinu. Omówiono też szczegóły przyszłorocznego szekspirowskiego festiwalu szkół artystycznych, który jest swoistym „okrętem flagowym” WTEA. Spotkanie zakończyło przyjęcie rezolucji o utworzeniu Theatre Methodology Research Centre, służącego wymianie najlepszych praktyk w zakresie edukacji artystycznej na poziomie akademickim.

POMELO W LISTOPADZIE

Najmłodszych widzów zapraszamy na jedyny jak na razie pokaz świetnego spektaklu lalkowego pt.: POMELO JEST ZAKOCHANY. Spektakl wyreżyserowała świeżo upieczona absolwentka naszego Wydziału Ewa Maria Wolska. Był on z uznaniem przyjmowany na festiwalu LALKANIELALKA, zaś w listopadzie będzie pokazany na 8. Forum Młodej Reżyserii. A teraz mają szansę obejrzeć go młodzi widzowie w Białymstoku. Zapraszamy na pokaz w dniu 4 listopada o godz. 15.00. Po przedstawieniu warto zostać w sali teatralnej, gdyż na widzów czeka zabawa z aktorkami biorącymi udział w przestawieniu.