MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

Kochani Twórcy i Przyjaciele Teatru!

Niech teatr będzie w Was zawsze mocny, prawdziwy, nieskażony rutyną. Zawsze Wasz. Kochajcie teatr, pamiętajcie o nim, odwiedzajcie go nawet w czasach zarazy, choćby wirtualnie. To teatr daje nam wszystkim wytchnienie, radość i refleksję, jest źródłem emocji. Dbajmy więc o teatr i o siebie!

Serdeczności!

Prof. dr hab. Marta Rau
Prorektor ds. Filii w Białymstoku

PRZESŁANIE I ŻYCZENIA

Drodzy Koledzy Lalkarze, Studenci, Widzowie!

Dziś nasze wspólne święto – Światowy Dzień Lalkarstwa. Zwykle fetujemy je hucznie, w gronie znajomych, spotykając się z przyjaciółmi i publicznością. Z radością dzielimy się swoją pracą, która jest naszą pasją. Świętując, lubimy być z ludźmi.

W tym roku, niestety, zdarzyło się inaczej i myśli większości z nas są dalekie od celebrowania. Jednak wbrew wszystkiemu, co nas otacza, warto, byśmy o tym święcie pamiętali.

Lalkarstwo to sztuka poruszająca serca i umysły. Lalkarz jest artystą, który potrafi dostrzec życie i nadawać nowe znaczenia rzeczom, obiektom, przedmiotom. Lalkarz to ktoś, kto nieustannie rozciąga granice swojej wyobraźni. Życzę więc Wam i sobie, moi Drodzy, takiej właśnie rozciągliwej wyobraźni. Niech ten trudny czas będzie dla nas, mimo wszystko, czasem nowych inspiracji i zbierania sił do następnych realizacji, które gdzieś tam, przed nami.

Sztuka często pomagała przetrwać trudne czasy, podnosiła na duchu, przypominała o tym, co ważne, dawała nadzieję. Życzę nam wytrwałości i wiary w rolę sztuki, którą tworzymy oraz zachwytu nad tym, jak potrafi być różnorodna. I niech ta różnorodność będzie źródłem wzajemnej fascynacji, a nie rywalizacji. Spełniajmy się po swojemu, a praca niech przynosi nam radość i siłę.

Bądźcie zdrowi i bezpieczni!

prof. dr hab. Marta Rau
Prorektor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku

 

WIĘCEJ o tegorocznym Światowym Dniu Lalkarstwa: World Puppetry Day – UNIMA

Orędzie UNIMA z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa 2020 – głosy Ameryki o pokój 

 Message for World Puppetry Day – Voices of America for Peace, 21st March 2020

MONOGRAFIA WIESŁAWA JURKOWSKIEGO ON-LINE!

Zapraszamy do zapoznania się on-line z nową publikacją wydaną przez naszą uczelnię „Wiesław Jurkowski – malarz, grafik, scenograf”, autorstwa naszego wykładowcy i znawcy twórczości artysty – dr. Kamila Kopani.

Jest to książka pomyślana jako monograficzne opracowanie życia i twórczości Wiesława Jurkowskiego, jednego z najważniejszych artystów działających w Białymstoku po II wojnie światowej. Malarz, grafik, rysownik, scenograf teatrów lalkowych, pracownik dydaktyczny naszej Alma Mater może pochwalić się wszechstronnym, bogatym i interesującym dorobkiem, a przebieg jego kariery stanowi doskonały punkt wyjścia do rozważań nad historią, kształtem i przemianami białostockiego środowiska artystycznego oraz teatralnego ostatnich kilkudziesięciu lat.

Publikacja współfinansowana przez Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku.

 

 

 

 

 

Czytaj pdf książki „Wiesław Jurkowski – malarz, grafik, scenograf” TU

WOJCIECH MALAJKAT KANDYDATEM NA REKTORA!

W związku z przełożeniem na inny termin DEBATY WYBORCZEJ i WYBORÓW REKTORA Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie ze Statutem AT Senat AT na posiedzeniu 9 marca 2020r. pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dra hab. Wojciecha Malajkata na rektora Akademii na kadencję 2020-2024. Tego samego dnia Rada Uczelni AT, w pełnym składzie, również wskazała kandydaturę prof. dra hab. Wojciecha Malajkata w wyborach na rektora Akademii.

Czytaj komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej TU

 

 

 

 

 

ZMIANY W TERMINARZU WYBORÓW!

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego  oraz zawieszeniem zajęć dydaktycznych w Akademii Teatralnej w Warszawie oraz w naszej Filii, Uczelniana Komisja Wyborcza wprowadziła 16 marca 2020 roku zmiany w TERMINARZU WYBORÓW NA KADENCJĘ 2020-2024.

DEBATA WYBORCZA zaplanowana na 18 marca oraz WYBORY REKTORA, które miały się odbyć 22 marca, a także wybory do Senatu i Rady Dyscypliny zostają odwołane i przełożone na inny termin. Zostanie on ogłoszony po wznowieniu zajęć dydaktycznych w Akademii.

Czytaj komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej TU

 

 

ZAKAZ WSTĘPU NA UCZELNIĘ DLA WSZYSTKICH!

Drodzy studenci, wykładowcy, pracownicy pionów administracyjnego i technicznego, w ślad za poleceniami wydanymi przez Rektora  prof. dr. hab. Wojciecha Malajkata, informujemy, iż od soboty, 14 marca 2020:

  • na teren Filii Akademii Teatralnej w Białymstoku mają wstęp wyłącznie członkowie sztabu kryzysowego oraz pracownicy obsługi mienia (portierzy);
  • pod żadnym pozorem i groźbą kar porządkowych, zabrania się wykładowcom, studentom, pracownikom pionu administracyjnego, technicznego i gospodarczego usiłowania wejścia do budynku uczelni (np. pod pretekstem pozostawienia w nim rzeczy, czy materiałów dydaktycznych);
  • zachowujemy kontakt drogą elektroniczną.

Pracownicy dydaktyczni w sprawach związanych z trybem nauczania e-learningowego mogą kontaktować się z informatykiem pod adresem e-mail: admin@atb.edu.pl

 Sytuacja jest bardzo dynamiczna, zagrożenie wzrasta z dnia na dzień, dlatego zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, na której publikować będziemy aktualne komunikaty władz uczelni oraz nielekceważenie komunikatów służb specjalnych.

Pamiętajmy również, że nie wszyscy są w tak komfortowej sytuacji, że mogą pozostać w domu i świadczyć pracę zdalnie. Bądźmy więc wdzięczni tym, którzy w trosce o nas i mienie uczelni, pełnią swoją służbę.

 

 

 

UCZELNIA ZAMKNIĘTA DO 25 MARCA!

W trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników naszej uczelni oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród uczelnianej społeczności, Rektor, prof. dr hab. Wojciech Malajkat wydał 11 marca Zarządzenie nr 13/2020, w którym w okresie od 12 do 25 marca 2020 odwołał wykłady i zajęcia dla studentów oraz wydarzenia o charakterze otwartym zaplanowane w naszej uczelni.

ZOBACZ PEŁNY TEKST ZARZĄDZENIA REKTORA 

We wspomnianym wyżej okresie studenci, nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami nie mogą korzystać z biblioteki, uczelnianych sal ani innych obiektów na terenie szkoły. Nie ma zezwolenia na próby lub inne formy realizacji dydaktyki na terenie uczelni. Zajęcia teoretyczne realizowane będą w formie on-line.

Zawiesza się także do odwołania służbowe wyjazdy zagraniczne i krajowe, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych pracowników oraz studentów. Wstrzymuje się również do odwołania przyjazdy studentów i innych gości zagranicznych.

Uczelnia otwarta będzie do godz. 22.00 w dniu 11 marca 2020 roku. Studenci i pedagodzy proszenia są o zabranie z uczelni rzeczy podręcznych i niezbędnych do tego czasu.

 

 

MARCOWE WYDARZENIA ODWOŁANE

W związku komunikatem wydanym 10 marca 2020 przez Rektora Wojciecha Malajkata, informujemy o odwołaniu następujących wydarzeń zaplanowanych w marcu w naszej uczelni. Nie odbędą się:

  • 14, 15 marca – pokazy spektaklu dyplomowego “Śmierć porucznika”;
  • 17, 24, 31 marca – konsultacje dla kandydatów na studia na kierunku aktorskim;
  • 19 marca – spotkanie z prof. Wiesławem Jurkowskim wokół monografii “Wiesław Jurkowski. Malarz, grafik, scenograf”. 

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy! Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco informujemy o planowanych wydarzeniach.