BEZPIECZNI

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie jest przestrzenią wolności artystycznej i twórczego nauczania, spotkania tradycji i innowacyjności. Naszym celem jest tworzenie wolnej od dyskryminacji, bezpiecznej przestrzeni, w której merytorycznej pracy i swobodzie poszukiwań twórczych towarzyszą poszanowanie praw i wolności każdej osoby, szacunek dla różnorodności i podmiotowa komunikacja.

Przyjmujemy założenie, że poczucie bezpieczeństwa jest podstawą autonomicznego rozwoju twórczego i gotowości do podejmowania artystycznego ryzyka.

Najważniejsze zasady regulujące relacje w całej Społeczności Akademii Teatralnej zapisaliśmy w Kodeksie Etyki. W Akademii działa Rzecznik Praw Studenckich, Rzecznik Praw Pracowniczych oraz funkcjonuje Procedura Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przewodniku „Bezpieczni” i przeczytać wspomniane wyżej dokumenty, kliknij TU.