BILETY

SPRAWDŹ REPERTUAR

CENNIK BILETÓW
20 zł – bilet normalny
15 zł – bilet ulgowy
10 zł – BKDR, KAS, grupowy (powyżej 10 osób)

bilet ulgowy przysługuje: uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom nie posiadającym Karty Aktywnego Seniora, osobom z niepełnosprawnością – za okazaniem stosownych dokumentów
bilet za 10,00 zł – przysługuje grupom zorganizowanych powyżej 10 osób oraz posiadaczom Białostockiej Karty Dużej Rodziny (BKDR) i Karty Aktywnego Seniora (KAS) – za okazaniem stosownych dokumentów
*szczegółowe informacje w REGULAMINIE

REZERWACJA BILETÓW

telefonicznie: 85 743 54 53 (codziennie w godz. 9.00-19.00)
Bilety zarezerwowane muszą być wykupione najpóźniej na dzień przed terminem spektaklu, w przeciwnym razie tracą ważność.

SPRZEDAŻ BILETÓW

godziny pracy kasy w lutym: na dwie godziny przed spektaklem wieczornym

płatność: gotówka, przelew (tylko w przypadku faktury, po uprzednim ustaleniu z pracownikiem kasy)

UWAGA! Godziny pracy kasy są zmienne, aktualne są zawsze podane na stronie internetowej oraz w siedzibie WSL.

Nie przewiduje się zwrotu zakupionych biletów, z wyjątkiem sytuacji, gdy spektakl zostanie odwołany lub nastąpi zmiana w repertuarze. Wówczas dokonany zostanie zwrot ceny zakupu w formie w jakiej dokonano zapłaty lub Widz otrzyma możliwość uczestniczenia w innym spektaklu, zaproponowanym przez WSL.
*szczegółowe informacje w REGULAMINIE

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich informujemy, że z powodu ograniczeń architektonicznych dostępne są dla nich jedynie wydarzenia odbywające się na głównej sali Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego.
Pracownicy WSL zobowiązani są do udzielenia wszelkich informacji związanych z ograniczeniami w dostępie na prośbę Widza.
Pracownicy WSL zobowiązani są do zapewniania niezbędnej pomocy w dostaniu się na spektakl widzom z ograniczoną sprawnością ruchową – o ile taka potrzeba zostanie zgłoszona przed zakupem biletu na spektakl.
Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe na sali Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego nie mogą przebywać w tym samym czasie więcej niż 2 osoby na wózkach inwalidzkich.
W przypadku wydarzeń odbywających się w salach na I i II piętrze budynku WSL informujemy, iż nie ma możliwości zapewnienia dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub w inny sposób ograniczonych ruchowo.