INFORMACJE DLA WIDZÓW

 

DRODZY WIDZOWIE! Prosimy o punktualne przybycie do Teatru – minimum 5 minut przed wybranym spektaklem. Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię. DZIĘKUJEMY! 


CENNIK BILETÓW
20 zł – bilet normalny
15 zł – bilet ulgowy
10 zł – grupowy (co najmniej 10 osób) oraz Białostocka Karta Dużej Rodziny, Karta Aktywnego Seniora

bilet za 10 zł przysługuje: grupom zorganizowanym, liczącym co najmniej 10 osób oraz posiadaczom Białostockiej Karty Dużej Rodziny (BKDR) i Karty Aktywnego Seniora (KAS) – za okazaniem stosownych dokumentów – tylko na spektakle z repertuaru Teatru Szkolnego

bilet ulgowy przysługuje: uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom nieposiadającym Karty Aktywnego Seniora, osobom z niepełnosprawnością – za okazaniem stosownych dokumentów – tylko na spektakle z repertuaru Teatru Szkolnego

Przypominamy, że zwrot zakupionych biletów możliwy jest tylko w przypadku, gdy spektakl zostanie odwołany lub nastąpi zmiana w repertuarze.
*szczegółowe informacje w REGULAMINIE


REZERWACJE: Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego +48 85 743 54 53


GODZINY PRACY KASY: UWAGA! Godziny pracy kasy są zmienne, aktualne są zawsze podane na stronie internetowej oraz w siedzibie Akademii (ul. Sienkiewicza 14).

 


FORMY PŁATNOŚCI

Płatność: Gotówka. Przelew tylko w przypadku faktury, po uprzednim ustaleniu z pracownikiem kasy.

Nie przewiduje się zwrotu zakupionych biletów, z wyjątkiem sytuacji, gdy spektakl zostanie odwołany lub nastąpi zmiana w repertuarze. Wówczas dokonany zostanie zwrot ceny zakupu w formie, w jakiej dokonano zapłaty lub Widz otrzyma możliwość uczestniczenia w innym spektaklu, zaproponowanym przez Akademię.
*szczegółowe informacje w REGULAMINIE


INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Widzów poruszających się na wózkach informujemy, że z powodu ograniczeń architektonicznych dostępne są dla nich jedynie wydarzenia odbywające się na głównej sali Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego. Pracownicy Akademii zobowiązani są do udzielenia wszelkich informacji związanych z ograniczeniami w dostępie na prośbę Widza.

Pracownicy Akademii zobowiązani są do zapewniania niezbędnej pomocy w dostaniu się na spektakl widzom z ograniczoną sprawnością ruchową – o ile taka potrzeba zostanie zgłoszona przed zakupem biletu na spektakl. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe liczba osób na wózkach na spektaklach w sali Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego jest ograniczona i uzależniona od liczby miejsc na danym spektaklu; o szczegóły proszę pytać obsługę przy rezerwacji biletów. W przypadku wydarzeń odbywających się w salach na I i II piętrze budynku Akademii informujemy, iż nie ma możliwości zapewnienia wygodnego i bezpiecznego dostępu dla osób poruszających się na wózkach lub w inny sposób ograniczonych ruchowo.