INFORMACJE DLA WIDZÓW

CENNIK BILETÓW
20 zł – bilet normalny
15 zł – bilet ulgowy
10 zł – BKDR, KAS, grupowy (powyżej 10 osób)

bilet ulgowy przysługuje: uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom nieposiadającym Karty Aktywnego Seniora, osobom z niepełnosprawnością – za okazaniem stosownych dokumentów – tylko na spektakle z repertuaru Teatru Szkolnego
bilet za 10,00 zł przysługuje: grupom zorganizowanych powyżej 10 osób oraz posiadaczom Białostockiej Karty Dużej Rodziny (BKDR) i Karty Aktywnego Seniora (KAS) – za okazaniem stosownych dokumentów – tylko na spektakle z repertuaru Teatru Szkolnego
*szczegółowe informacje w REGULAMINIE

——————————————————————————————

REZERWACJE BILETÓW

Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie: 85 743 54 53, codziennie w godz. 9.00-19.00.

Rezerwacje na spektakl pt.: MATKI na maj i czerwiec przyjmowane są od dnia 10.04.2019. 

Rezerwacje na spektakl pt.: PATTI w maju przyjmowane są od dnia 10.04.2019. 

SPRAWDŹ REPERTUAR

——————————————————————————————

SPRZEDAŻ BILETÓW

Godziny pracy kasy biletowej w kwietniu i maju:

  • 12 kwietnia w godz. 9:00-10:00 oraz w godz. 16:00-18:00,
  • 13-14 kwietnia w godz. 16:00-18:00,
  • 4-5 maja w godz. 16:00-18:00,
  • 17-19 maja godz. 16:00-18:00.

Przypominamy, że zwrot zakupionych biletów możliwy jest tylko w przypadku, gdy spektakl zostanie odwołany lub nastąpi zmiana w repertuarze.

UWAGA! Godziny pracy kasy są zmienne, aktualne są zawsze podane na stronie internetowej oraz w siedzibie WSL.

——————————————————————————————

FORMY PŁATNOŚCI

Płatność: gotówka, przelew (tylko w przypadku faktury, po uprzednim ustaleniu z pracownikiem kasy).

Nie przewiduje się zwrotu zakupionych biletów, z wyjątkiem sytuacji, gdy spektakl zostanie odwołany lub nastąpi zmiana w repertuarze. Wówczas dokonany zostanie zwrot ceny zakupu w formie, w jakiej dokonano zapłaty lub Widz otrzyma możliwość uczestniczenia w innym spektaklu, zaproponowanym przez WSL.
*szczegółowe informacje w REGULAMINIE

——————————————————————————————

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Widzów poruszających się na wózkach informujemy, że z powodu ograniczeń architektonicznych dostępne są dla nich jedynie wydarzenia odbywające się na głównej sali Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego. Pracownicy WSL zobowiązani są do udzielenia wszelkich informacji związanych z ograniczeniami w dostępie na prośbę Widza.

Pracownicy WSL zobowiązani są do zapewniania niezbędnej pomocy w dostaniu się na spektakl widzom z ograniczoną sprawnością ruchową – o ile taka potrzeba zostanie zgłoszona przed zakupem biletu na spektakl. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe liczba osób na wózkach na spektaklach w sali Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego jest ograniczona i uzależniona od liczby miejsc na danym spektaklu; o szczegóły proszę pytać obsługę przy rezerwacji biletów. W przypadku wydarzeń odbywających się w salach na I i II piętrze budynku WSL informujemy, iż nie ma możliwości zapewnienia wygodnego i bezpiecznego dostępu dla osób poruszających się na wózkach lub w inny sposób ograniczonych ruchowo.