Deklaracja Dostępności

English version is below

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku (dalej również: Akademia Teatralna) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Akademia Teatralna – Filia w Białymstoku (atb.edu.pl)

Data publikacji strony internetowej: 2000-10-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-08.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2024 r.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2019 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, które z nich potrzebujesz i jak powinniśmy je dostosować.
 • Niektóre graficzne linki nie posiadają uzupełnionego atrybutu Alt.
 • Niektóre elementy graficzne nie posiadają uzupełnionego atrybutu Alt.
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.
 • Część dokumentów na stronie opublikowanych w formacie pdf jest niedostępna cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-28

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Akademii Teatralnej.

Treści zamieszczane na stronie internetowej Akademii Teatralnej Filii w Białymstoku są na bieżąco dostosowywane do przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na opóźnienie w realizacji dostępności cyfrowej strony wpływa znaczna ilość materiałów archiwalnych wymagających dostosowania oraz utrudnienia wynikające z ograniczonych funkcjonalności technicznych strony.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Akademii Teatralnej Filii w Białymstoku nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową naszej strony internetowej prosimy zgłoś je do Anny Lach – koordynatorki ds. dostępności w Akademii Teatralnej, e-mailowo: dostepnosc[at]e-at.edu.pl telefonicznie: +48 789 248 379 lub 85 743 54 53 wew. 35 (w dni robocze w godzinach 8:00-16:00).

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść; 
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Z koordynatorką ds. dostępności można skontaktować się również za pośrednictwem: SMS, MMS, aplikacji WhatsApp, aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania) oraz korespondencyjnie na adres: Koordynator ds. dostępności, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa.

Tłumacz migowy

W Akademii Teatralnej są pracownicy ze znajomością PJM na poziomie B1. Mogą pomóc w kontakcie z uczelnią i załatwieniu podstawowych spraw. Aby umówić się z nimi na rozmowę należy napisać maila: dostepnosc[at]e-at.edu.pl lub wysłać SMS/wiadomość video na numer: +48 789 248 379. Nie gwarantujemy, że wszystko zrozumiemy, ale postaramy się pomóc.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rektora Akademii. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Poniżej znajdują się informacje o dostępności architektonicznej budynków Akademii Teatralnej:

WARSZAWA

GMACH GŁÓWNY[link zewnętrzny]

TEATR COLLEGIUM NOBILIUM[link zewnętrzny]

BUDYNEK M22C [link zewnętrzny]

BUDYNEK M22D [link zewnętrzny]

BIAŁYSTOK

BUDYNEK GŁÓWNY [link zewnętrzny]

TEATR SZKOLNY  [link zewnętrzny]


ACCESSABILITY DECLARATION

The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw (hereinafter referred to as: Theatre Academy) undertakes to ensure the accessibility of its website in accordance with the Act of 4 April 2019 on the digital accessibility of websites and mobile applications of public entities. The accessibility statement applies to the website of The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw: https://atb.edu.pl/

Website publication date: 24 October 2000

Date of last significant update: 14 October 2014

The website is partially compliant with the Act of 4 April 2019 on the digital accessibility of websites and mobile applications of public entities due to the inconsistencies or exclusions listed below:

 • some links on the website do not have information about their purpose in their name,
 • some links are empty,
 • some graphic links do not have the Alt attribute completed,
 • most graphic elements do not have the Alt attribute completed,
 • some page elements do not meet the minimum contrast requirements,
 • some documents on the website published in PDF format are not digitally available.

EXCLUSIONS: not applicable

The Theatre Academy plans to introduce the availability of the website gradually. The delay in availability is influenced by the significant amount of content on the website.

The statement was prepared on: 28 March 2021

The accessibility declaration was updated on: 6 October 2023

The declaration regarding the accessibility of the Theatre Academy website was prepared on the basis of a self-assessment conducted by university employees.

KEYBOARD SHORTCUTS

No special keyboard shortcuts are used on the Theatre Academy website.

FEEDBACK AND CONTACT DETAILS

If you have any problems with website accessibility, please contact us. The contact person is Anna Lach – accessibility coordinator. You can contact the accessibility coordinator on working days from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. as follows:

 • by telephone: 85 743 54 53 ext. 35 or +48 789 248 379,
 • by e-mail: dostepnosc@e-at.edu.pl,
 • by correspondence: Accessibility Coordinator, The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa.

People with communication difficulties can contact the accessibility coordinator via:

 • SMS,
 • MMS,
 • WhatsApp,
 • MS Teams application (in this case, please contact us in advance to arrange a meeting
  date).

Everyone has the right to request digital accessibility of a website or any of its elements. You can also request that information be made available using an alternative access method, for example, by reading a digitally inaccessible document, describing the content of a film without audio description, etc. The request should include the details of the person making the request, an indication of what material from the website is in question and the method of contact. If the requesting person reports the need to receive information using an alternative access method, he or she should also determine the method of presenting this information that is convenient for him or her. The Theatre Academy undertakes to fulfil the request immediately, no later than within 7 days from the date of the request. If it is impossible to meet this deadline, the Theatre Academy will immediately inform the person making the request about when it is possible to fulfil the request (this deadline cannot be longer than 2 months from the date of the request). If ensuring digital accessibility is impossible, the Theatre Academy will propose an alternative way of accessing the information. If the Theatre Academy refuses to comply with a request to ensure accessibility or an alternative method of access to information, the person making the request may file a complaint regarding the digital accessibility of the website or its element. After exhausting the procedure indicated above, you can also submit an application to the
Ombudsman: https://www.rpo.gov.pl/[external link]

SIGN INTERPRETER

At the Academy’s headquarters in Warsaw and Białystok, there are employees with Polish Sign Language knowledge at the B1 level. They can help you contact the institution and handle basic matters. To arrange an interview with them, you can:

 • write an e-mail: dostepnosc@e-at.edu.pl
 • send an SMS/video message to the number: +48 789 248 379

We do not guarantee that we will understand everything, but we will try to help.

Currently, there is no possibility of using the services of a professional sign interpreter on-site at the Academy’s headquarters. If such a need is reported, the Theatre Academy will ensure such availability no later than three business days after accepting the request.

ARCHITECTURAL ACCESSIBILITY

Below, you will find information about the architectural accessibility of the Theatre Academy buildings:

WARSAW

 1. MAIN BUILDING [external link]
 2. COLLEGIUM NOBILIUM THEATRE [external link]
 3. BUILDING M22C [external link]
 4. BUILDING M22D [external link]

BIAŁYSTOK

 1. MAIN BUILDING [external link]
 2. SCHOOL THEATRE [external link]
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.