PEDAGODZY

Lista pedagogów zatrudnionych w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku

prof. Piotr Damulewicz
prof. Wojciech Kobrzyński
prof. dr hab. Wiesław Czołpiński
prof. dr hab. Sylwia Janowicz-Dobrowolska
prof. dr hab. Bogdan Michalik
prof. dr hab. Marta Rau
prof. dr hab. Cezary Szyfman
prof. dr hab. Halina Waszkiel
dr hab. Marcin Bartnikowski
dr hab. Marcin Bikowski
dr hab. Bożena Bojaryn-Przybyła
dr hab. Artur Dwulit
dr hab. Łukasz Lewandowski
dr hab. Jacek Malinowski
dr hab. Marek Waszkiel
dr Bernarda Bielenia
dr Jacek Dojlidko
dr Martyna Dworakowska
dr Anna Gajewska
dr Tomasz Graczyk
dr Łucja Grzeszczyk
dr Michał Jarmoszuk
dr Magdalena Kiszko-Dojlidko
dr Kamil Kopania
dr Joanna Majewska
dr Agnieszka Makowska
dr Marta Miłoszewska
dr Marcin Nagnajewicz
dr Katarzyna Siergiej
dr Karol Smaczny
dr Mateusz Smaczny
dr Karol Suszczyński
dr Halina Zalewska-Słobodzianek
mgr Julita Cichońska
mgr Paula Czarnecka
mgr Kamil Dominiak
mgr Konrad Dworakowski
mgr Krzysztof Dzierma
mgr Robert Jarosz
mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec
mgr Honorata Mierzejewska-Mikosza
mgr Magdalena Mioduszewska
mgr Piotr Nazaruk
mgr Krzysztof Ogłoza
mgr Magdalena Ołdziejewska
mgr Marcin Ozga
mgr Błażej Piotrowski
mgr Helena Radzikowska
mgr Natalia Sakowicz
mgr Iwona Szczęsna
mgr Wojciech Szelachowski
mgr Elżbieta Warszawska-Kuźma
mgr Jolanta Maria Żynel

Pedagodzy współpracujący

prof. dr hab. Jerzy Kopania
prof. dr hab. Jarosław Perszko
dr hab. Andrzej Dworakowski
dr Julia Skuratova
dr Mateusz Żurawski
mgr Agata Biziuk-Brajczewska
mgr Maciej Cempura
mgr Monika Czajkowska
mgr Piotr Doliński
mgr Ewa Gajewska – Jasińska
mgr Anna Kołosow-Ostapczuk
mgr Krzysztof Kulikowski
mgr Sebastian Łukaszuk
mgr Urszula Marciniak-Bagińska
mgr Waldemar Modestowicz
mgr Grzegorz Radziewicz
mgr Maciej Rutkowski
mgr Ernest Sienkiewicz
mgr Agata Soboczyńska
mgr Mateusz Stasiulewicz
mgr Anna Stela
mgr Konrad Szczebiot
mgr Joanna Troc
mgr Maciej Zalewski
Magdalena Mickiewicz