PEDAGODZY

Lista pedagogów zatrudnionych na WSL w roku akademickim 2017/18:
prof. Wojciech Kobrzyński
prof. Krzysztof Rau
prof. Piotr Damulewicz
prof. dr hab. Wiesław Czołpiński
prof. dr hab. Tomasz Jaworski
prof. dr hab. Jerzy Kopania
prof. dr hab. Cezary Szyfman
prof. dr hab. Bogdan Michalik
dr hab. Jan Plewako
dr hab. Sylwia Janowicz-Dobrowolska
dr hab. Marta Rau
dr hab. Artur Dwulit
dr hab. Marek Waszkiel
dr hab. Halina Waszkiel
dr hab. Marcin Bartnikowski
dr hab. Jacek Malinowski
dr hab. Łukasz Lewandowski
dr Bożena Bojaryn-Przybyła
dr Jacek Dojlidko
dr Kamil Kopania
dr Marcin Bikowski
dr Magdalena Kiszko-Dojlidko
dr Katarzyna Siergiej
dr Joanna Majewska
dr Karol Smaczny
dr Anna Gajewska
mgr Jolanta Maria Żynel
mgr Magdalena Mioduszewska
mgr Bernarda Bielenia
mgr Iwona Szczęsna
mgr Karol Suszczyński
mgr Julita Cichońska
mgr Krzysztof Dzierma
mgr Jan Krzysztof Gedroyć
mgr Wojciech Szelachowski
mgr Elżbieta Warszawska-Kuźma
mgr Halina Zalewska-Słobodzianek
mgr Tomasz Graczyk
mgr Marek Kulikowski
mgr Piotr Nazaruk
mgr Grzegorz Janikowski
mgr Michał Jarmoszuk
mgr Paula Czarnecka
mgr Agnieszka Makowska
mgr Konrad Dworakowski
mgr Łucja Grzeszczyk
mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec

Pedagodzy współpracujący z WSL w roku akademickim 2017/18:
dr Martyna Dworakowska
dr Julia Skuratova
dr Mateusz Żurawski
mgr Lesław Piecka
mgr Marcin Nagnajewicz
mgr Kamil Dominiak
mgr Krzysztof Ogłoza
mgr Romuald Kozakiewicz
mgr Krzysztof Kulikowski
mgr Mateusz Smaczny
mgr Błażej Piotrowski
mgr Konrad Szczebiot
mgr Magdalena Daniel
mgr Katarzyna Winiarska
mgr Waldemar Modestowicz
mgr Ewa Gajewska
mgr Marcin Ozga
mgr Robert Jarosz
mgr Miłosz Pietruski
mgr Katarzyna Pietruska
mgr Natalia Sakowicz
mgr Wiesław Jurkowski
mgr Urszula Marciniak-Bagińska
mgr Piotr Doliński
mgr Paweł Rutkowski
mgr Helena Radzikowska
mgr Magdalena Dąbrowska
mgr Daniel Lasecki
mgr Rafał Domagała
Magdalena Mickiewicz
Irina Sidoruk