PEDAGODZY

Lista pedagogów zatrudnionych na WSL w roku akademickim 2017/18:

prof. Piotr Damulewicz
prof. Wojciech Kobrzyński
prof. dr hab. Wiesław Czołpiński
prof. dr hab. Tomasz Jaworski
prof. dr hab. Jerzy Kopania
prof. dr hab. Bogdan Michalik
prof. dr hab Marta Rau
prof. dr hab. Cezary Szyfman
dr hab. Marcin Bartnikowski
dr hab. Artur Dwulit
dr hab. Sylwia Janowicz-Dobrowolska
dr Michał Jarmoszuk
dr hab. Łukasz Lewandowski
dr hab. Jacek Malinowski
dr hab. Jan Plewako
dr hab. Halina Waszkiel
dr hab. Marek Waszkiel
dr Marcin Bikowski
dr Bożena Bojaryn-Przybyła
dr Jacek Dojlidko
dr Anna Gajewska
dr Tomasz Graczyk
dr Magdalena Kiszko-Dojlidko
dr Kamil Kopania
dr Joanna Majewska
dr Katarzyna Siergiej
dr Karol Smaczny
mgr Bernarda Bielenia
mgr Julita Cichońska
mgr Paula Czarnecka
mgr Konrad Dworakowski
mgr Krzysztof Dzierma
mgr Jan Krzysztof Gedroyć
mgr Łucja Grzeszczyk
mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec
mgr Marek Kulikowski
mgr Magdalena Mioduszewska
mgr Agnieszka Makowska
mgr Piotr Nazaruk
mgr Karol Suszczyński
mgr Iwona Szczęsna
mgr Wojciech Szelachowski
mgr Elżbieta Warszawska-Kuźma
mgr Halina Zalewska-Słobodzianek
mgr Jolanta Maria Żynel

Pedagodzy współpracujący z WSL w roku akademickim 2017/18:
dr Martyna Dworakowska
dr Julia Skuratova
dr Mateusz Żurawski
mgr Magdalena Dąbrowska
mgr Rafał Domagała
mgr Piotr Doliński
mgr Ewa Gajewska
mgr Anna Grabowska
mgr Robert Jarosz
mgr Wiesław Jurkowski
mgr Romuald Kozakiewicz
mgr Anna Kołosow-Ostapczuk
mgr Krzysztof Kulikowski
mgr Urszula Marciniak-Bagińska
mgr Waldemar Modestowicz
mgr Marcin Nagnajewicz
mgr Krzysztof Ogłoza
mgr Marcin Ozga
mgr Miłosz Pietruski
mgr Błażej Piotrowski
mgr Helena Radzikowska
mgr Anna Retoruk
mgr Natalia Sakowicz
mgr Mateusz Smaczny
mgr Konrad Szczebiot
mgr Katarzyna Winiarska
Magdalena Mickiewicz
Irina Sidoruk