PEDAGODZY

Lista pedagogów zatrudnionych na WSL

prof. Piotr Damulewicz
prof. Wojciech Kobrzyński
prof. dr hab. Wiesław Czołpiński
prof. dr hab. Sylwia Janowicz-Dobrowolska
prof. dr hab. Tomasz Jaworski
prof. dr hab. Jerzy Kopania
prof. dr hab. Bogdan Michalik
prof. dr hab. Marta Rau
prof. dr hab. Cezary Szyfman
dr hab. Marcin Bartnikowski
dr hab. Marcin Bikowski
dr hab. Bożena Bojaryn-Przybyła
dr hab. Artur Dwulit
dr hab. Łukasz Lewandowski
dr hab. Jacek Malinowski
dr hab. Jan Plewako
dr hab. Halina Waszkiel
dr hab. Marek Waszkiel
dr Bernarda Bielenia
dr Jacek Dojlidko
dr Anna Gajewska
dr Tomasz Graczyk
dr Łucja Grzeszczyk
dr Michał Jarmoszuk
dr Magdalena Kiszko-Dojlidko
dr Kamil Kopania
dr Joanna Majewska
dr Agnieszka Makowska
dr Katarzyna Siergiej
dr Karol Smaczny
dr Mateusz Smaczny
dr Karol Suszczyński
mgr Julita Cichońska
mgr Paula Czarnecka
mgr Konrad Dworakowski
mgr Krzysztof Dzierma
mgr Jan Krzysztof Gedroyć
mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec
mgr Magdalena Mioduszewska
mgr Piotr Nazaruk
mgr Błażej Piotrowski
mgr Iwona Szczęsna
mgr Wojciech Szelachowski
mgr Elżbieta Warszawska-Kuźma
mgr Halina Zalewska-Słobodzianek
mgr Jolanta Maria Żynel

Pedagodzy współpracujący z WSL 

dr hab. Andrzej Dworakowski
dr hab. Jarosław Perszko
dr Martyna Dworakowska
dr Julia Skuratova
dr Mateusz Żurawski
mgr Magdalena Dąbrowska
mgr Piotr Doliński
mgr Ewa Gajewska
mgr Anna Grabowska
mgr Robert Jarosz
mgr Wiesław Jurkowski
mgr Anna Kołosow-Ostapczuk
mgr Romuald Kozakiewicz
mgr Krzysztof Kulikowski
mgr Urszula Marciniak-Bagińska
mgr Waldemar Modestowicz
mgr Marcin Nagnajewicz
mgr Krzysztof Ogłoza
mgr Marcin Ozga
mgr Miłosz Pietruski
mgr Helena Radzikowska
mgr Anna Retoruk
mgr Natalia Sakowicz
mgr Konrad Szczebiot
mgr Katarzyna Winiarska
Magdalena Mickiewicz
Irina Sidoruk