PLAN SESJI LETNIEJ 2020/2021

08.07 – godzina 8:00 – pokaz z tańca klasycznego III rok, opieka I. Sidoruk, sala 112

08.07 – godzina 19:30 – egzamin z marionetki I rok, opieka dr hab. A. Dwulit, mgr M. Dąbrowska, sala 306

09.07 – godzina 13:00 – egzamin z małej formy M. Idzikowski, opieka dr hab. J. Malinowski, BTL, sala kameralna

10.07 – godzina 11:00 – egzamin z technik klasycznych jedna grupa II rok, opieka dr Ł. Grzeszczyk, sala 207

10.07 – godzina 13:00 – egzamin z wiersza I rok, opieka mgr N. Sakowicz, sala 103

11.07 – godzina 15:00 – egzamin ze scen dialogowych wierszem II rok, opieka dr A. Gajewska, sala 103

11.07 – godzina 19:00 – egzamin reżyserski praca w planie lalkowym rok II, opieka dr B. Bielenia, sala 302

12.07 – godzina 9:30 – egzamin z pracy przed kamerą III rok, opieka K. Dębska, on-line

12.07 – godzina 12:00 – egzamin z wiersza I rok opieka dr hab. Ł. Lewandowski, sala 207

12.07 – godzina 14:00 – egzamin cząstkowy z pracy nad rolą III rok, opieka dr hab. Ł. Lewandowski, sala 216

12.07 – godzina 17:30 – egzamin ze scen dialogowych prozą II rok, opieka prof. dr hab. S. Janowicz-Dobrowolska, mgr H. Radzikowska, sala 214

13.07 – godzina 11:00 – egzamin z technik klasycznych jedna grupa II rok, opieka dr J. Dojlidko, as. mgr K. Wróbel-Malec, sala 205

13.07 – godzina 13:00 – egzamin z laboratorium cienia jedna grupa I rok, opieka dr M. Kiszko-Dojlidko, sala 301,

13.07 – godzina 15:00 – egzamin z pracy z aktorem w planie lalkowym II rok, Erazmus, opieka dr B. Bielenia, sala 215, 201, 216

13:07 – godzina 16:30 – egzamin z teatru ożywionej formy III rok, opieka dr A. Makowska, sala 301

14.07 – godzina 11:00 – egzamin z technik klasycznych jedna grupa II rok, opieka dr J. Dojlidko, as. mgr K. Wróbel-Malec, sala 205

14.07 – godzina 13:00 – egzamin z laboratorium cienia jedna grupa I rok, opieka dr M. Kiszko-Dojlidko, sala 301

14.07 – godzina 15:00 – pokaz dyplomowy M. Wosik, opieka prof. dr hab. J. Perszko, sala teatralna

15.07 – godzina 11:00 – egzamin z teatru ożywionej formy III rok, opieka dr A. Makowska, sala 214, 305, 215,

15.07 – godzina 16:30 – egzamin z elementarnych zadań aktorskich I rok, opieka dr hab. M Bartnikowski, sala 216

15.07 – godzina 18:00 – egzamin z elementarnych zadań aktorskich I rok, opieka mgr K. Ogłoza, sala 306

16.07 – godzina 14:00 – egzamin z teatru ożywionej formy III rok, opieka dr A. Makowska, sala 214, 302, 215; mgr B. Piotrowski, sala 216

16.07 – godzina 11:00 – egzamin z technik współczesnych II rok, opieka dr K. Smaczny, sala 206

16.07 – godzina 17:00 – egzamin z interpretacji prozy I rok, opieka mgr A. Stela, sala 207

17.07 – godzina 12:00– pokaz dyplomowy K. Osewskiej, opieka dr hab. A. Dworakowski, sala teatralna

17.07 – godzina 13:00 – egzamin z technik współczesnych II rok, opieka mgr P. Czarnecka, sala 205, 205, 207

17.07 – godzina 16:00 – monografia I rok, opieka dr M. Smaczny, sala 214

18.07 – godzina 11:00 – egzamin z podstaw animacji I rok, opieka dr hab. W. Czołpiński, mgr M. Stasiulewicz, sala 306

28.07 – godzina 16:00 – egzamin z lalek przed kamerą IV rok, opieka dr B. Bielenia, on-line