WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Three Layers of Telling a story: creation of joint curricula in the higher education of cinematographers, puppeteers and applied theatre practitioners

Platform European Theatre Academy (PLETA)

FESTIWALE

Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka-Nie-Lalka

PROGRAM ERASMUS+

Akcja 1 Programu – Mobilność studentów i nauczycieli

Zasady rekrutacji oraz odbywania mobilności w roku 2019/2020

Zarządzenie nr 55 /2018 Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianych zasad Realizowania Programu Erasmus + w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w roku akademickim 2019/2020

Załącznik do zarządzenia nr 55/2018

Lista uczelni, z którymi Akademia Teatralna podpisała umowy międzyinstytucjonalne na wymianę międzynarodową w 2014-2020

Deklaracja polityki Erasmusa

Karta studenta Erasmusa+

Opowieści z Erasmusa…

Więcej o programie Erasmus+

Strona Akademii Teatralnej: http://akademia.at.edu.pl/festiwal-itself/wymiana-miedzynarodowa/

Strona programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/

Szczegóły dotyczące mobilności w ramach programu Erasmus+ można uzyskać w Dziekanacie WSL lub pisząc na adres international@atb.edu.pl

STYPENDIA ZAGRANICZNE

Fundusz Wyszechradzki https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

Daad https://www.daad.pl/pl/

Ceepus https://www.ceepus.info/#nbb  

Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej:https://nawa.gov.pl/

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/stypendia/stypendia-zagraniczne.php