AWANSE NAUKOWE

Dokumenty w przewodzie doktorskim mgr Bernardy Anny Bieleni – dziedzina sztuk teatralnych
Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Bernardy Anny Bieleni  
Recenzja – prof. dr hab. Aleksander Maksymiak
Recenzja – dr hab. Tomasz Man


Dokumenty w przewodzie doktorskim mgr Łucji Urszuli Grzeszczyk – dziedzina sztuk teatralnych
Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Łucji Urszuli Grzeszczyk
Recenzja – prof. dr hab. Aleksander Maksymiak
Recenzja – dr hab. Aneta Głuch-Klucznik


Dokumenty w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Smacznego – dziedzina sztuk teatralnych
Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Smacznego
Recenzja – dr hab. Arkadiusz Klucznik
Recenzja – dr hab. Marek Tatko


Dokumenty w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Bikowskiego – dziedzina sztuk teatralnych
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA
AUTOREFERAT – część 1, AUTOREFERAT – część 2
SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ
UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Dokumenty w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Makowskiej – dziedzina sztuk teatralnych
Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Makowskiej
Recenzja – dr hab. Arkadiusz Klucznik
Recenzja – dr hab. Marek Tatko


Dokumenty w postępowaniu o nadanie dr hab. Sylwii Annie Janowicz-Dobrowolskiej tytułu profesora sztuk teatralnych
Uchwała ws. poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora – dr hab. Sylwia Janowicz-Dobrowolska


Dokumenty w postępowaniu o nadanie dr hab. Marcie Marii Rau tytułu profesora sztuk teatralnych
Uchwała ws. poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora sztuk teatralnych – dr hab. Marta Rau


Dokumenty w postępowaniu habilitacyjnym dr. Pawła Chomczyka – dziedzina sztuk teatralnych
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA
AUTOREFERAT – część 1 AUTOREFERAT – część 2
SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ
HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU