dr Kamil Kopania

e-mail: kamil.kopania@e-at.edu.pl

Zdjęcie przedstawia Kamila Kopanię

Curiculum vitae:
(b. 1979), assistant professor, Ph.D., since 2009 works at the A. Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. From 2009 till 2019, he was an assistant professor at the Institute of Art History of the University of Warsaw. He is interested in the relationship between art and theatre in the Middle Ages, the function and reception of works of art in the Middle Ages, the history of European puppet theatre, and selected aspects of contemporary art. Founder and chairman of Podlaskie Towarzystwo Zachety Sztuk Pieknych (Podlaskie Association of Fine Arts, 2004-2016) – a society whose purpose was to develop and promote “Collection II” of the Arsenal Gallery in Białystok (www.galeria-arsenal.pl), one of the most important public collections of contemporary art in Poland. From 2014 to 2017 he was a co-investigator in the project funded by the National Science Centre, Poland, titled: The Agency of Things New Perspectives on European Art of the Fourteenth–Sixteenth Centuries (http://www.agencyofthings.uw.edu.pl/index.html). Member of ENID (European Network on the Instruments of Devotion)an international research network coordinated from the University of Bergen, Norway (https://enid.w.uib.no/). See also: http://uw.academia.edu/KamilKopania

ORCID

——————–

Publications: 

BOOKS:

 1. Arsenał sztuki. Galeria Arsenał w Białymstoku i jej Kolekcja II [Arsenal of Art. The Arsenal Gallery in Białystok and its Collection II], Białystok 2006 [http://otworzksiazke.pl/ksiazka/arsenal_sztuki/]
 2. Animated Sculptures of the Crucified Christ in the Religious Culture of the Latin Middle Ages, Wydawnictwo Neriton, Warsaw 2010 [http://otworzksiazke.pl/ksiazka/animated/]
 3. Forma. Barwa. Faktura. O scenografiach Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach i ich relacjach z innymi gałęziami sztuk plastycznych [Form. Color. Facture. On the Scenographies of the “Kubuś” Puppet and Actor Theatre in Kielce and Their Relations to Other Branches of the Visual Arts]Kielce 2016 [http://otworzksiazke.pl/ksiazka/forma/]
 4. Wiesław Jurkowski. Malarz, grafik, scenograf [Wiesław Jurkowski. Painter, Printmaker, Stage Designer], Białystok 2019 [https://atb.edu.pl/blog/2020/03/18/monografia-wieslawa-jurkowskiego-on-line/]
 5. Late Medieval Passion Panoramas: Background, Function, Reception, The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – The Department of Puppetry Art in Białystok, Warsaw 2020 [251 pp., ISBN 978-83-88358-04-3] [https://atb.edu.pl/wp-content/uploads/2023/09/K.Kopania_Late_Medieval_Passion_Panoramas_low_res-1.pdf]

BOOKS (ed.):

 1. Kamil Kopania (ed.), Czas Apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności [Apocalypse Now. The End of Times in Culture from the Late Medieval Period to the Present Day], Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012 [http://www.academia.edu/3342457/Czas_Apokalipsy._Koniec_dziejow_w_kulturze_od_poznego_sredniowiecza_do_wspolczesnosci]
 2. K. Kopania (ed.), Dolls and Puppets as Artistic and Cultural Phenomena (19th – 21st Centuries), The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – The Department of Puppetry Art in Białystok, Warsaw 2016 [http://otworzksiazke.pl/ksiazka/dolls_1/]
 3. K. Kopania (ed.), Dolls, Puppets, Sculptures and Living Images. From the Middle Ages to the End of the 18th Century, The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – The Department of Puppetry Art in Białystok, Warsaw 2017 [http://otworzksiazke.pl/ksiazka/dolls_2/]
 4. K. Kopania (ed.), Dolls and Puppets: Contemporaneity and Tradition, The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – The Department of Puppetry Art in Białystok, Warsaw 2018 [ http://otworzksiazke.pl/books/28970 ]
 5. J. Kordjak, K. Kopania (eds.), Puppets: Theatre, Film, Politics, exhib. cat., Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw, 19 March – 23 June 2019, Warsaw 2019 [https://zacheta.art.pl/public/upload/mediateka/pdf/5cc840854ba0e.pdf]
 6. J. Kordjak, K. Kopania (red.), Lalki: teatr, film, polityka, kat. wyst., Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 19 marca – 23 czerwca 2019, Warszawa 2019 [https://zacheta.art.pl/public/upload/mediateka/pdf/5cc83fdf90c72.pdf]

ARTICLES:

 1. “Teatr lalek, Bauhaus, Richard Teschner, Kineformy. Kilka uwag na temat wczesnej twórczości Andrzeja Pawłowskiego” [The Puppet Theatre, Bauhaus, Richard Teschner, Cineforms. Some Notes on the Subject of Andrzej Pawłowski’s Early Work], Kwar­talnik Filmowy, no. 39–40, autumn-winter 2002, pp. 255–262
 2. “Między cielesnością a świadomością. Błędna droga sztuki współczesnej” [Between Corporeality and Consciousness. The Wrong Turn of Contemporary Art], Archeus. Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej, no. 4, 2003, pp. 75–91
 3. “W krainie wiecznej wiosny i szczęścia / In the Land of Eternal Spring and Happiness,” Teatr Lalek, no. 4/2003–1/2004, pp. 2–6 [article both in Polish and in English]
 4. “Późnośredniowieczne i barokowe krucyfiksy animowane / Late Mediaeval and Baroque Animated Crucifixes,” Teatr Lalek, no. 2, 2004, pp. 40–46 [article both in Polish and in English]
 5. “Słowo – obraz – teatr. Uwagi na temat ‘Rozmyślań dominikańskich,’” Biuletyn Historii Sztuki, R. LXVI, no. 1–2, 2004, pp. 7–48 [The Word, the Picture and the Theatre. Comments on the subject of the ‘Dominican Reflections‘ – summary in English]
 6. “‘Rood of Grace’ z opactwa cystersów w Boxley” [The “Rood of Grace” from the Cistercian Abbey in Boxley], Barok. Historia – Literatura – Sztuka, no. XI/2 (22), 2004, pp. 119–129
 7. “‘Collegium Anatomicum’ Konrada Kuzyszyna” [Konrad Kuzyszyn’s “Collegium Anatomicum”], Archeus. Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej, no. 5, 2004, pp. 59–75
 8. Kolekcja II Galerii Arsenał w Białymstoku” [Collection II of the Arsenal Gallery i n Białystok], Kresy, no. 3(63), 2005, pp. 201–210
 9. “Teatr paraliturgiczny hrabiego Józefa Augusta Ilińskiego / The Paraliturgical Theatre of Count Józef August Iliński,” Teatr Lalek, no. 1–2 (84–85), 2006, pp. 15–22 [article both in Polish and in English]
 10. “Teofil Gautier i Cristo de Burgos” [Théophile Gautier and Cristo de Burgos], in: K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka (eds.), Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej [Light in the Valley. Works Presented in Honor of Professor Halina Krukowska]Białystok 2007, pp. 495–509
 11. “Duchowa wędrówka po Jerozolimie. Obraz pasyjny z kościoła św. Jakuba w Toruniu, Biuletyn Historii Sztuki,” R. LXX, no. 1–2, 2008, pp. 91–112 [Spiritual wanderings in and around Jerusalem: the Passion Painting from St. James’s Church in Toruń – summary in English]
 12. “Komedia ludzka Jean Louisa Hamona” [The Human Comedy of Jean Louis Hamon], in: J. Ławski, K. Korotkich (eds.), Ateny – Rzym – Bizancjum. Mity śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku [Athens, Rome, Byzantium. Myths of the Mediterranean in Nineteenth and Twentieth Century Culture], Białystok 2008, pp. 141–146 [expanded version of the article: see item no. 3]
 13. “‘The idolle that stode there, in myne opynyon a very monstrous sight’. On a number of Late Medieval animated figures of the crucified Christ,” in: A. Lipińska (ed.), Material of Sculpture. Between Technique and Semantics, Wrocław 2009, pp. 131–148
 14. “Przedstawienia odrażające w późnośredniowiecznym malarstwie z terenów dzisiejszej Polski – zarys problematyki” [Repugnant Presentations in Late Medieval Painting in Areas Now Constituting Poland – Scope of the Problem], in: E. Dubas-Urwanowicz, J. Maroszek (eds.), Ars historiae / historia artis. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi [Ars historiae / historia artis. Works Presented in Honor of Andrzej Wyrobisz]Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, pp. 61-72
 15. “Rola animowanych rzeźb Chrystusa Ukrzyżowanego w pobożności cystersów oraz kartuzów angielskich u schyłku średniowiecza” [The Role of Animated Sculptures of the Crucified Christ in Worship Among Cistercians and English Carthusians in the Late Middle Ages], in: A. Kramiszewska (ed.), Fides ex Visu. Okiem mistyka [Fides ex Visu. Through the Mystic Eye], Lublin 2012, pp. 49-62
 16. “Wiesława Jurkowskiego ‘Czterej Jeźdźcy Apokalipsy’” [Wiesław Jurkowski’s “Four Horsemen of the Apocalypse”], in: K. Kopania (ed.), Czas Apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, pp. 211-217
 17. “Fryderyk Chopin i teatr lalek we Francji” [Fryderyk Chopin and the Puppet Theatre in France], in: A. Pieńkos, A. Rosales-Rodriguez (eds.), Epoka Chopina – kultura romantyczna we Francji i Polsce [The Age of Chopin: Romantic Culture in France and Poland], Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2013, pp. 29-35
 18. “Dramaty Juliusza Słowackiego na scenach teatrów lalek w Polsce po 1945 roku” [The Dramas of Juliusz Słowacki on the Stages of Puppet Theatres in Poland After 1945]in: J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski (eds,), Piękno Juliusza Słowackiego [The Beauty of Juliusz Słowacki]vol. II, Universum, Wydawnictwo Alter Studio, Białystok 2013, pp. 595-632
 19. “Animowane rzeźby w ceremoniach liturgicznych i paraliturgicznych. Niedoceniony element dziejów teatru w Polsce” [Animated Sculptures in Liturgical and Paraliturgical Ceremonies. An Underappreciated Element of the History of Theatre in Poland]Pamiętnik Teatralny, no. 2, 2013, pp. 49-71
 20. “Bramy piekieł w malarstwie i teatrze późnego średniowiecza” (Gates of Hell in Late Medieval Painting and Theatre], in: R. Knapiński, A. Kramiszewska (eds.), Fides ex visu. U drzwi Twoich [Fides ex visu. At Your Door], Wydawnictwo Werset, Lublin 2013, pp. 203-217
 21. “Intymne zbliżenie z malutką Izą. Ataki na Galerię Arsenał w Białymstoku w latach 2001-2005” (Intimate Contact with Little Iza. Attacks on Arsenal Gallery in Białystok in the Years 2001-2005]Konteksty. Polska Sztuka Ludowa [Contexts. Polish Folk Art], no. 3, 2013, pp. 131-140
 22. “‘Kartoteka’ Tadeusza Różewicza na scenach teatrów lalek” [Tadeusz Różewicz’s ‘The Card Index’ on Puppet Theatre Stages], Pamiętnik Teatralny, no. 3-4, 2013, pp. 79-104
 23. “Tradycja, aktualizacja i obrazowanie męki Zbawiciela. Andrzeja Bielawskiego Droga Krzyżowa dla zgromadzenia sióstr niepokalanek z Burakowa” [Tradition, Actualization and Depiction of the Savior’s Passion. Andrzej Bielawski’s Stations of the Cross for the Assembly of the Sisters of the Order of the Immaculate Conception of Buraków]Ethos, no. 2(106), 2014, pp. 410-423
 24. “Animating Christ in Late Medieval and Early Modern Poland,” Preternature: Critical and Historical Studies on the Preternatural, Volume 4, Number 1, 2015, Special Issue: Animating Medieval Art, Guest Edited by Elina Gertsman, pp. 78-109
 25. “Puppentheater im Mittelalter – Neue Sichtweisen” [Puppet Theatre in the Middle Ages – New Views], in: M. Joss, J. Lehmann (Hg.), Lektionen 7. Theater der Dinge. Puppen-, Figuren- und Objekttheater [Lesson 7. Theater of Things. Puppet, Figure and Object Theatre], Verlag Theater der Zeit, Berlin 2016, pp. 62-68
 26. “Puppetry in the Middle Ages and Early Modern Period – New Perspectives,“ in: K. Kopania (ed.), Dolls, Puppets, Sculptures and Living Images. From the Middle Ages to the End of the 18th Century, The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – The Department of Puppetry Art in Białystok, Warsaw 2017, pp. 6-17
 27. “The Assumption of Mary in Dieppe – an Unususal Example of Theatricalized Medieval Religious Ceremony,“ in: K. Kopania (ed.), Dolls, Puppets, Sculptures and Living Images. From the Middle Ages to the End of the 18th Century, The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – The Department of Puppetry Art in Białystok, Warsaw 2017, pp. 34-57
 28. “Panoramy pasyjne – misteria – literatura pielgrzymkowa. Uwagi o korespondencji sztuk w okresie późnego średniowiecza” [Passion Panoramas – Mystery Plays – Pilgrimage Litearture. Remarks on Correspondence of Arts in the Late Middle Ages], in: J. Cieślik-Klauza, M. Gail, T. Baranowski (eds.) Ars Inter Disciplinis. Korespondencja na styku sztuk, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Białystok 2018, pp. 313-329
 29. Animated Sculptures of the Crucified Christ: Origins, Development and Impact,“ Material Religion. The Journal of Objects, Art and Belief, vol. 14, issue 4, 2019, DOI: 10.1080/17432200.2018.1539578 , pp. 1-15
 30. Puppets Can Do More, Puppets Live Longer,” in: J. Kordjak, K. Kopania (eds.), Puppets: Theatre, Film, Politics, exhib. cat., Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw, 19 March – 23 June 2019, Warsaw 2019, pp. 23-39 / Polish version: Lalki mogą więcej, lalki żyją dłużej, in: J. Kordjak, K. Kopania (eds.), Lalki: teatr, film, polityka, kat. wyst., Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 19 marca – 23 czerwca 2019, Warszawa 2019, pp. 23-39
 31. Teatr lalek Andrzeja Pawłowskiego jako projekt nierealny [Andrzej Pawłowski’s Puppet Theatre as an Unrealistic Project], “Sztuka i dokumentacja” / “Art and Documentation”, 23, 2020, DOI: 32020/ARTandDOC/23/2020/9, pp. 59-71
 32. Artysta – kreator – mistrz / Artist – Master – Creator, in: Jacek Malinowski (concept), Nasz Wilkowski (text: Kamil Kopania, photos: Jan Szewczyk), Białostocki Teatr Lalek, Białystok 2021, pp. 10-47 [https://www.btl.bialystok.pl/media/4988/nasz_btl_nasz_wilkowski.pdf]  
 33. Bogdana Marszeniuka odnajdywanie samego siebie, in: Bogdan Marszeniuk. Lekcja, kat. wyst., Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, 05.11.2021 – 02.01.2022, Białystok 2022, s. 5-13 
 34. Scenograficzne oblicza Tęczy [Scenographic Faces of Tęcza], in: K. Suszczyński (ed.), Tęcza – mały wielki teatr. Monografia naukowa z okazji jubileuszu 75-lecia Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku [Tęcza – a small big theatre. Scientific monograph on the occasion of the 75th anniversary of the State Puppet Theater Tęcza in Słupsk], Państwowy Teatr Lalki Tęcza w Słupsku, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – Filia w Białymstoku, Białystok-Słupsk 2022, pp. 82-97 [https://atb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/Tecza%20-%20ma%C5%82y%20wielki%20teatr.pdf]
 35. The Power of Images of Passion. Animated Sculptures of the Crucified Christ and the Problem of Visualizing Suffering in Medieval Art, in: C. M. Bino, C. Ricasoli (eds.), Performing the Sacred. Christian Representation and the Arts, Brill, Leiden-Boston 2022, pp. 87-115 [https://doi.org/10.1163/9789004522183_008]
 36.  Artyści plastycy w polskim teatrze lalek po II wojnie światowej, in: A. Bagińska, M. Czapelski, K. Pijanowska, A. Rosales Rodrigues, A. Sulikowska-Bełczowska (eds.), Panopticum. Sztuka, nauka, wyobraźnia. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Pieńkosowi z okazji 60. urodzin, Warszawa 2023, pp. 520-529
 37. Piotr Sawicki – artysta / Piotr Sawicki – an Artist, in: J. Malinowski (concept), K. Kopania (text, selection of illustrations), Nasz BTL. U źródeł, Białostocki Teatr Lalek, Białystok 2023, pp. 8-49 [ https://www.btl.bialystok.pl/wydawnictwa/nasz-btl-u-zrodel/?fbclid=IwAR2u1bdgIKWBSYarYbpjyh1xZ9dymr7b–QVH5MgyfNrqjn-1-Q8-ksqc1Q ]

REVIEWS:

 1. “Teatr lalek przenika Amerykę / The Puppet Theatre Permeates America,” Teatr Lalek, no. 3 (98), 2009, pp. 51–55 (John Bell, American Puppet Modernism. Essays on the Material World in Performance, Palgrave Macmillan, New York 2008) [review both in Polish and English]
 2. Mateusz Kapustka, Figura i hostia. O obrazowym przywoływaniu obecności w późnym średniowieczu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, Biuletyn Historii Sztuki, R. LXXI, no. 4, 2009, pp. 596–613
 3. “Kompromisowe tajemnice teatru lalek / The Compromise Secrets of the Puppet Theatre,” Teatr Lalek, no. 4 (102), 2010, pp. 55–58 (Honorata Sych, Tajemice teatru lalek, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź 2010) [review both in Polish and in English]
 4. “Samotność w teatrze lalek / Loneliness in the Puppet Theatre,” Teatr Lalek, no. 1-2 (111-112), 2013, pp. 55-59 (Beata Nessel-Łukasik, Oblicza samotności. Bruno Schulz, Franz Kafka i Samuel Beckett w polskim teatrze lalek, Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego w Kwidzynie, Kwidzyn 2012) [review both in Polish and in English]
 5. “Filozoficzne aspekty teatru lalek / Philosophical Aspects of the Puppet Theatre,” Teatr Lalek, no. 1 (115), 2014, pp. 44-47 (Kenneth Gross, Puppet. An Essay on Uncanny Life, The University of Chicago Press, Chicago and London 2012) [review both in Polish and in English]
 6. “Lalkowe ‘Must Have’ / The ‘Must Have’ of Puppetry,” Teatr Lalek, no. 2-3 (120-121), 2015, pp. 80-85 (D. N. Posner, C. Orenstein, J. Bell (eds.), The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York 2014) [review both in Polish and in English]
 7. “Problemy muzeów i galerii dedykowanych sztuce współczesnej,” Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne, R. XVI, no. 1 (XXX), 2015, pp. 193-198 [Katarzyna Jagodzińska, Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989-2014), Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków 2014]
 8. “Ostentatio genitalium, czyli seksualność Chrystusa jako dowód wcielenia,” Stan Rzeczy. Teoria Społeczna. Europa Środkowo-Wschodnia, 1(8), 2015, pp. 358-368 [Leo Steinberg, Seksualność Chrystusa. Zapomniany temat sztuki renesansowej, Universitas, Kraków 2013]
 9. “Miasto Białystok,” Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne, R. XVI, no. 2 (XXXI), 2015, pp. 203-207 [Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Seria Nowa, vol. XII, z. 2, Miasto Białystok, ed.: Katarzyna Kolendo-Korczak, Zbigniew Michalczyk, Anna Oleńska, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015]

ART CRITICISM (selection):

 1. “Malarskie dzienniki Włodzimierza Pawlaka,” Kultura, February-March 2003, p. 7; (Włodzimierz Pawlak, Galeria Program, Warszawa, January 16-February 15, 2003)
 2. “Pasja – skandal i troska o chrześcijaństwo,” Kultura, February-March 2003, p. 9
 3. “Prawda ciała,” Kultura, April 2003, pp. 8–9; essay on the work of Katarzyna Korzeniecka
 4. “Między malarstwem a teatrem. Wiesław Jurkowski,” Kultura, June/July 2003, pp. 14–15; essay on the work of Wiesław Jurkowski, painter and scenographer of The Bialystok Puppet Theatre (BTL – Białostocki Teatr Lalek)
 5. “Autoportret,” Czas Kultury, no. 5/2003, pp. 96–98; review of Zbigniew Rogalski’s exhibition Autoportret pod płótnem, malarstwo at Arsenal Gallery in Białystok, 5–28 September 2003
 6. “Wycinanie i sklejanie ludzkiej słabości,” Kultura, December 2003/January 2004, pp. 28–29; essay on the work of Katarzyna Józefowicz
 7. “Drapieżna monotonia,” Kultura, June/July 2004, pp. 34-35; essay on the work of Andrzej Dworakowski [reprinted in: “A. Dworakowski (koncepcja i opracowanie graficzne),” Miejsce, Politechnika Białostocka – Wydział Architektury, Białystok 2014]
 8. “kałucki.free.ar­t.pl,” Zeszyty Artystyczne. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, no. 13, December 2004, pp. 91–103; review of an exhibit of kałucki.free.ar­t.pl, presenting work from the studios of the Academy of Fine Arts in Poznań and Arsenal Gallery in Białystok, August 27 – October 3, 2004.
 9. “Jak rozmawiać o sztuce współczesnej?”, Czas Kultury, no. 5, 2005, pp. 131–137; review of the exhibition entitled Jak rozmawiać o sztuce współczesnej? at Arsenal Gallery in Białystok, May 20-June 19, 2005
 10. “Forms of Artistic Innovation – What Does Practice Say? (on the basis of Białystok experiences),” in: Giuliana Carbi (ed.), Continental Breakfast. The Pass 2009. Fourth CEI Venice Forum for Contemporary Art Curators, Trieste Contemporanea, Trieste 2009, pp. 45–53
 11. “Polska-Izrael. Wspólny strach,” http://www.galeria-arsenal.pl/wystawy/good-night-and-bad-luckreview of the exhibition Good Night and Bad Luck, at which works by Polish and Israeli artists was presented, Arsenal Gallery in Białystok, May 19-August 23, 2009
 12. “Bliskie związki miłości z polityką,” http://www.galeria-arsenal.pl/wystawy/podroz-na-wschod, review of the exhibition Podróż na Wschód,  presenting art from countries of the former Soviet Union and Poland,  Arsenal Gallery in Białystok, August 5-September 30, 2011
 13. Reviews at the internet magazine portal o.pl: http://magazyn.o.pl/tag/kamil-kopania

VARIA (selection):

 1. “Kto się boi sztuki współczesnej?”, Kultura, June/July 2003, pp. 1–3; presentation of a discussion on the reception of contemporary art in Poland. The discussion (with the participation of M. Potocka, M. Wasilewski, and M. Szewczyk) took place at Arsenal Gallery in Białystok on May 19, 2003.
 2. “[groźny] Pies w sztuce polskiej,” Kultura, December 2003/January 2004, p. 3
 3. “Niegrzeczna sztuka współczesna,” Esensja. Magazyn Kultury Popularnej, no. 9 (LXI), November 2006, p. 74 http://esen­sja.pl/…y/tek­st.html?…
 4. “Kolekcje Publiczne – Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – rozmowa z Kamilem Kopanią,” Art Bazaar – kolekcjonowanie sztuki najnowszej, November 13, 2006 http://ar­tbazaar.blogspot­.com/…dlaskie­.html
 5. Statement about the collection of the Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych in: P. Bazylko, K. Masiewicz, Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej, Warszawa 2008, pp. 75, 78
 6. “Wesołe czy smutne? Jakie prace kupować za publiczne pieniądze,” P. Bazylko, K. Masiewicz (eds.), 77 dzieł sztuki z historią. Opowiadania zebrane, Warszawa 2010, pp. 210–212
 7. “Rara Avis,” Teatr Lalek, no. 1-2 (111-112), 2013, pp. 77- 82 [article both in Polish and in English]
 8. “Volodymyr Kuznetsov / Small Fiat 126p. Monument to the 90.,” in: G. Carbi (ed.), My Pick 2003-13, Trieste Contemporanea, Udine 2013, pp. 50-51
 9. “Prof. Henryk Jurkowski – in memoriam,” in: K. Kopania (ed.), Dolls and Puppets as Artistic and Cultural Phenomena (19th – 21st Centuries), The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – The Department of Puppetry Art in Białystok, Warsaw 2016, pp. 6-9
 10. Cluny w Czerwińsku? Portal główny bazyliki, Madonna z Poręby Średniej – mazowieckie silesiacum z XIV w. [współautorstwo z: Katarzyna Pucuła] oraz Wielkopiątkowa animacja, czyli rzeźby Chrystusa z ruchomymi ramionami, w: Poza Warszawą, t. 1: Arcydzieła plastyki dawnej XII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza, red. M. Wardzyński, wyd. Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa 2018, pp. 25-27,  40-43, 48-51
 11. Puppet Theatre at the Zachęta / Teatr lalek w Zachęcie, “Teatr Lalek”, 1, 2019, pp. 61-63 (English version), 58-60 (Polish version)
 12. „Kartoteka” w teatrze lalek, „Sceny Polskie. Pismo Związku Artystów Scen Polskich ZASP,” 9/10, 2021, pp. 32-37

Conferences (organiser):

Exhibitions: 

Interests, hobbies : 

 • crime fiction (i.e. R. Chandler, W. Chmielarz, R. Ćwirlej, D. Hammet, W. Hagen, J.-C. Izzo, P. Kerr, R. Macdonald, H. Mankell, J. Nesbø, I. Rankin, M. Wroński)
 • culinary art
 • collecting old postcards
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.