PRZETARG: ZMIANA TERMINU

Uprzejmie informujemy, że w dokumentacji przetargowej dotyczącej realizacji inwestycji pn.: Remont i przebudowa części budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, wprowadzone zostały zmiany dotyczące terminu składnia ofert. Więcej informacji w tej sprawie znajdziecie Państwo tutaj: PRZETARG_NIEOGRANICZONY

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

  1. Już 24 września rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne w Akademii Teatralnej. Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Warszawie odbędzie się cztery dni później – 28 września 2018 r. o godz. 10.30, zaś na naszym Wydziale – w dniu 8 października o godz. 12.00. Na naszej stronie internetowej dostępny jest już plan zajęć na nadchodzący semestr:

Do zobaczenia!

CZYTAMY ŻEROMSKIEGO Z SYBIRAKAMI

„Sybiracy czytają Przedwiośnie” – pod takim hasłem odbyło się tegoroczne Narodowe Czytanie w Białymstoku w ramach akcji organizowanej 13 września przez Muzeum Pamięci Sybiru przy współpracy m.in. z naszym Wydziałem. Powieść Stefana Żeromskiego czytali wykładowcy i studenci naszej uczelni, a razem z nimi fragmenty Przedwiośnia zaprezentowali pracownicy muzeum, aktorzy Białostockiego Teatru Lalek oraz sami Sybiracy. Oprawę historyczno-literacką wydarzenia zapewnił Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Impreza odbyła się w Muzeum Pamięci Sybiru, w otoczeniu eksponatów nawiązujących do deportacji Polaków na wschód oraz w foyer Akademii Teatralnej, w scenerii nawiązującej do znanej z powieści wizji szklanych domów.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Prorektor ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn.: Remont i przebudowa części budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Przedmiot zamówienia obejmuje remont i przebudowę części budynku WSL w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 14. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które to dokumenty można znaleźć poniżej. Ofertę należy złożyć do dnia 19 września 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 14, pok. 104.

ZMIANY W PRZETARGU:
zawiadomienie
– ogłoszenie

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia:

RUSZYŁY DWIE REKRUTACJE

Kandydaci na studentów na kierunku reżyseria oraz technologia teatru lalek już mogą zarejestrować się w internetowym systemie rekrutacyjnym IRK i zacząć przygotowania do egzaminów! W pierwszym przypadku IRK zamykamy 6 września o godz. 24:00, dwa dni później kończy się rejestracja na technologię. Egzaminy na reżyserię odbędą się w dniach 17-19 września, zaś na technologię 19-21 września. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami obydwu naborów. Szczególnie polecamy technologię teatru lalek – to pierwsze w naszym kraju studia przygotowujące do pracy w roli scenografa, konstruktora, autora kostiumów w teatrze lalkowym i teatrze ożywionej formy.

Więcej informacji o naborze na reżyserię.

Więcej informacji o naborze na technologię teatru lalek.

OKAZJA: KUP PAN… PIANINO!

Taka okazja nie trafia się często: WSL sprzedaje używane pianina szkolne! Przez wiele lat służyły kolejnym pokoleniom studentów sztuki lalkarskiej, akompaniując ich edukacji na najróżniejszych zajęciach, warsztatach, pokazach. Wciąż są sprawne, jednak zasłużyły na nieco spokojniejszy tryb pracy. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z egzemplarzami wystawionymi na sprzedaż, do oglądania i wypróbowywania ich możliwości, a wreszcie do zakupu. By umówić się na obejrzenie pianin, należy zadzwonić na numer: 85 7435453 lub napisać na adres: kanclerz@atb.edu.pl. Oto modele wystawione na sprzedaż:

PIANINO LEGNICA M-110 A NR 71395, cena: 900 zł, więcej informacji

PIANINO OFFBERG M-105 NR 74386, cena: 300 zł, więcej informacji

PIANINO LEGNICA M-100 C NR 71146, cena: 600 zł, więcej informacji

PIANINO BIAŁORUŚ NR 344776, cena: 300 zł, więcej informacji

PIANINO CALISIA M-105 NR 73284, cena: 600 zł, więcej informacji

PIANINO LEGNICA M-100 D NR 71718, cena: 600 zł, więcej informacji

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Prorektor ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn.: Remont i przebudowa części budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Przedmiot zamówienia obejmuje remont i przebudowę części budynku WSL w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 14. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które to dokumenty można znaleźć poniżej. Ofertę należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 14, pok. 104.

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia:

PLETA: O EUROPEJSKICH WARTOŚCIACH

Z takim tematem pracują uczestnicy specjalnego projektu w ramach PLETA (Platform European Theatre Academies), międzynarodowej sieci, której członkiem jest Akademia Teatralna*. Naszą uczelnię reprezentuje pięcioro studentów, w tym Anna Złomańczuk z V roku WSL. W trakcie kolejnych spotkań warsztatowych powstaje spektakl, który zostanie zaprezentowany jesienią 2018.

Studenci z kilku europejskich wyższych szkół artystycznych przygotowują wspólnie spektakl oparty na ich własnych badaniach, doświadczeniach w różnych środowiskach społecznych w Europie oraz w odniesieniu do niektórych podstawowych tematów literackich i filozoficznych na ten temat. Inspiracją jest m.in. niemiecka bajka „Hans im Glück”, w której bohater stopniowo uwalnia się od wszelkich dóbr materialnych gdyż nie rozumie podstawowych zasad ekonomii, za to znajduje szczęście. Reżyserem spektaklu jest Volker Lösch, zaś głównym środkiem wyrazu – chóralna, zbiorowa ekspresja. Tak powstanie rama spektaklu, wewnątrz której poszczególni studenci i studentki zaprezentują swoje własne etiudy odnoszące się do głównego tematu „Poor/Rich Europe”:

Pierwszy etap projektu miał miejsce w drugiej połowie czerwca. To były wykłady, rozmowy, dyskusje o ekonomicznej i społecznej sytuacji Europy. Każdy z uczestników przygotował prezentację o swoim kraju. Rozmawialiśmy też wstępnie o przełożeniu całej tej wiedzy teoretycznej na działania artystyczne. Spektakl w reżyserii  Volkera Löscha będzie podzielony na trzy części: wspólny początek i zakończenie oparte na działaniu w grupie – mówieniu chórem i wspólnej choreografii, wewnątrz zaś każdy z uczestników może zaprezentować swój własny projekt

– relacjonuje Ania Złomańczuk. Próby odbywać się będą we wrześniu i październiku. Spektakl zostanie zaprezentowany jesienią w Salzburgu oraz Hamburgu. Nasza studentka na swój projekt wybrała temat emigracji zarobkowej, zaś jako środek ekspresji wykorzysta lalkę-Polskę, umiejscawiając opowieść w dalekiej przyszłości, kiedy nasz kraj jest już całkowicie opuszczony…

Głównym środkiem w performatywnym podejściu do materiału tekstowego będzie praca z chórami mowy. Uczestnicy zapoznają się z różnorodnością pracy w języku chorus.

Więcej o projekcie przeczytacie na stronie PLETA.

*PLETA, czyli Platform European Theatre Academies to platforma międzynarodowej oraz międzykulturowej współpracy, tworzona przez osiem wyższych szkół teatralnych z Europy. Jej głównym celem jest inicjowanie nowych doświadczeń i inspirowanie rzeczywistej współpracy pomiędzy młodymi twórcami teatru. PLETA rozwija się dzięki wsparciu finansowemu: Prins Bernhard Cultuurfonds, Europe by People oraz program Kreatywna Europa.

MŁODE REŻYSERKI NA FORUM!

Dwie nasze studentki – Roksana Miner oraz Ewa Wolska – zostały zakwalifikowane do udziału w 8. Forum Młodej Reżyserii. Celem Forum jest podnoszenie kompetencji artystycznych młodego pokolenia reżyserów i reżyserek oraz promocja młodych twórców poprzez prezentację osiągnięć artystycznych studentów wydziałów reżyserii. Organizatorem Forum jest krakowska Akademia Sztuk Scenicznych im. Stanisława Wyspiańskiego. Miarą sukcesu naszych studentek jest m.in. to, że wybrano je spośród 40 zgłoszeń. Spektakle w ich reżyserii – tj.: POMELO JEST ZAKOCHANY oraz KAJTUŚ CZARODZIEJ w reż. Roksany Miner – zostaną zaprezentowane na scenie AST w dniach 16-18 listopada 2018 r. A oto pełna lista finalistów:

• Jakoś to będzie. Spektakl o robotach, reż.Jan Hussakowski
• Bracia, reż. Adrianna Ewa Alksnin
• Zamek, reż. Franciszek Szumiński
• Marat/Sade, reż. Wiktor Bagiński
• Sztuczne jezioro, reż. Jan Jelinski
• Kuszenie św. Antoniego, reż. Michał Telega
• Bajka o dorastaniu, reż. Ewa Mikuła
• Zakonnice odchodzą po cichu, reż Daria Wiktoria Kopiec
• Pomelo jest zakochany, reż. Ewa Maria Wolska
• Syrenarium, reż. Katarzyna Minkowska
• Roja, reż. Monika Popiel
• Dziwaczki reż. Natasza Sołtanowicz
• Kajtuś Czarodziej, reż. Roksana Miner
• Panna Julia, reż. Radek Stępień
• Kordian, reż. Kuba Skrzywanek