SAMORZĄD

SAMORZĄD STUDENTÓW AKADEMII TEATRALNEJ

Samorząd
Przewodniczący – Maciej Szymon Cempura
Z-ca przewodniczącego – Lena Alberska
Sekretarz – Ewelina Zawada

Komisja Stypendialna
Monika Markowska
Karol Sławek
Rafał Derkacz