SAMORZĄD

Samorząd Studentów :
Przewodniczący – Małgorzata Dębska
Z-ca przewodniczącego – Jakub Czajkowski
Sekretarz – Emil Gąsowski

Komisja Stypendialna:
Monika Markowska
Karol Sławek
Magdalena Mówińska

STRONA SAMORZĄDU STUDENTÓW AKADEMII TEATRALNEJ