ROK Z ERASMUSEM: PODSUMOWANIE

Dobiegł końca roczny pobyt w Białymstoku Rūdolfsa Apse, studenta Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa). Jego studia na Wydziale Sztuki Lalkarskiej AT w roku akademickim 2017/2018 były możliwe dzięki wymianie w ramach programu ERASMUS+. Podsumowując swój pobyt, zwraca on uwagę na różnorodność doświadczeń związanych ze studiami w Białymstoku oraz na wysoki poziom kształcenia artystycznego: – Byłem przekonany, że Akademia Teatralna w Białymstoku jest najlepsza w swojej dziedzinie, a wy raz za razem udowadnialiście, że tak jest w istocie. (…) Dziękuję tutejszym profesorom za stworzenie tak wspaniałego środowiska dla rozwoju przyszłych artystów; za to, że jesteście otwarci, a wciąż wymagający; że jesteście bezbłędni w swoim profesjonalizmie, a jednocześnie wciąż ludzcy… Dziękuję, że daliście mi szansę, aby zabrać część waszej wiedzy z powrotem do domu! 

Artystycznym ukoronowaniem pobytu Rūdolfsa Apse na naszym Wydziale był m.in. spektakl „Cienie w południe”, zrealizowany wspólnie ze studentką WSL Małgorzatą Prętką (oboje na zdjęciu, fot. Tobiasz Czołpiński) i zaprezentowany m.in. na 9. Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA w Białymstoku.

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.