ROK Z ERASMUSEM: PODSUMOWANIE

Dobiegł końca roczny pobyt w Białymstoku Rūdolfsa Apse, studenta Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa). Jego studia na Wydziale Sztuki Lalkarskiej AT w roku akademickim 2017/2018 były możliwe dzięki wymianie w ramach programu ERASMUS+. Podsumowując swój pobyt, zwraca on uwagę na różnorodność doświadczeń związanych ze studiami w Białymstoku oraz na wysoki poziom kształcenia artystycznego: – Byłem przekonany, że Akademia Teatralna w Białymstoku jest najlepsza w swojej dziedzinie, a wy raz za razem udowadnialiście, że tak jest w istocie. (…) Dziękuję tutejszym profesorom za stworzenie tak wspaniałego środowiska dla rozwoju przyszłych artystów; za to, że jesteście otwarci, a wciąż wymagający; że jesteście bezbłędni w swoim profesjonalizmie, a jednocześnie wciąż ludzcy… Dziękuję, że daliście mi szansę, aby zabrać część waszej wiedzy z powrotem do domu! 

Artystycznym ukoronowaniem pobytu Rūdolfsa Apse na naszym Wydziale był m.in. spektakl „Cienie w południe”, zrealizowany wspólnie ze studentką WSL Małgorzatą Prętką (oboje na zdjęciu, fot. Tobiasz Czołpiński) i zaprezentowany m.in. na 9. Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA w Białymstoku.