KAROLINA MARTIN Z NAGRODĄ

Kolejny festiwal monodramu przynosi nagrodę dla naszej studentki Karoliny Martin (V rok). Tym razem jej TRZY ĆWIERCI DO ŚMIERCI zostały docenione na VI Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora MONOfest w Łodzi, za: „szczerość, piękną plastykę i szlachetną obecność na scenie”. Gratulujemy! Przestawienie będzie można zobaczyć niebawem w Warszawie w Teatrze Collegium Nobilium w dniach 23-24 listopada.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.