O TEATRZE I EDUKACJI W CHINACH

Przedstawiciele uczelni artystycznych z Polski, Rosji, Ukrainy, Korei, Japonii, Bułgarii, Wielskiej Brytanii i Gruzji spotkali się w Chinach (Pekin) na trzecim już spotkaniu World Theatre Education Alliance. Organizacja, której członkiem od 2016 r. jest nasza Akademia, podsumowała dotychczasową działalność oraz sformułowała plany na przyszłość. AT reprezentowała delegacja w składzie: prorektor prof. dr hab Wiesław Czołpiński oraz Anna Lach z WSL.

Organizacja została powołana jesienią 2015 r., rok później obyło się pierwsza międzynarodowa konferencja z udziałem przedstawicieli 13 szkół z całego świata. W jej trakcie przyjęto deklarację o utworzeniu WTEA oraz główne zasady działania. WTEA jest niezależną międzynarodową organizacją akademicką, pod auspicjami UNESCO, która ma na celu poprawę warunków kształcenia artystycznego oraz wymiany wśród szkół teatralnych na całym świecie, promowanie dialogu między różnymi kulturami, zachowanie różnorodności kulturowej oraz stymulowanie rozwoju edukacji teatralnej. 

W trakcie spotkania w październiku 2018 r. grono szkół tworzących WTEA powiększyło się o uczelnię z Grecji: Athens Conservatoire Drama School. Wybrano też nowego Sekretarza Generalnego, którym został prof. Hao Rong z Central Academy of Drama z Pekinu. Omówiono też szczegóły przyszłorocznego szekspirowskiego festiwalu szkół artystycznych, który jest swoistym „okrętem flagowym” WTEA. Spotkanie zakończyło przyjęcie rezolucji o utworzeniu Theatre Methodology Research Centre, służącego wymianie najlepszych praktyk w zakresie edukacji artystycznej na poziomie akademickim.