DR MARTYNA ŠTĚPÁN-DWORAKOWSKA Z WIZYTĄ W BRATYSŁAWIE

Z lewej strony logotyp Unii Europejskiej - okręg z żółtych gwiazdek na niebieskim tle; z prawej strony tekst: Współfinansowane przez Unię Europejską.

Wyjazd zrealizowany w ramach programu Erasmus Plus – Mobilność edukacyjna KA-131

W dniach 06-11.11.2022 dr Martyna Štěpán-Dworakowska odwiedziła Katedrę Lalkarstwa Wydziału Teatralnego Akademii Sztuk Scenicznych w Bratysławie VSMU (link zewnętrzny).

Wyjazd w ramach programu Erasmus+ odbył się w systemie łączonym STT/STA, który umożliwia zarówno przeprowadzenie warsztatów lub wykładu, jak i obserwacje dobrych praktyk w instytucji goszczącej.

Celem spotkania ze studentami wszystkich kierunków katedry lalkowej było przyjrzenie się realizacjom teatru dla najnajmłodszych widzów w Polsce, zwrócenie uwagi na inspiracje, które stają się punktem wyjścia do budowania spektaklu, tj. plastyka, muzyka, ruch, słowo etc. Część zajęć poświęcona była wystawom interaktywnym oraz działaniom z udziałem dzieci na pograniczu sztuk plastycznych i teatralnych.

Kolejne dni umożliwiły obserwację pracy na przedmiotach wspólnych dla wszystkich kierunków wydziału: reżyserii, scenografii i aktorstwa. W dłuższej perspektywie obserwacje mogą przyczynić się do rozwoju budowanego od niedawna w Akademii Teatralnej kierunku – technologia teatru lalek.

Fot. Martyna Štěpán-Dworakowska, Juraj Bako