TEATR RĄK W STUTTGARCIE

Wyjazd zrealizowany w ramach programu Erasmus Plus – Mobilność edukacyjna KA-103

Prof. Marta Rau poprowadziła w Stuttgarcie warsztaty z zakresu teatru rąk dla studentów tamtejszej Staatliche Hochschule Für Musik und Darstellende Kunst (link zewnętrzny), niemieckiego odpowiednika naszego Wydziału Sztuki Lalkarskiej. Zajęcia są kolejnym etapem współpracy pomiędzy uczelniami i odbyły się w ramach programu Erasmus+ (mobilność STA).

Teatr rąk, jako jedna z technik lalkarskich, jest mało rozpowszechniony w Niemczech, nieznany bliżej studentom tamtejszej uczelni. Podczas warsztatów prof. Marta Rau starała się więc zaprezentować uczestnikom zajęć jak najszersze spektrum możliwości działania w teatrze rąk, pokazując jak ten rodzaj aktywności stymuluje rozwój wyobraźni, kreatywności, uczy podstaw animacji i jest atrakcyjny dla studentów lalkarstwa. Pozwala na eksperyment, badanie możliwości ekspresji czystej, gołej dłoni, ale też różnego rodzaju połączeń z innymi częściami ciała, przedmiotem, materią nieożywioną. Z tym wyzwaniem zmierzyli się studenci I i II roku, w sumie 14 osób. Była to grupa międzynarodowa – Niemcy, Szwajcarzy, Francuzi i jedna studentka ze Słowacji.

Na podstawie improwizacji, poszukiwań różnorodnych form wyrazu, eksperymentów, powstały krótkie historie wykonywane przez studentów. Efekty warsztatów zaprezentowali oni podczas publicznego pokazu kończącego warsztaty.

Fot. FLICKR, Christine und David Schmitt

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.