POMELO Z NAGRODĄ W KRAKOWIE

Spektakl POMELO JEST ZAKOCHANY w reżyserii Ewy Marii Wolskiej zdobył nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAIKS na 8. Forum Młodej Reżyserii w Krakowie. Wyrazy uznania i gratulacje kierujemy zarówno do reżyserki, absolwentki kierunku reżyseria teatru lalek na naszym Wydziale, jak i występujących z nią na scenie studentów i studentek V roku WSL: Joanny Marii PruśAnny ZłomańczukEmila Mikołaja Lipskiego oraz Karoliny Martin. 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.