NASZE REŻYSERKI NA FORUM

Spektakle w reżyserii Ewy Wolskiej i Roksany Miner, studentek naszego Wydziału, zostaną zaprezentowane na 8. Forum Młodej Reżyserii w Krakowie. Impreza ma charakter przeglądu prac studentów reżyserii polskich publicznych uczelni teatralnych; inicjuje dyskusję, spotkania twórców, artystów i krytyków. Celem przeglądu jest poszerzanie wiedzy o dokonaniach w dziedzinie sztuki teatru i dialog pomiędzy kolejnymi pokoleniami twórców. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń, metod kształcenia młodych reżyserów oraz ich promocję poprzez zaprezentowanie w Krakowie najciekawszych projektów teatralnych (etiud, scen, warsztatów, spektakli itd.). Forum jest organizowane od 2011 roku przez krakowską Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego z udziałem studentów reżyserii.

W Forum uczestniczą uczelnie kształcące reżyserów teatralnych z:
Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie,
Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku,
Wydziału Reżyserii Dramatu AST w Krakowie,
Wydziału Lalkarskiego Filii AST we Wrocławiu.

W 2018 r. w ramach forum zostanie zaprezentowanych 15 pokazów, w tym KAJTUŚ CZARODZIEJ w reżyserii Roksany Miner (spektakl zrealizowany w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu) oraz POMELO JEST ZAKOCHANY w reżyserii Ewy Marii Wolskiej, który to spektakl powstał w koprodukcji pomiędzy WSL i BTL.