NASZE REŻYSERKI NA FORUM

Spektakle w reżyserii Ewy Wolskiej i Roksany Miner, studentek naszego Wydziału, zostaną zaprezentowane na 8. Forum Młodej Reżyserii w Krakowie. Impreza ma charakter przeglądu prac studentów reżyserii polskich publicznych uczelni teatralnych; inicjuje dyskusję, spotkania twórców, artystów i krytyków. Celem przeglądu jest poszerzanie wiedzy o dokonaniach w dziedzinie sztuki teatru i dialog pomiędzy kolejnymi pokoleniami twórców. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń, metod kształcenia młodych reżyserów oraz ich promocję poprzez zaprezentowanie w Krakowie najciekawszych projektów teatralnych (etiud, scen, warsztatów, spektakli itd.). Forum jest organizowane od 2011 roku przez krakowską Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego z udziałem studentów reżyserii.

W Forum uczestniczą uczelnie kształcące reżyserów teatralnych z:
Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie,
Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku,
Wydziału Reżyserii Dramatu AST w Krakowie,
Wydziału Lalkarskiego Filii AST we Wrocławiu.

W 2018 r. w ramach forum zostanie zaprezentowanych 15 pokazów, w tym KAJTUŚ CZARODZIEJ w reżyserii Roksany Miner (spektakl zrealizowany w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu) oraz POMELO JEST ZAKOCHANY w reżyserii Ewy Marii Wolskiej, który to spektakl powstał w koprodukcji pomiędzy WSL i BTL.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.