PIĘĆ BALKONÓW NAPRAWIONYCH

Zakończył się I etap prac przy fasadzie frontowej naszego budynku! Pięć balkonów zostało poddanych renowacji: czyszczeniu, konserwacji stalowych elementów, malowaniu. Podczas prac odsłonięto też oryginalne elementy zdobnicze, widoczne wyraźnie na spodniej części balkonów, co było sporym zaskoczeniem. Zostały one zabezpieczone, a w przyszłości planowane są dalsze badania i prace konserwacyjne.

Do końca roku wymienione będą jeszcze cztery witryny drewniane wraz z drzwiami, będące charakterystycznym elementem fasady. Remont realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Miasta Białegostoku, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych.

Celem podjętych prac . jest w pierwszej kolejności zabezpieczenie oryginalnej, historycznej materii przed zniszczeniem, renowacja i konserwacja elementów uszkodzonych w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych i środowiskowych. Przeprowadzone prace nie tylko wpłyną na estetykę budynku – jednej z nielicznych zachowanych kamienic tego typu w Białymstoku, ale też poprawią bezpieczeństwo mieszkańców oraz studentów i wykładowców Akademii Teatralnej w Białymstoku. Potrzeba realizacji takiego przedsięwzięcia wynika bowiem zarówno ze specyficznych funkcji, jakie pełni kamienica przy ul. Sienkiewicza 14 – jako siedziba uczelni wyższej oraz teatru, ale też z uwagi na jej wartość jako zabytku – dla historii i tożsamości miasta, dla jego walorów turystycznych, promocyjnych, wizerunkowych.

Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji to 347 500 zł z czego dotacja z budżetu miasta Białegostoku wyniosła 190 000 zł.