PLETA: POOR RICH EUROPE

No way to say goodbye – etiudę pod takim tytułem nasza studentka Anna Złomańczuk (V rok) przygotowała w ramach międzynarodowego projektu Poor Rich Europe. Współtworzą go młodzi artyści z ośmiu krajów europejskich, studenci uczelni teatralnych współpracujących w ramach platformy PLETA (Platform European Theatre Academies). Premiera spektaklu odbyła się 18 października w Theater im Kunstquartier w Salzburgu.

PLETA jest platformą współpracy pomiędzy ośmioma europejskimi uczelniami artystycznymi. Jej celem jest śledzenie najnowszych zmian w dziedzinie sztuk performatywnych oraz edukacja teatralna, która ma na celu przede wszystkim wykorzystanie potencjału poszczególnych krajów. Partnerzy w PLETA poprzez koprodukcje chcą odkrywać nowe sposoby wyrazu, dawać młodym profesjonalistom szerszą orientację europejską w ich działaniach teatralnych, w praktyce artystycznej. Obecne działania realizowane są w ramach II edycji PLETA i są finansowane ze środków UE w ramach programu Kreatywna Europa.

Jednym z efektów tego partnerstwa jest projekt Poor Rich Europe. Studenci z europejskich wyższych szkół artystycznych przygotowali wspólnie spektakl oparty na ich własnych badaniach, doświadczeniach w różnych środowiskach społecznych w Europie, biorąc na warsztat temat wartości, które są/miały być fundamentem zjednoczonej Europy. Reżyserem całego ponad trzyipółgodzinnego spektaklu jest Volker Lösch, zaś głównym środkiem wyrazu – chóralna, zbiorowa ekspresja. On stworzył ramę spektaklu, wewnątrz której poszczególni studenci i studentki zaprezentowali własne etiudy, odnoszące się do głównego tematu Poor Rich Europe.

ZOBACZ trailer projektu.

Akademię Teatralną reprezentowało pięcioro studentów, w tym Anna Złomańczuk z WSL. Jej praca dotyczyła emigracji, a jej głównym elementem był monolog lalki-Polski, zachęcającej mieszkających za granicą Polaków do powrotu do kraju. Sama etiuda opierała się jednak na motywie walki, zmagań, ucieczki i powrotu, odnosiła się do różnych migracyjnych strategii radzenia sobie z tym „wezwaniem do powrotu” (tekst: Anna Złomańczuk, reżyseria: Pamela Leończyk, wykonanie lalki: Anna Złomańczuk, występują: Anna Złomańczuk, Kasia Obidzińska).

Kolejny pokaz spektaklu zaplanowany jest na 10 listopada w Thalia Theater w Hamburgu.

Fot. Manuela Seethaler

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.