PLETA: POOR RICH EUROPE

No way to say goodbye – etiudę pod takim tytułem nasza studentka Anna Złomańczuk (V rok) przygotowała w ramach międzynarodowego projektu Poor Rich Europe. Współtworzą go młodzi artyści z ośmiu krajów europejskich, studenci uczelni teatralnych współpracujących w ramach platformy PLETA (Platform European Theatre Academies). Premiera spektaklu odbyła się 18 października w Theater im Kunstquartier w Salzburgu.

PLETA jest platformą współpracy pomiędzy ośmioma europejskimi uczelniami artystycznymi. Jej celem jest śledzenie najnowszych zmian w dziedzinie sztuk performatywnych oraz edukacja teatralna, która ma na celu przede wszystkim wykorzystanie potencjału poszczególnych krajów. Partnerzy w PLETA poprzez koprodukcje chcą odkrywać nowe sposoby wyrazu, dawać młodym profesjonalistom szerszą orientację europejską w ich działaniach teatralnych, w praktyce artystycznej. Obecne działania realizowane są w ramach II edycji PLETA i są finansowane ze środków UE w ramach programu Kreatywna Europa.

Jednym z efektów tego partnerstwa jest projekt Poor Rich Europe. Studenci z europejskich wyższych szkół artystycznych przygotowali wspólnie spektakl oparty na ich własnych badaniach, doświadczeniach w różnych środowiskach społecznych w Europie, biorąc na warsztat temat wartości, które są/miały być fundamentem zjednoczonej Europy. Reżyserem całego ponad trzyipółgodzinnego spektaklu jest Volker Lösch, zaś głównym środkiem wyrazu – chóralna, zbiorowa ekspresja. On stworzył ramę spektaklu, wewnątrz której poszczególni studenci i studentki zaprezentowali własne etiudy, odnoszące się do głównego tematu Poor Rich Europe.

ZOBACZ trailer projektu.

Akademię Teatralną reprezentowało pięcioro studentów, w tym Anna Złomańczuk z WSL. Jej praca dotyczyła emigracji, a jej głównym elementem był monolog lalki-Polski, zachęcającej mieszkających za granicą Polaków do powrotu do kraju. Sama etiuda opierała się jednak na motywie walki, zmagań, ucieczki i powrotu, odnosiła się do różnych migracyjnych strategii radzenia sobie z tym „wezwaniem do powrotu” (tekst: Anna Złomańczuk, reżyseria: Pamela Leończyk, wykonanie lalki: Anna Złomańczuk, występują: Anna Złomańczuk, Kasia Obidzińska).

Kolejny pokaz spektaklu zaplanowany jest na 10 listopada w Thalia Theater w Hamburgu.

Fot. Manuela Seethaler