KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I IGOR KAZAKOV

Klasyczna baśń ze zbioru braci Grimm będzie kanwą najnowszego spektaklu dyplomowego, przygotowywanego przez studentów IV roku. Reżyserem przestawienia jest Igor Kazakov, na co dzień reżyser i dyrektor artystyczny Teatru Lalek w Mohylewie na Białorusi, w Białymstoku znany m.in. za sprawą spektaklu „Bajka o rybaku i rybce”, który wyreżyserował w Białostockim Teatrze Lalek pod koniec 2017 r. Premiery KRÓLEWNY ŚNIEŻKI spodziewamy się pod koniec listopada 2018 r., a o szczegółach będziemy informować niebawem.