OGŁOSZENIE O PRACĘ NA WSL

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza Filia w Białymstoku Wydział Sztuki Lalkarskiej zatrudni na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisko: specjalista ds. rozliczeń finansowych/kasjer. Przewidywana data podjęcia pracy: luty 2019 r. Miejsce wykonywania obowiązków zawodowych: Białystok. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV zgodnie z wytycznymi podanymi w ogłoszeniu oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: kanclerz@atb.edu.pl do dnia 25 listopada 2018 roku do godz. 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 7435398.

TREŚĆ OGŁOSZENIA