Z lewej strony logotyp Unii Europejskiej - okręg z żółtych gwiazdek na niebieskim tle; z prawej strony tekst: Współfinansowane przez Unię Europejską.

 

Przyjazd zrealizowany w ramach programu Erasmus Plus – Mobilność edukacyjna KA-131

Relacja prof. Oleksandra Iniutochkina, profesora Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Artystycznego im. I.P. Kotlarewskiego z udziału w programie Erasmus+ w Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza, Filia w Białymstoku.

Wieloletnie zainteresowanie metodyką nauczania przedmiotów specjalistycznych w Akademii Teatralnej w Białymstoku, wypracowane w ciągu ponad 20 lat współpracy między naszymi uczelniami, wyznaczyły temat warsztatów dla studentów I roku kierunku aktorstwo. Warsztaty pt. „Przedmiot jako postać sceniczna” w ramach programu Erasmus+ odbyły się w dniach 27 – 31 kwietnia 2023. 

Na pierwszym spotkaniu studenci mieli okazję zapoznać się ze zbiorem etiud pt. „ReANIMAcja” zrealizowanych przez studentów Wydziału Aktorskiego i Reżyserii Teatru Animacji Charkowskiego Uniwersytetu Artystycznego, w których studenci uczelni charkowskiej animowali parasolki, czajniki, lampy stołowe i inne przedmioty domowego użytku. Uczestnicy warsztatów porównali metody pracy w zakresie zadań aktorskich z przedmiotem w obu uczelniach, omówili środki wyrazu, jakich użyli studenci ukraińscy przy tworzeniu etiud, dramaturgię, skojarzenia, założone okoliczności towarzyszące etiudzie.  

Kolejnym etapem warsztatów była praca z przedmiotami zaproponowanymi przez polskich studentów. Studenci badali  możliwości animacyjne takich przedmiotów jak: minitelewizor, lokówka, stetoskop, plecak czy portfel, szukali sposobów ożywiania tych przedmiotów. Udało im się zrozumieć specyfikę pracy z przedmiotem w uczelni charkowskiej.

Ważną częścią mobilności zrealizowanej w ramach programu Erasmus+ była także obserwacja metod pracy w zakresie “zadań aktorskich z przedmiotem” w białostockiej Akademii. Uczestnictwo w zajęciach prof. Piotra Damulewicza, dr. Mateusza Smacznego, mgr. Macieja Zalewskiego i mgr. Mateusza Stasiulewicza pozwoliło lepiej zrozumieć specyfikę pracy z przedmiotem jako znakiem, przedmiotem jako symbolem, jako metaforą.  

Fot. Oleksandr Iniutochkin