Informacja dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami 

Jeśli rozważasz studia w Akademii Teatralnej w ramach programu ERASMUS+, to zachęcamy do:

·       zapoznania się z informacjami o tym, jak dostosowane są nasze budynki i ich otoczenia oraz jakich utrudnień możesz się spodziewać

Deklaracja dostępności:

 1. Białystok
 2. Warszawa (link zewnętrzny)

·       poznania procedur wewnętrznych, które mogą być istotne dla osób o szczególnych potrzebach w tym z niepełnosprawnościami

 1. Regulamin wsparcia osób o szczególnych potrzebach
 2. Regulamin odbywania studiów w Akademii Teatralnej (link zewnętrzny)
 3. Kodeks etyki (link zewnętrzny)
 4. Statut Akademii Teatralnej (link zewnętrzny)

·     sprawdzenia, czy zakładane efekty kształcenia na wybranym kierunku są możliwe do osiągnięcia przy Twoim stopniu sprawności; jeśli masz wątpliwości – porozmawiaj z nami.

 1. Dla osób posługujących się językiem angielskim (wraz z opisem przedmiotów)
 2. Dla studentów posługujących się językiem polskim
 3. Efekty uczenia się

·       kontaktu przed podjęciem decyzji: opisz nam swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia, a następnie umów się na rozmowę z koordynatorką dostępności Akademii oraz koordynatorką programu Erasmus+, pomogą Ci lepiej poznać możliwości i ograniczenia uczelni

Koordynatorzy programu Erasmus+: https://atb.edu.pl/erasmus-2021-2027/

Koordynatorka ds. Dostępności: Anna Lach

 • telefon: 0048 85 743 54 53 int. 35
 • e-mail: dostepnosc@e-at.edu.pl
 • Korespondencyjnie: Koordynator ds. dostępności, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza pracuje nad rozwiązaniami, które będą stopniowo zwiększać jej dostępność w różnych aspektach. Zachęcamy więc do kontaktu i rozmowy, by wypracować indywidualne rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla obu stron.