Informacja dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami 

Jeśli rozważasz studia w Akademii Teatralnej w ramach programu ERASMUS+, to zachęcamy do:

·       zapoznania się z informacjami o tym, jak dostosowane są nasze budynki i ich otoczenia oraz jakich utrudnień możesz się spodziewać

Deklaracja dostępności:

 1. Białystok
 2. Warszawa (link zewnętrzny)

·       poznania procedur wewnętrznych, które mogą być istotne dla osób o szczególnych potrzebach w tym z niepełnosprawnościami

 1. Regulamin wsparcia osób o szczególnych potrzebach
 2. Regulamin odbywania studiów w Akademii Teatralnej (link zewnętrzny)
 3. Kodeks etyki (link zewnętrzny)
 4. Statut Akademii Teatralnej (link zewnętrzny)

·     sprawdzenia, czy zakładane efekty kształcenia na wybranym kierunku są możliwe do osiągnięcia przy Twoim stopniu sprawności; jeśli masz wątpliwości – porozmawiaj z nami.

 1. Dla osób posługujących się językiem angielskim (wraz z opisem przedmiotów)
 2. Dla studentów posługujących się językiem polskim
 3. Efekty uczenia się

·       kontaktu przed podjęciem decyzji: opisz nam swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia, a następnie umów się na rozmowę z koordynatorką dostępności Akademii oraz koordynatorką programu Erasmus+, pomogą Ci lepiej poznać możliwości i ograniczenia uczelni

Koordynatorzy programu Erasmus+: https://atb.edu.pl/erasmus-2021-2027/

Koordynatorka ds. Dostępności: Anna Lach

 • telefon: 0048 85 743 54 53 int. 35
 • e-mail: dostepnosc@e-at.edu.pl
 • Korespondencyjnie: Koordynator ds. dostępności, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza pracuje nad rozwiązaniami, które będą stopniowo zwiększać jej dostępność w różnych aspektach. Zachęcamy więc do kontaktu i rozmowy, by wypracować indywidualne rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla obu stron.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.