HIGHER EDUCATION STUDENTS AND TEACHERS/STAFF MOBILITIES WITHIN ERASMUS+ 

KA-171 – call 2023 – cooperation with partner countries 

Application – students
Application – teachers / staff

The Academy rules for the mobilities within KA-171 call 2023 – outgoing student/staff (Download Docx, 57,4 kB)

The Academy rules for the mobilities within KA-171 call 2023 – incoming student/staff (Download Docx, 2,18 mB) 

Regulamin przyznawania dofinansowania w przypadku podróży „green travel” – w ramach projektu KA-171 konkurs wniosków 2023 (Do pobrania Docx, 3,23 mB)

Warunki dofinansowania do mobilności osób z mniejszymi szansami – dofinansowanie w formie kosztów rzeczywistych – KA-171 z 2023 (Do pobrania Docx, 4,00 mB)

Information on the processing the personal data (Download Docx, 25,3 kB) 

List of bilateral agreements with the higher education institutions in partner countries – KA-171 cal 2023

Lista uczelni z krajów partnerskich – KA-171 – konkurs wniosków 2023

Fact Sheet – Information Data for Incoming Students/Pedagogues – KA-171 (Download Docx, 2,65 mB)

Erasmus Student Charter (Download PDF, 476 kB)

Karta Studenta Erasmusa (Do pobrania PDF, 497 kB)

A Student’s Guide in Poland (guidebook prepared thanks to the collaboration of the ESN Poland, Students’ Parliament of the Republic of Poland (PSRP) and the Foundation for the Development of the Education System (FRSE)) (Download PDF, 8,53 mB)

ACADEMIC YEAR 2023/2024

Organization of the academic year 2023/2024 (Download Docx, 2,12 mB)
Course catalogue for 2023/2024
Course catalogue 2023/2024 – Acting, specialization puppet theatre acting (Download Docx, 39,1 kB)
Course catalogue 2023/2024 – Directing, specialization puppet theatre directing (Download Docx, 46,8 kB)
Course catalogue 2023/2024 – Puppet theatre technology (Download Docx, 45,5 kB)
Description of the courses 2023/2024 (Download Docx, 4,44 mB)

Polish speaking students may choose courses from the full degree programme (including theoretical courses):

https://atb.edu.pl/o-wydziale/program-studiow/

Kontakt
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 

Koordynator Programu Erasmus+ w Akademii Teatralnej
Katarzyna Renes
e-mail: katarzyna.renes(at)e-at.edu.pl
tel. +48 22 635 96 22 w. 165 

Monika Przespolewska
e-mail: monika.przespolewska(at)e-at.edu.pl
tel. +48 22 635 96 22 w. 165
pokój 107, główny budynek, I piętro 

Akademia Teatralna w Warszawie, Filia w Białystoku 

Paulina Matusiak
e-mail: paulina.matusiak(at)e-at.edu.pl
tel. +48 85 743 50 86
pokój 101
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 

____________________ 

The project funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National  Agency for Erasmus Programme. Neither the European Union nor National Agency for Erasmus Plus Programme can be held responsible for them./

Projekt sfinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Unia Europejska ani Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą za nie odpowiedzialności.