Lista uczelni wyższych z państw trzecich niestowarzyszonych z programem Erasmus+[1] biorących udział w projekcie KA-171 – konkurs wniosków 2023

Współpraca z państwami trzecimi niestowarzyszonymi z programem Erasmus+ (‘mobilność międzynarodowa Erasmus+’, projekt mobilności wspierany z funduszy polityki zewnętrznej) w ramach prowadzonego przez Akademię Teatralną projektu KA-171 – 2023, możliwa jest jedynie na zasadach określonych w regulaminie odbywania mobilności w ramach KA-171 z 2023r dostępnym na stronie: https://atb.edu.pl/13291-2/  oraz na zasadach określonych w Przewodniku po Programie Erasmus+ z 2023r.

Wymiana jest możliwa jedynie z uczelniami biorącymi udział w projekcie i na które zostało przyznane dofinansowanie:

Lp. Kraj Uczelnia Kod Erasmus Strona internetowa uczelni
1 Chiny Shanghai Theatre Academy https://en.sta.edu.cn/
2 Indie University of Calicut https://uoc.ac.in/
3 Stany Zjednoczone University of New Mexico https://www.unm.edu/
4 Ukraina Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts http://num.kharkiv.ua/
5 Ukraina Karpenko-Kary Kyiv National University of Theatre, Cinema and Television https://knutkt.com.ua/

[1] Lista państw trzecich niestowarzyszonych z programem dostępna jest na stronie internetowej (pkt. II): https://atb.edu.pl/kraje-uprawnione-do-udzialu-w-programie-erasmus-2021-2027/