POKAZ ETIUD – I ROK

Pokaz etiud z przedmiotów lalkowych studentów I roku, przygotowanych w trakcie I semestru, w ramach zajęć „Podstawy sztuki animacji” oraz „Zadania aktorskie z przedmiotem”, pod kierunkiem: prof. dr hab. Marty Rau, dr. Jacka Dojlidko oraz mgr. Mateusza Smacznego.