ANIM(A)KCJE

Przegląd form zrealizowanych w ramach zajęć Podstawy sztuki animacji oraz Gra aktora przedmiotem. Etiudy nie mają charakteru „szkolnych” wprawek. To działania twórcze, laboratoryjne – pretekst do refleksji i dyskusji.

opieka pedagogiczna i artystyczna: prof. Piotr Damulewicz, prof. dr hab. Marta Rau, dr Jacek Dojlidko, mgr Mateusz Smaczny