ANIM(A)KCJE

Przegląd form zrealizowanych w ramach zajęć Podstawy sztuki animacji oraz Gra aktora przedmiotem. Etiudy nie mają charakteru „szkolnych” wprawek. To działania twórcze, laboratoryjne – pretekst do refleksji i dyskusji.

opieka pedagogiczna i artystyczna: prof. Piotr Damulewicz, prof. dr hab. Marta Rau, dr Jacek Dojlidko, mgr Mateusz Smaczny

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.