Bernarda Anna Bielenia

Michaił Czechow a film
Autorka dokonuje przeglądu najważniejszych prac naukowych poświęconych związkom Michaiła Czechowa z kinem, poszerzając wypowiedź o własne refleksje płynące z obejrzanych filmów fabularnych oraz produkcji dokumentalnych poświęconych osobie artysty. Bielenia przywołuje pierwsze doświadczenia Czechowa na planach zdjęciowych w Rosji, prace powstałe w czasie jego pobytu w Berlinie, w końcu omawia najobszerniejszy – także pod względem materiałów źródłowych – dorobek artystyczny powstały w Hollywood. Ostatni okres twórczości jest bogato zadokumentowany zwłaszcza dzięki licznym wypowiedziom aktorów, którzy uczestniczyli w kursach prowadzonych przez Czechowa lub współpracowali z nim na planie.

Michael Chekhov and cinema
The author revises the most important scholarly works on Michael Chekhov’s relationship with cinema, adding her own thoughts after seeing narrative films and documentaries about the artist. Bielenia evokes Chekhov’s first experiences on film sets in Russia, his works from the Berlin period and, finally, the richest – also from the point of view of source materials – artistic output in Hollywood. This last period of Chekhov’s activity is very well documented, especially thanks to numerous quotes of actors who participated in his lectures or collaborated with him on the set.

Bernarda Anna Bielenia – doktor sztuk, reżyserka teatralna, radiowa i filmowa, dziennikarka. Absolwentka kierunków aktorskiego i reżyserii Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Jako pedagog związana z macierzystą uczelnią od 1995 roku – obecnie pracuje na  kierunku reżyserii. Przez wiele lat związana z TVP, współtworzyła m.in. ośrodek w Białymstoku w pierwszych latach jego działalności. Współpracuje ze Studium Wokalno-Aktorskim w Białymstoku, gdzie realizuje spektakle muzyczne. Jest wiceprezesem Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy oraz członkiem zarządu POLUNIMY.