Bernardas Gytis Padegimas

Rozwój metody twórczej Michaiła Czechowa podczas jego pracy na Litwie
W 1928 roku, gdy Czechow osiągnął szczyt doskonałości w pracy aktorskiej na scenie, znalazł naukę duchową – antropozofię. Tak rozpoczęła się jego wielka odyseja w poszukiwaniu „teatru przyszłości”. Rozczarowany materializmem zarówno w Związku Radzieckim, jak i na Zachodzie, odpowiednią glebę dla swoich badań znalazł w nowopowstałych krajach bałtyckich. „Im młodszy jest kraj, tym więcej myśli się w nim o kulturze, pojawiają się też ambicja i nowe możliwości stworzenia nowego teatru”, mówił Czechow po przybyciu w maju 1932 roku do Kowna, ówczesnej stolicy Republiki Litewskiej. Właśnie tam, w Teatrze Narodowym i jego studiu, prowadzonych przez kolegę z MChAT-u Drugiego, Andriusa Oleka-Žilinskasa, Czechow wystawił trzy sztuki i udzielił szesnastu lekcji, rozpoczynając tym samym formalizację tak zwanej techniki Czechowa.

The Emergence of Michael Chekhov’s Creative Method During His Work in Lithuania
In 1928, when Michael Chekhov’s professional excellence has reached its peak, he found spiritual teaching – Anthroposophy. Thus began Chekhov’s great odyssey searching for his “Future theatre”. Disappointed in the materialism both in the Soviet Union and in the West, he found the suitable soil for his researches in new founded Baltic States. “The younger country, the more thinking about culture, and ambition – the more possibilities appear for creating a new theatre”, – said Chekhov just after his arrival to Kaunas – provisional capital of Lithuanian Republic on May of 1932. There, at the State theatre and it’s studio, both leaded by his friend and colleague from MAT–2, Andrius Oleka–Žilinskas, Chekhov staged 3 performances and offered 16 lessons, starting to fix what was called “Chekhov’s method”.

Bernardas Gytis Padegimas – reżyser teatralny, wykładowca, profesor i nauczyciel sztuki dramatycznej na Uniwersytecie w Kłajpedzie. Studiował reżyserię w Państwowym Instytucie Teatralnym (obecnie Rosyjska Akademia Sztuki Teatralnej) w Moskwie. Pracował w Państwowym Teatrze Młodzieżowym w Wilnie, Teatrze Dramatycznym w Kłajpedzie, Teatrze Dramatycznym w Szawle (dyrektor w latach 1988-1993), Kowieńskim Akademickim Teatrze Dramatycznym (dyrektor w latach 1993-1999) oraz Kowieńskim Dramatycznym Teatrze Narodowym. Zapraszano go do reżyserowania w teatrach Elisabethbühne w Salzburgu (Austria), Rogaland w Stavanger (Norwegia) oraz Dialog w Kopenhadze (Dania). Od 2005 roku należy do MICHA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Michaiła Czechowa). Łącznie, na Litwie i za granicą, wystawił sto piętnaście przedstawień.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.