Deklaracja Dostępności 2023

Deklaracja dostępności

Nazwa podmiotu publicznego

Podmiot publiczny deklaruje, że strona internetowa lub aplikacja mobilna, dostępna pod adresem adres_strony_lub_aplikacji, jest zgodna z wymaganiami ustawy o dostępności cyfrowej.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji:

Data ostatniej aktualizacji:

Status dostępności

Strona internetowa lub aplikacja mobilna jest a11y-status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej.

Analiza o nadmiernym obciążeniu

Analiza o nadmiernym obciążeniu dostępna jest pod tym linkiem.

Data sporządzenia deklaracji

Data sporządzenia deklaracji dostępności:

Badanie dostępności

Badanie dostępności przeprowadził podmiot zewnętrzny: a11y-audytor.

Kontakt

Osoba kontaktowa:

Imię i nazwisko: osoba_kontaktowa

Adres e-mail: osoba_kontaktowa@adres_email.pl

Numer telefonu: a11y-telefon

Procedura wnioskowo-skargowa

Opis procedury wnioskowo-skargowej znajduje się na stronie procedura_wnioskowo_skargowa.

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej są dostępne w sekcji dostepnosc_architektoniczna.

Informacje o aplikacjach

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności aplikacji znajdują się w sekcji informacje_aplikacje.