Deklaracja Dostępności 2023

Deklaracja dostępności

Nazwa podmiotu publicznego

Podmiot publiczny deklaruje, że strona internetowa lub aplikacja mobilna, dostępna pod adresem adres_strony_lub_aplikacji, jest zgodna z wymaganiami ustawy o dostępności cyfrowej.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji:

Data ostatniej aktualizacji:

Status dostępności

Strona internetowa lub aplikacja mobilna jest a11y-status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej.

Analiza o nadmiernym obciążeniu

Analiza o nadmiernym obciążeniu dostępna jest pod tym linkiem.

Data sporządzenia deklaracji

Data sporządzenia deklaracji dostępności:

Badanie dostępności

Badanie dostępności przeprowadził podmiot zewnętrzny: a11y-audytor.

Kontakt

Osoba kontaktowa:

Imię i nazwisko: osoba_kontaktowa

Adres e-mail: osoba_kontaktowa@adres_email.pl

Numer telefonu: a11y-telefon

Procedura wnioskowo-skargowa

Opis procedury wnioskowo-skargowej znajduje się na stronie procedura_wnioskowo_skargowa.

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej są dostępne w sekcji dostepnosc_architektoniczna.

Informacje o aplikacjach

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności aplikacji znajdują się w sekcji informacje_aplikacje.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.