PROGRAM ERASMUS + MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI – WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

Szczegółowe informacje dotyczące mobilności w ramach programu Erasmus+ można uzyskać w naszym Biurze Obsługi Toku Studiów lub pisząc na adres: paulina.matusiak(at)e-at.edu.pl 

INFORMACJE O PROGRAMIE:
Akcja 1 Programu – Mobilność studentów i nauczycieli
Informator dla studentów
Informator dla pracowników uczelni

ZASADY REKRUTACJI ORAZ ODBYWANIA MOBILNOŚCI W RAMACH AKCJI KA 107 – UMOWA FINANSOWA Z 2019r – do 24 maja 2020r

ZASADY REKRUTACJI ORAZ ODBYWANIA MOBILNOŚCI W RAMACH AKCJI KA 107 – UMOWA FINANSOWA Z 2019r – od 25 maja 2020r

ZASADY REKRUTACJI ORAZ ODBYWANIA MOBILNOŚCI W RAMACH AKCJI KA 107 – UMOWA FINANSOWA Z 2019r – od 22 marca 2022r

OŚWIADCZENIE – PEDAGODZY AT

LISTA UCZELNI, Z KTÓRYMI AKADEMIA TEATRALNA PODPISAŁA UMOWY MIĘDZYINSTYTUCJONALNE NA WYMIANĘ MIĘDZYNARODOWĄ W LATACH 2014-2020

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA

KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2014-2020

KARTA STUDENTA ERASMUSA+

RELACJE UCZESTNIKÓW PROGRAMU ERASMUS+

WIĘCEJ O PROGRAMIE ERASMUS+

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Informacje zamieszczone na stronie, komunikaty i materiały odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.