Jobst Langhans

O życiu, duchu i wolności.
Rozważania na temat źródeł oraz tła dzieła Michaiła Czechowa
„Teatr przyszłości” – fundament nowej kultury ludzkiej – był wielką wizją Michaiła Czechowa. Postać Hamleta była dla niego przykładem tego, jak człowiek, za pomocą inspirowanej duchowo świadomości, może walczyć o prawdę i sprawiedliwość, a tym samym zmieniać społeczeństwo. Zanim jednak Czechow mógł wnieść te ideały na scenę w swojej legendarnej inscenizacji Hamleta w Moskwie, dla której opracował nową technikę aktorską, musiał przezwyciężyć polityczny zamęt rewolucji październikowej i własny kryzys psychiczny. Było to niezbędne dla zmiany poglądów na świat i ludzkość, a zarazem dla nowej metody aktorskiej.

It’s about life, spirit and freedom.
Thoughts about Michael Chekhov’s work, its origin and backgrounds
The “theatre of the future” – the foundation of a new human culture – was the great vision of Michael Chekhov. For him, Hamlet was an example how man, through a spirit-inspired consciousness, can stand up for truth and justice and so can change society. But before Chekhov could bring these ideals to the stage in his legendary Hamlet production in Moscow, for which he developed his new acting technique, he had to get through the political turbulences of the October Revolution and a mental crisis himself, in order to transform finally his view on the world and humanity and with it also his acting method.

Jobst Langhans – urodzony w 1955 roku reżyser, aktor i wykładowca teatralny. Studiował muzykę kościelną, filozofię i aktorstwo z Else Bongers i Jürgenem von Alten. Jako aktor i reżyser współpracował z różnymi scenami teatralnymi w Niemczech i za granicą. W latach 1983-1995 był dyrektorem Theaterforum Kreuzberg w Berlinie. Od 1984 roku jest dyrektorem studium aktorskiego Michael Tschechow Studio Berlin. Inicjator i organizator pierwszej i czwartej Międzynarodowej Konferencji Michaiła Czechowa w Berlinie w 1992 i 1995 roku. Wykładowca w akademiach teatralnych i na uniwersytetach w Niemczech oraz za granicą, a także w klasach mistrzowskich w Moskwie, Nowym Jorku, Londynie, Madrycie, Amsterdamie, Istambule i innych miastach. Główny wykładowca w Michael Chekhov Association w Stanach Zjednoczonych.