Scientific Committee of 11 th International Festival Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET 2024

 1. professor Marta Rau – vice-rector of the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – Branch Campus in Bialystok,
 2. PhD Bernarda Bielenia – board member of POLUNIMA,
 3. dr hab. Jacek Malinowski – director of Białystok Puppet Theatre, I vice-president of POLUNIMA,
 4. PhD Karol Suszczyński – president of Białystok Poppet Theatre,
 5. dr hab. Jacek Dojlidko – pedagogue of the Theatre Academy,
 6. PhD Paula Czarnecka – pedagogue of the Theatre Academy,
 7. Maria Czok – student of Theatre Academy; president of the Students’ Union of the Theatre Academy,
 8. Michalina Krzemianowska – student of Theatre Academy.

Rada Naukowa 11. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA 2024

 1. prof. dr hab. Marta Rau – prorektor ds. Filii w Białymstoku Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie,
 2. dr Bernarda Bielenia – członkini zarządu Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA,
 3. dr hab. Jacek Malinowski – dyrektor Białostockiego Teatru Lalek, I wiceprezydent Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA,
 4. dr Karol Suszczyński – prezes Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy,
 5. dr hab. Jacek Dojlidko – nauczyciel akademicki AT,
 6. dr Paula Czarnecka – nauczyciel akademicki AT,
 7. Maria Czok – studentka AT, przewodnicząca Samorządu Studenckiego,
 8. Michalina Krzemianowska – studentka AT.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.