Organizatorami Festiwalu są Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, Białostocki Teatr Lalek oraz Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy. Wydarzenie wspiera Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA/The organizers of the Festival are Aleksander Zelwerowicz National Acedemy of Dramatic Art in Warsaw – Branch Campus in Białystok, Białystok Puppet Theatre and Białystok Puppeteers Association. The event is supported by the UNIMA Polish Centre.

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku / Honorary Patronage of the President of the City of Białystok

Patronat Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich ZASP/Patronage of the General Management of the Union of Polish stage Artists

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II/ The project is financed from state budget funds allocated by the Minister of Science within  ”Social Responsibility of Science II” program

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury / Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund 

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku / The task is co-financed from the budget of the City of Białystok

Współfinansowano z programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej w ramach projektu ConnectUp /Co-financed by the EU’s Creative Europe program as part of ConnectUp project.

Współpraca: Zarząd Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP, Polska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT/IATC Klubu Krytyki Teatralnej SDRP/ Co-operation: Management of the Puppet Theatre Section of Union of Polish Stage Artists, Polish Section of the International Association of Theatre Critics AICT/IATC Club of Theatre Critics

Patroni medialni/Media Patrons: TVP Kultura, TVP Białystok, Radio Białystok, Radio Akadera, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, e-teatr, Teatr Lalek, Teatr dla Wszystkich, Dziennik Teatralny, BialystokOnline

Klub festiwalowy/ Festival club: Zmiana Klimatu

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.