LNL 22 PROGRAM NASZE MISTO

NASZE MIASTO / OUR CITY

Piosenka aktorska / Stage song performance

 

Opieka artystyczna / Artistic guidance: Artur Dwulit

Asystentka / Assistant: Magdalena Ołdziejewska

Aranżacje / Arrangements: Marcin Nagnajewicz

Konsultacje scenograficzne / Konsultacje scenograficzne: Magdalena Dąbrowska

Przygotowanie wokalne / Vocal preparation: Marcin Ozga

Przygotowanie muzyczne / Musical preparation: Krzysztof Kulikowski

Obsada / Cast: Kateryna Bondarenko, Daria Holovchanska, Lesia Pasichnyk

 

Impresja słowno-muzyczna z elementami teatru ożywionej formy inspirowana opowiadaniem Wasyla Stefanyka Dziecięca przygoda, poematem Serhija Żadana Skąd jesteś… oraz ukraińskimi pieśniami ludowymi w wykonaniu studentek IV roku aktorstwa: Kateryny Bondarenko, Darii Holovchanskiej i Lesi Pasichnyk.

Przy użyciu środków teatralnej poezji rysuje się historia uczuć i emocji bohaterek dotkniętych doświadczeniem. Podążając ich drogą szkicujemy w swej wyobraźni własną opowieść.

 

A verbal-musical impression with elements of theatre of live form, inspired by a short story written by Vasyl Stefanyk entitled Children’s Adventure, a poem by Serhiy Zadan Where are you from … and Ukrainian folk songs performed by fourth-year acting students: Kateryna Bondarenko, Daria Holovchanska and Lesia Pasichnyk.

With use of means of theatrical poetry, the story about feelings and emotions is drawn, in which protagonists share their expereinces with us. While following their path, we sketch our own story in our own imagination.

 

🕒 50’

🗓 Sobota / Saturday, 18.06.2022, 19:00 – ATB TS

Niedziela / Sunday, 19.06.2022, 19:00 – ATB TS

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.