OTWIERAMY

OTWIERAMY to tytuł wystawy, którą przygotowali studenci i wykładowcy najmłodszego kierunku Wydziału Sztuki Lalkarskiej – technologii teatru lalek. Ci pierwsi otwierają przed widzami swoje atelier, gdzie w sobotę i niedzielę w godz. 10:00-11:00 prezentować będą prace zrealizowane w I semestrze oraz czekać będą na osoby, zainteresowane studiami na tym kierunku (konsultacje).

Z kolei przez cały dzień 6 i 7 kwietnia we foyer Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego otwarta będzie wystawa wykładowców TTL, znakomitych artystów z ogromnym dorobkiem teatralnym: Andrzeja Dworakowskiego, Jarosław Perszki, Martyny Štěpán-Dworakowskiej oraz Julii Skuratovej. Zaprezentują oni projekty scenografii, kostiumów, lalek-form teatralnych oraz zdjęcia gotowych realizacji.


Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.