OTWIERAMY

OTWIERAMY to tytuł wystawy, którą przygotowali studenci i wykładowcy najmłodszego kierunku Wydziału Sztuki Lalkarskiej – technologii teatru lalek. Ci pierwsi otwierają przed widzami swoje atelier, gdzie w sobotę i niedzielę w godz. 10:00-11:00 prezentować będą prace zrealizowane w I semestrze oraz czekać będą na osoby, zainteresowane studiami na tym kierunku (konsultacje).

Z kolei przez cały dzień 6 i 7 kwietnia we foyer Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego otwarta będzie wystawa wykładowców TTL, znakomitych artystów z ogromnym dorobkiem teatralnym: Andrzeja Dworakowskiego, Jarosław Perszki, Martyny Štěpán-Dworakowskiej oraz Julii Skuratovej. Zaprezentują oni projekty scenografii, kostiumów, lalek-form teatralnych oraz zdjęcia gotowych realizacji.


Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.