PERŁY NAUKI

flada i godło RPDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

Program Ministra Nauki i Edukacji „Perły Nauki”

Projekt badawczy pn.: Teatr formy w sztuce performansu

Dofinansowanie: 180 620,00 zł

Całkowita wartość: 180 620,00 zł

Organizator: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku

Kierownik projektu: Oskar Lasota,

Opiekunka Naukowa Projektu: dr Paula Czarnecka.

Czas trwania: 14.06.2023 – 13.06.2025. 

“Głównym celem projektu jest analiza współczesnych działań performatywnych i teatralnych w obrębie teatru ożywionej formy (…) Projekt ma charakter przede wszystkim artystyczny, jednak jego istotną część stanowi faza badawcza, analityczna. Służy ona zebraniu materiału, danych, które następnie zostaną przetworzone w działaniu performatywnym w obrębie teatru formy. Pierwsza faza to badania teatrologiczne, prowadzone metodami tradycyjnymi oraz performatywnymi. Badania obejmą propozycje repertuarowe polskich oraz zagranicznych teatrów i ośrodków, które profesjonalnie zajmują się kreowaniem niepowtarzalnego języka scenicznego, a których działania przyczyniają się pozytywnie do rozwoju danej dziedziny. W kolejnym etapie fazy badawczej zostanie podjęta współpraca z wyższymi uczelniami artystycznymi oraz ośrodkami kultury, w których KP przeprowadzi warsztaty (…) KP obierze też funkcję obserwatora zajęć w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Filii w Białymstoku, gdzie systematycznie przyglądać się będzie pracy studentów i ich procesowi w obrębie poruszanego tematu. KP planuje również dwie zagraniczne wizyty studyjne. (…) Wnioski z przeprowadzonych analiz, badań i obserwacji posłużą do stworzenia działania performatywnego z użyciem teatru formy w przestrzeni teatralnej na podstawie autorskiej wizji teatru przyszłości”.