PERŁY NAUKI

flada i godło RPDOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

Program Ministra Nauki i Edukacji „Perły Nauki”

Projekt badawczy pn.: Teatr formy w sztuce performansu

Dofinansowanie: 180 620,00 zł

Całkowita wartość: 180 620,00 zł

Organizator: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku

Kierownik projektu: Oskar Lasota,

Opiekunka Naukowa Projektu: dr Paula Czarnecka.

Czas trwania: 14.06.2023 – 13.06.2025. 

“Głównym celem projektu jest analiza współczesnych działań performatywnych i teatralnych w obrębie teatru ożywionej formy (…) Projekt ma charakter przede wszystkim artystyczny, jednak jego istotną część stanowi faza badawcza, analityczna. Służy ona zebraniu materiału, danych, które następnie zostaną przetworzone w działaniu performatywnym w obrębie teatru formy. Pierwsza faza to badania teatrologiczne, prowadzone metodami tradycyjnymi oraz performatywnymi. Badania obejmą propozycje repertuarowe polskich oraz zagranicznych teatrów i ośrodków, które profesjonalnie zajmują się kreowaniem niepowtarzalnego języka scenicznego, a których działania przyczyniają się pozytywnie do rozwoju danej dziedziny. W kolejnym etapie fazy badawczej zostanie podjęta współpraca z wyższymi uczelniami artystycznymi oraz ośrodkami kultury, w których KP przeprowadzi warsztaty (…) KP obierze też funkcję obserwatora zajęć w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Filii w Białymstoku, gdzie systematycznie przyglądać się będzie pracy studentów i ich procesowi w obrębie poruszanego tematu. KP planuje również dwie zagraniczne wizyty studyjne. (…) Wnioski z przeprowadzonych analiz, badań i obserwacji posłużą do stworzenia działania performatywnego z użyciem teatru formy w przestrzeni teatralnej na podstawie autorskiej wizji teatru przyszłości”.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.