PUBLIKACJA NAUKOWA DOSTĘPNA ONLINE

Nasza najnowsza publikacja naukowa, „Puppetry in the 21st Century: Reflections and Challenges”, której redaktorami są dr Marzenna Wiśniewska z Zakładu Dramatu i Teatru Katedry Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Karol Suszczyński z  Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku,  jest już dostępna online. Monografia zawiera trzynaście tekstów – głównie młodych teoretyków i praktyków teatru lalek z całego świata – i skupia się na przemianach gatunku sztuki lalkarskiej zachodzących od początku XXI wieku.

W recenzji publikacji, prof. Ida Hledíková z Katedry Lalkarstwa Wydziału Teatralnego Akademii Sztuk Scenicznych w Bratysławie, pisze: „Jedną z zalet działalności wydawniczej Akademii Teatralnej jest promocja młodych autorów, którzy wnoszą nowe poglądy na temat współczesnego lalkarstwa. Autorzy ci, to głównie młodzi doktoranci i praktycy. Ich artykuły są symbolicznie wzmacniane przez teksty autorów z dorobkiem, takich, jak znany na całym świecie teoretyk dr hab. Marek Waszkiel czy praktyk Eric Bass. Redakcja wybrała eseje o wysokim poziomie erudycji i dobrej znajomości badań poświęconych sztuce teatru lalek. […] Książka jest niezwykle inspirującą publikacją, która otwiera nowe tematy i obiecuje kontynuację rozpoczętego przez nie dyskursu. Artykuły są wysokiej jakości, a konfrontacje młodych naukowców, teoretyków i praktyków są przydatne i konieczne dla rozwoju dalszych badań w naszej dziedzinie. Niniejsza monografia jest zatem cennym źródłem dla światowej biblioteki lalkarskiej”.

POBIERZ darmowego e-booka