EGZAMINY WSTĘPNE – TECHNOLOGIA TEATRU LALEK

🔴 Nie rób scen. Rób scenografię. 🔴 
_______

KIERUNEK TECHNOLOGIA TEATRU LALEK
(Studia pierwszego stopnia)

Drodzy Kandydaci!

Zapraszamy Was serdecznie do spróbowania swoich sił i przystąpienia do egzaminów wstępnych na naszą Uczelnię. Poniżej znajdziecie wszystkie zasady dotyczące internetowej rekrutacji oraz przebiegu egzaminów.

Powodzenia!

***

UWAGA! Wyniki ETAPU I są już dostępne w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). 

***

Egzaminy wstępne odbędą się w terminie: 08.09.2020 – 11.09.2020. Zasady ich przebiegu znajdziesz poniżej w sekcji: EGZAMINY WSTĘPNE.

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych, jest poprawna rejestracja w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) do 30.08.2020 oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

PONIEWAŻ ISTNIEJE RYZYKO, ŻE MAILE Z UCZELNI WPADNĄ PAŃSTWU DO SPAMU, PROSIMY O REGULARNE SPRAWDZANIE TEGO FOLDERU W SWOJEJ SKRZYNCE MAILOWEJ.

Wszyscy kandydaci, którzy w terminie uzupełnią i załączą dokumentację zgodnie z wytycznymi rekrutacyjnymi w systemie IRK, otrzymają na prywatny adres mailowy link do indywidualnego konta, na którym będą zobowiązani umieścić plik egzaminacyjny w formie wizytówki.

W przypadku problemów technicznych związanych z nieotrzymaniem w/w linku lub problemami z jego otwarciem, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: admin@atb.edu.pl

Jak poprawnie przejść etap rekrutacji i o niczym nie zapomnieć – czytaj poniżej w sekcji INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK).

🔴 INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)

 Kandydaci rejestrują się w systemie IRK znajdującym się na stronie: rekrutacja.at.edu.pl/TTL do dnia 30.08.2020 roku i składają on-line e-teczkę w skład której wchodzą:

 1. Podanie o przyjęcia na studia.
 2. Skan świadectwa maturalnego
 3. Dowód opłaty egzaminacyjnej
 4. Zdjęcie legitymacyjne (format jpg rozdzielczość 300×375 px)

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr: 38 1500 1344 1213 4001 2387 0000 (w tytule przelewu należy obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata oraz wybrany kierunek studiów).

Dołączenie dowodu opłaty za egzamin jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

🔴🔴 SKŁADANIE PLIKÓW EGZAMINACYJNYCH

Po dokonaniu rejestracji w systemie IRK, kandydaci otrzymują dostęp do spersonalizowanego folderu w usłudze One Drive na platformie Microsoft 365, w którym umieszczają następujący plik:

 1. Wizytówkę w planie bliskim z nagraniem kilku słów na swój temat (imię i nazwisko, krótki życiorys, zainteresowania itp.) Maksymalny czas wizytówki: 60 sek.

Wymagania techniczne dotyczące nagrania wizytówki:
Nagranie z tylnej kamery telefonu komórkowego lub z kamery cyfrowej
Proporcje obrazu: 16:9 w układzie poziomym
Rozdzielczość obrazu: nie mniejsza niż 720p (1280×720)
Klatka – 25 lub 30 klatek na sekundę
Format: MPEG-4 lub MOV
Kodek: H.264 lub H.265

🔴🔴🔴 SKŁADANIE TECZKI EGZAMINACYJNEJ

Ponadto na adres Biura Obsługi Toku Studiów Akademii Teatralnej Filii w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 14, 15-092 Białystok, należy przysłać/dostarczyć teczkę zawierającą:

 1. Minimum 20 prac wykonanych w technikach rysunkowych i malarskich w formacie 100×70 cm
 2. Dowolną ilość prac z zakresu zainteresowań kandydata – technika dowolna.

Teczkę należy dostarczyć do dnia 02.09.2020

🔴🔴🔴🔴 PRZEBIEG EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 

ETAP 0 – rozmowa kwalifikacyjna – dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców*. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na kierunku technologia teatru lalek. Kandydat zobowiązany jest do zabezpieczenia sobie możliwości połączenia online w ustalonym wcześniej przez Biuro Obsługi Toku Studiów terminie w harmonogramie egzaminów wstępnych. Rozmowa odbywa się za pośrednictwem usługi Teams na platformie Microsoft365.

Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.

ETAP I – eliminacja wstępna odbywa się na podstawie przeglądu zgłoszonych prac w postaci tzw. „teczki”.

Prace kandydata są oceniane w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny. Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do drugiego – konkursowego etapu egzaminu.

Kandydat, którego prace ocenione są pozytywnie dostaje zaproszenie do II etapu.

ETAP II – egzamin praktyczny przeprowadzany w formie testów praktycznych i dyskusji, mających na celu stwierdzenie, iż kandydat wykazuje podstawowe predyspozycje do wykonywania zawodu plastyka teatralnego.

Na powyższe predyspozycje składają się:

 1. Rozwinięta wyobraźnia – gotowość do tworzenia i rozbudowywania obrazów i narracji.
 2. Wyobraźnia przestrzenna – umiejętność wyobrażania sobie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej i w czasie.
 3. Wrażliwość na słowo, na muzykę – na narzędzia teatralne.
 4. Wrażliwość na kształty i kolory oraz podstawowe umiejętności rysunkowe umożliwiające, obiecująca rozwój w dziedzinie malarstwa i rysunku.
 5. Umiejętność nawiązywania kontaktu, prowadzenia dialogu i sposób reagowania na uwagi.
 6. Gotowość stawiania sobie i rozwiązywania problemów intelektualnych i artystycznych.
 7. Kandydat, w ocenie zespołu egzaminacyjnego, powinien wykazać się cechami świadczącymi o posiadaniu osobowości artystycznej.

Punktowany egzamin praktyczny dotyczy pięciu zadań:

 • test na wyobraźnię plastyczną 0 – 15 pkt.
 • wykonanie kompozycji na podstawie hasła 0 – 15 pkt.
 • kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek 0 – 15 pkt.
 • rysunek 0 – 15 pkt.
 • projekt scenografii dotyczący wskazanego tekstu 0 – 20 pkt.

Zaleca się, aby każdy kandydat przystępujący do egzaminu praktycznego na kierunek TTL zapewnił sobie następujące  materiały:

Rysunek – należy przygotować:

 • sztalugę z deską kreślarską (deska o wymiarach odpowiednich do przypięcia brystolu);
 • 4 brystole białe o wymiarach 50X70 cm;
 • klipsy do przypięcia pracy;
 • ołówki o różnej grubości od HB do 6B;
 • gumka do ścierania;
 • węgiel o różnej grubości.

Projekt scenografii i makietowanie – należy przygotować:

 • pudełko złożone, bez pokrywki o wymiarach 58x35x41 najlepiej z szarego kartonu bez wzorów (wykorzystywać będziemy wnętrze pudełka);
 • grube nici ,taśmy, sznurki, wstążki, włóczki, gumki pasmanteryjne;
 •  bibuła;
 • papiery i kalki techniczne o różnej fakturze i gramaturze;
 • klej do papieru, pistolet do kleju typu glue gun, wkłady kleju na gorąco ewentualnie klej w sprayu;
 • strzępy materiałów w dowolnej kolorystyce;
 • różnego rodzaju folie -do ewentualnego wykonania makiety scenograficznej;
 • patyczki różnego rodzaju na przykład tj. do lodów lub długie wykałaczki;
 • nożyczki;
 • nożyk introligatorski;
 • korektor, flamastry grube czarne;
 • taśmy klejące;
 • wszelkiego rodzaju przybory papiernicze do wykonania projektu i makiety scenograficznej;
 • szary papier do pakowania- duży arkusz.

II etap składa się z rozmów z kandydatem w systemie online, rozłożonych na dwa dni.  Osoby zdające egzamin zobowiązane do zabezpieczenia sobie możliwości połączenia online w ustalonym wcześniej przez Biuro Obsługi Toku Studiów terminie w harmonogramie egzaminów wstępnych. Rozmowa odbywa się w usłudze Teams na platformie Microsoft 365

Dzień pierwszy:

Rozmowa na temat nadesłanych wcześniej prac oraz zadania:

 1. Martwa natura przygotowana na wzór, który zostanie kandydatom udostępniony. Na podstawie wzoru kandydat ustawia z własnych przedmiotów martwą naturę i wykonuje rysunek.
 2. Rysunek w dowolnej technice na zadany przez komisję temat.

Po przeprowadzonej rozmowie kandydat dostaje czas na realizację dwóch zadań. Po wyznaczonym czasie kandydat wysyła fotografie prac na założony wcześniej indywidualny folder w usłudze One Drive na platformie Microsoft 356.

Dzień drugi – kolejne łączenie.  Po przeprowadzonej rozmowie kandydat dostaje czas na realizację dwóch zadań. Po wyznaczonym czasie kandydat wysyła fotografie prac na założony wcześniej indywidualny folder w usłudze One Drive na platformie Microsoft 365.

 1. Kandydat otrzymuje tekst bajki lub baśni i do niej przygotowuje szkic scenografii i lalek.
 2. Na podstawie swoich projektów kandydat wykonuje makietę scenografii (w pudełku kartonowym) łącznie z umieszczeniem w przestrzeni scenicznej jednej z postaci w odpowiedniej skali.

Łącznie w ETAPIE II kandydat może uzyskać max. 80 pkt.

Uzyskanie minimum 45 punktów kwalifikuje kandydata do ETAPU III.

Po zakończeniu ETAPU II ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu.

ETAP III – egzamin teoretyczny

Dotyczy wiedzy o sztuce, teatrze oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym. Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.
 • dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.
 • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.
 • forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

Egzamin teoretyczny odbędzie się w formie online; osoby które przejdą do III etapu są zobowiązane do zabezpieczenia sobie możliwości połączenia online w ustalonym wcześniej przez BOTS terminie w harmonogramie egzaminów wstępnych.

W trakcie rozmowy zostaną omówione nadesłane prace (komisja może zadawać pytania na temat nadesłanych prac) oraz przeprowadzony egzamin teoretyczny.

Kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji ma szansę uzyskania maksymalnie 110 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za egzamin praktyczny – max. 80 pkt.,
 • za egzamin teoretyczny – max. 20 pkt.,
 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.

W ETAPIE III egzaminu kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu (z użyciem środków komunikacji elektronicznej) z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10), egzamin z języka obcego należy zdać na poziomie minimum 30%.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek technologia teatru lalek decyduje ogólna liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu praktycznego, teoretycznego i języka obcego.

 ***

Mimo formy online postaramy się, żeby egzamin był dla Państwa jak najmniej stresujący i jak najbardziej komfortowy w tych trudnych warunkach. Będziemy też Państwa informować na bieżąco o konieczności podejmowania kolejnych kroków i następujących po sobie zadaniach.

W razie pytań dotyczących rekrutacji oraz przebiegu egzaminów, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Toku Studiów (BOTS) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00 pod numerem +48 85 743 50 86 lub mailowego: dziekanat@atb.edu.pl

🔴🔴🔴🔴🔴 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ

UWAGA: Podczas tegorocznej rekrutacji nie przyjmujemy dokumentów rekrutacyjnych w formie fizycznej. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów, będą zobowiązani dostarczyć oryginały wymienionych w podaniu dokumentów i załączników (z wyjątkiem potwierdzenia przelewu) wraz z deklaracją o podjęciu studiów do Biura Obsługi Toku Studiów tuż po zakończeniu rekrutacji.

 • podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów); kandydaci polscy z międzynarodową maturą  – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
 • aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym

Ewentualnie:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
 • certyfikat z języka

TY!DZIEŃ OTWARTY ONLINE (FILMY, PORADNIA STUDENCKA) – KLIKNIJ PO WIĘCEJ

***

Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.