Silvija Radzobe

Praca aktorska i reżyserska Michaiła Czechowa w Rydze
Silvija Radzobe w artykule Praca aktorska i reżyserska Michaiła Czechowa w Rydze na podstawie materiałów publikowanych w łotewskich czasopismach pierwszej połowy lat trzydziestych XX wieku oraz wspomnień i materiałów fotograficznych analizuje specyfikę talentu Michaiła Czechowa jako aktora. Szczególną uwagę poświęca jego wielkim zdolnościom przemieniania się i sugestii energetycznej. Z kolei pracę Czechowa jako reżysera autorka rozważa w kontekście modernizmu; w kompozycji spektakli bowiem wyraźnie dostrzega zarówno klasyczne, jak i zmodyfikowane cechy ekspresjonizmu.

Michael Chekhov’s activity as actor and director in Riga
In her article Michael Chekhov’s activity as actor and director in Riga, based on materials published in Latvian magazines of the early 1930-ties as well as memoires and photographic documents, Silvija Radzobe analyses the unique character of Michael Chekhov as actor. Radzobe pays much attention to his ability to transform and energetic suggestiveness. Chekhov’s work as director is analysed in the context of modernism. In the structure of Chekhov’s plays Radzobe clearly distinguishes both classical and modified features of expressionism.

Silvija Radzobe – doktor habilitowana sztuki, profesorka i czołowa badaczka Uniwersytetu Łotwy (LU), krytyczka teatralna i teatroznawczyni. W 1991 roku zainicjowała na LU programy licencjackie i magisterskie w dziedzinie teatroznawstwa. W XXI wieku wydała dwie monografie naukowe. Jest redaktorką prowadzącą i naukową oraz współautorką ośmiu monografii zbiorowych; najbardziej znane to: czterotomowa Teātra režija pasaulē [Reżyseria teatralna na świecie, 2004-2012], Latvijas jaunā režija [Nowa reżyseria Łotwy, 2015] i dwutomowa edycja 100 izcili Latvijas aktieri [100 wybitnych aktorów łotewskich, 2018]. Autorka ponad dwóch i pół tysiąca recenzji oraz artykułów poświęconych teatrowi i dramaturgii.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.